'Waarom bouwen we deze boot?'

29 november 2022 11:19 Nieuws
Op de SURF onderwijsdagen 2022 was het een komen en gaan van onderwijsprofessionals die iets doen met ICT. We netwerkten, lieten ons bijpraten over nieuwe ontwikkelingen en discussieerden over ethische vraagstukken. Het was natuurlijk een leuk en gezellig uitje. Maar de vraag is ook altijd: wat levert het mij op? Wat neem ik mee voor onze collega’s en studenten van het Deltion College? Een persoonlijke oogst van twee dagen SURF.

Ook dit jaar waren er weer een hoop kleine en grote inzichten. Bijvoorbeeld ‘De kleuterklas als metafoor voor blended leren’ van Barend Last. Lego Serious Game als gespreksvorm tussen mensen met heel verschillende achtergronden (bijvoorbeeld tussen een directeur, manager, ICT-er, leraar en student). De ‘productive failure’ als werkvorm, zodat studenten de leernoodzaak gaan ervaren.

Maar mijn mooiste inzicht was: ‘Waarom bouwen we deze boot’. Een quote van keynote speaker Paul Hughes. Het was maar een klein stukje in zijn grotere verhaal, maar zo herkenbaar en nodig. Hij vertelde over een stam mensen ergens vroeger op deze aarde. Een stam die een boot ging bouwen. Iedereen had daarin zijn eigen taak. Eén man had als taak om bij het kampvuur te blijven zitten en na te denken over de vraag ‘waarom bouwen we deze boot?’ Zodat de man aan de anderen, wanneer zij terugkwamen van hun harde werk en aanschoven bij het kampvuur, elke avond opnieuw kon vertellen ‘dáárom bouwen we deze boot’.

En dát wil ik meenemen naar Deltion en naar het MICT. Ook wij zijn vaak hard aan het werk op ons eigen terrein. Soms met tegenslag. Soms met succes. Hoe goed is het dan om steeds te bedenken ‘waarom doen we dit’. Wij doen het voor de student. Voor de leraar. En bij mij persoonlijk, als onderwijsontwikkelaar, om woord, beeld en interactie zo op elkaar af te stemmen dat het een ‘didactisch verantwoord leerbaar geheel’ vormt. Oftewel: zodat de student leert.

Corine Martens - onderwijsontwikkelaar blended leren, Deltion College

Wat ons en onze studenten bezighoudt