Joeri volgde Leergang Circulair Bouwen: 'Met kleine stapjes heel ver komen'

07 mei 2024 13:24 Nieuws
Ontwerper Joeri Loozeman (31) was een van de eerste deelnemers aan de Leergang Circulair Bouwen. Tijdens zeven interactieve bijeenkomsten in het najaar van 2023 ontdekte hij welke stappen hij kan nemen om aan te sluiten op de transitie naar de circulaire economie. “Ik zie het als een verplichting naar onze klanten om de juiste kennis op te halen.”

Joeri leidt samen met Marten Jansen ontwerpbureau Marten. Waar Marten Jansen vooral ontwerpt voor zakelijke opdrachtgevers, werkt Joeri voor particulieren. “We hebben met elkaar afgesproken dat we in 2050 circulair willen bouwen. Die ambitie wordt nu al zichtbaar in regels en voorschriften. Ook klanten vragen ernaar. Hoe maak ik mijn huis klimaatadaptief? Hoe ga ik verantwoord om met materialen? Dit is voor ons daarom het moment om aan te haken bij de circulaire economie.”

Bernita van Dijk, netwerkregisseur van de sectortafel Bouw & Infra Regio Zwolle, wees Joeri op de Leergang Circulair Bouwen. “Circulair bouwen is een nieuwe wereld. Zowel voor mij als voor de hele sector. Ik zie het als een verplichting naar onze klanten om de juiste kennis op te halen. Aan kreten en termen geen gebrek. Maar het gaat mij om de inhoud erachter.”

De Leergang Circulair Bouwen heeft mij geholpen om mijn blik te verbreden

Tussen 11 september en 27 november volgden de deelnemers - waaronder Joeri en Gerben Heering - zeven interactieve bijeenkomsten. Hierbij deelden verschillende experts hun ervaring. Tijdens de leergang hebben de deelnemers zich verdiept in de wet- en regelgeving. Ook bekeken ze praktijkvoorbeelden met verdienmodellen en leerden ze over veranderende bouwprocessen en ketensamenwerkingen.

Een van de sprekers die indruk gemaakt heeft op Joeri, was Cor van Dijken. “Hij liet ons zien dat veel bronnen uitgeput raken. Gelukkig zijn er duurzame alternatieven. Zo kun je vlas gebruiken om natuurlijk isolatiemateriaal te maken. De Leergang Circulair Bouwen heeft mij geholpen om mijn blik te verbreden”, aldus Joeri.


Bij elke bijeenkomst heeft Joeri aantekeningen gemaakt, inclusief actiepunten. “De transitie naar een circulaire economie raakt de hele wereld. Op sommige krachten kunnen wij als ontwerpbureau geen invloed uitoefenen. Gelukkig zijn er ook zaken waar wij wél mee aan de slag kunnen. Denk bijvoorbeeld aan het verder verbeteren van het materialenpaspoort van een woning of het doorrekenen van het effect op het milieu van een alternatief bouwmateriaal.”

Samen met bouwpartner Mensink Bouwbedrijf willen Joeri en Marten in de toekomst een pilot doen met een zo circulair mogelijk gebouw. “Honderd procent circulair bouwen is voorlopig niet haalbaar, maar ik ben wel heel benieuwd hoe ver we komen als we voor het maximaal haalbare op dit moment gaan. Ketensamenwerking zal daarbij essentieel worden. De sloper is in de toekomst eerst aan zet. Daarna de ontwerper en als laatste de bouwer.”

Op tijd aanhaken
De Leergang Circulair Bouwen is volgens Joeri een aanrader voor alle ontwerpers en bouwers. “Het is belangrijk om op tijd voor te sorteren op de transitie naar circulair bouwen. Wij hoeven geen kartrekker te zijn; ook niet het beste jongetje van de klas. Het gaat mij erom dat we op tijd aanhaken en leren. Dat heb ik gedaan door deze leergang te volgen.”

Joeri geeft aan dat hij voorlopig nog niet uitgeleerd is. “Stel dat er een leergang over circulair ontwerpen zou komen, dan ga ik mij daar zeker voor aanmelden. Of een leergang over ketensamenwerking. Maar je leert uiteindelijk het meest door aan de slag te gaan. Gewoon doen. Met kleine stapjes kun je heel ver komen.”

Nieuwe groep start op 9 september
Wil je na het lezen van dit verhaal graag meer weten over de Leergang Circulair Bouwen? Kijk dan op de de pagina van de Leergang Circulair Bouwen.

Wat ons en onze studenten bezighoudt