Microlearnings

04 juli 2022 Nieuws
Het concept microlearning wordt populairder. Die populariteit is een teken dat steeds meer mensen het concept als nuttig beschouwen. Maar wat is een microlearning nu eigenlijk? En zijn microlearnings de langverwachte oplossing voor onderwijsontwerp? In dit artikel lees je waarom je microlearnings zou willen gebruiken en waarvoor je ze kunt gebruiken.

Kapp en Defelice (1) definiëren microlearning als “an instructional unit that provides a short engagement in an activity intentionally designed to elicit a specific outcome from the participant.” Oftewel: een korte leeractiviteit die is ontworpen om bij de deelnemer een specifieke uitkomst te veroorzaken.
Het idee “microlearnings” bestaat al langere tijd (1). In de huidige digitale samenleving zijn er echter meer digitale tools die de het mogelijk maken om tussendoor korte leerbites aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan verschillende applicaties, de meldingen die een telefoon kan geven, of aan het altijd binnen handbereik hebben van internet. Hierdoor worden microlearnings tegenwoordig vaker en sneller ingezet.


Hierom zou je microlearnings willen gebruiken:
Microlearnings sluiten als middel aan bij verschillende relevante onderwijsconcepten. Denk hierbij aan de vergeetcurve van Ebbinghaus (2). Als mens vergeten we snel de informatie die we hebben gekregen. Het is vaak handig als we de informatie precies krijgen wanneer we die nodig hebben. Het aanbieden van informatie op precies het moment dat we die nodig hebben, sluit aan bij het just-in-time ontwerpprincipe, maar ook bij ontwerpen volgens het 4C-ID model. Toch zijn microlearnings niet altíjd de beste oplossing.
Om tot de keuze van werkvormen te komen begin je, net als in alle onderwijsontwerpen, met het formuleren van leeruitkomsten. Op basis daarvan besluit je welke werkvormen studenten helpen om de leeruitkomsten te behalen. Voor microlearnings werkt dit hetzelfde. Microlearnings zijn - net als e-learnings en praktijkopdrachten - een extra tool in de toolbox van onderwijsontwerpers. We moeten dus goed nadenken waarom, wanneer en hoe we deze tool willen inzetten.

Hiervoor kun je Microlearnings gebruiken:
Microlearnings kunnen bij verschillende doelen en in verschillende situaties ondersteunen. Maar wat zijn dan geschikte situaties waarin je microlearnings kunt inzetten? Om je te inspireren geven we hier drie voorbeelden:

1. Herhalen met behulp van microlearnings
Op basis van de theorie van Ebbinghaus kunnen we stellen dat het goed is voor het onthouden van informatie, dat kennis vaker aangeboden wordt (2). Je kunt herhaling inzetten als aanvulling op een bestaand leerpad of ter voorbereiding van een nieuwe leeractiviteit. Je kunt studenten kennis laten herhalen met microlearnings door:
 • Kennis in de vorm van een video of een korte e-learning aan te bieden, zodat studenten deze makkelijker kunnen terugkijken.
 • Studenten voorkennis te laten ophalen met behulp van quizzen of stimulerende vragen.
Van deze twee mogelijkheden is het meest effectieve om studenten te activeren om zelf kennis te herinneren. Dit versterkt de verbindingen in de hersenen naar deze kennis (3).

2. Prompts
Naast het herhalen van leerstof kunnen we studenten ook prikkelen met stellingen en vragen. Je kunt studenten bijvoorbeeld laten reflecteren door vragen te stellen, te herinneren aan het doen van oefeningen of aan het integreren van nieuwe gewoontes (bijvoorbeeld bij gedragsverandering). Dit kun je doen door:
 • Studenten meldingen op hun telefoon te laten ontvangen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld Microsoft Teams. Denk aan herinneringen, tips, activatieberichten of stukjes informatie.
 • Een bericht te sturen waarin je studenten vraagt om eens na te denken over een situatie of stelling.
 • Studenten aan het begin van de week een opdracht te sturen waarmee ze aan de slag kunnen.
3. Just-in-time
Tot slot kun je studenten met microlearnings ondersteunen door hen precies op het moment dat ze het nodig hebben, de juiste informatie te geven. Denk hierbij aan een instructie van één of meer werkprocessen die studenten moeten uitvoeren. Deze soort microlearning kan ondersteunend of voorbereidend op prestaties zijn, en is vaak meer contextspecifiek. Een aantal voorbeelden:
 • Hang QR-codes op wanneer studenten leren werken met apparatuur. Daarmee vinden ze een voorbeeld of instructie.
 • Maak bij opdrachten een link (bijvoorbeeld een QR-code) naar de kennis en/of informatie die ze nodig hebben.
  • Denk aan termen, processen, berekeningen, etc.
 • Stel een uitleg van de uitwerking van een opdracht beschikbaar, zodra studenten die hebben afgerond. Dan kunnen zij reflecteren op hun aanpak.
Meer weten
Wil je nóg meer weten over microlearnings? Of zoek je advies hoe jij microlearnings ontwikkelt en effectief inzet in je onderwijs? Neem contact op met het MICT.


Verwijzingen

 1. Kapp, Karl M. en Defelice, Robyn A. Microlearning short and sweet. Alexandria : ATD Press, 2019.
 2. Replication and analysis of ebbinghaus' forgetting curve. Murre, Jaap M. J. en Dros, Joeri. 7, Amsterdam : PLoS ONE, 2015, Vol. 10.
 3. Retrieval practice is an efficient method of enhancing the retention of anatomy and physiology information. Dobson, John L. Georgia : Advances in Physiology Education, 2013, Vol. 37, pp. 184-191.

Wat ons en onze studenten bezighoudt