JaapJan Vroom wint SURF onderwijsaward voor Open Leermiddelen

25 november 2022 11:20 Nieuws
Tijdens de SURF Onderwijsdagen 2022 ontvingen vijf onderwijsvernieuwers een SURF Onderwijsaward. JaapJan Vroom won één van de awards voor onder andere zijn inzet voor Open Leermiddelen.


De award wordt jaarlijks uitgereikt aan onderwijsprofessionals die zich onderscheiden met hun bevlogenheid, creativiteit en leiderschap. Zij zetten zich volgens hun collega’s meer dan anderen in om het onderwijs naar een hoger plan te tillen en te vernieuwen met de inzet van ict.
JaapJan Vroom kreeg de award van Jet de Ranitz, bestuursvoorzitter van SURF. JaapJan heeft in de afgelopen jaren gezorgd voor een brede mbo-community op het gebied van open leermaterialen. Mede daardoor wordt het in het mbo nu steeds normaler om (bijvoorbeeld met Xerte) digitale leermiddelen te ontwikkelen, beschikbaar te stellen én met elkaar te delen.


Een tweede onderwerp waar het juryrapport aandacht aan besteedt, is Studiedata. JaapJan onderzoekt landelijk en binnen het Deltion College hoe studiedata veilig te gebruiken zijn om het leerproces van studenten te verbeteren en leraren te ondersteunen in hun werk.

Het MICT van het Deltion College besteedt al jaren aandacht aan Open Leermiddelen. De prijs is een steun in de rug van dit werk en een bevestiging van het uitgangspunt dat onderwijsmateriaal open, dus vrij toegankelijk, gratis en herbruikbaar hoort te zijn. Ook het CvB van Deltion stimuleert het gebruik van open leermiddelen. Thea Koster en Bert Beun: 'Het is een geweldige ontwikkeling dat steeds meer onderwijsinstellingen werken met open leermiddelen binnen en buiten de eigen instelling. Daarmee zorgen we dat leermateriaal steeds flexibeler inzetbaar wordt en het daarmee toegankelijker wordt voor iedereen.'


Het delen van open leermiddelen biedt de volgende voordelen:
  • Het verbetert de kwaliteit van het onderwijs, doordat het materiaal doorlopend doorontwikkeld kan worden en er door collega’s feedback op gegeven kan worden. Hierdoor kan het beter aansluiten bij de studenten en het werkveld. Het doorontwikkelen hoef je als auteur niet altijd zelf te doen. Ook anderen kunnen met jouw materiaal aan de slag.
  • Het draagt bij aan een grotere verscheidenheid aan actueel en flexibel inzetbaar leermateriaal.
  • Het bespaart kosten voor studenten. Daarmee wordt het onderwijs toegankelijker voor iedereen.
  • Het geeft een boost aan verdere samenwerking tussen leraren en instellingen.
  • Het draagt bij aan de verdere professionalisering van leraren.

Vanuit de overheid worden open leermiddelen ook steeds meer gestimuleerd, wat blijkt uit de toekenning van de groeifondsaanvraag Digitaliseringsimpuls Onderwijs dit voorjaar.

Wat ons en onze studenten bezighoudt