KennisMaker-sessies van start bij het MICT

28 september 2022 11:40 Nieuws
Het MICT van Deltion is begonnen met de KennisMaker-sessies. Maandag 3 oktober was de tweede editie. Die bouwde voort op de kick-off van 8 september.

Tijdens de kick-off stonden de binding van de student en de waarde van de campus centraal. Richard Overwijk, onderwijsadviseur blended leren, trapte af en nam deelnemers mee in de infographic die hij hierover maakte.
Vervolgens gaf Dibbi de Vries, leraar Maatschappelijke Zorg, een toelichting over groepsdynamica. Zij vertelde over de gouden weken: de eerste weken na de zomervakantie. Hier staan gedragsregels en groepsvorming centraal. De vakinhoud komt pas daarna aan bod. Haar tip: zet in op het sociale aspect. Geef bijvoorbeeld veel complimenten, kies werkvormen met samenwerking en maak in het begin van het jaar regelmatig ruimte voor een groepsvormende activiteit. Meer informatie over de verschillende fasen van groepsvorming vind je hier.

Iedere les F.R.I.S.
Een mooi voorbeeld hoe het team Maatschappelijke Zorg hieraan werkt, is hun doel iedere les FRIS te zijn. FRIS zijn de vier kenmerken van het didactisch klaverblad (Oldeboom, 2020):
  • Fysieke factoren: de wijze van omgaan met materialen en het lokaal
  • Relatie: onderlinge omgang met elkaar en met de leraar.
  • Inhoud: betrokkenheid ten aanzien van de lesstof en de inhoud van de les.
  • Structuur: de regels en afspraken.

Praktische (lees)tips uit de eerste KennisMaker-sessie
Zelfreguleren leren
Op maandag 3 oktober stond de tweede KennisMaker-sessie op de agenda. Het thema: ‘(Hoe) zet jij studenten aan het stuur? In gesprek over zelfregulerend leren’.

Wat ons en onze studenten bezighoudt