Onderwijs in de blend

10 februari 2022 14:57 Nieuws

Blended leren lijkt tegenwoordig wel een modewoord. Maar wat ís blended leren nou eigenlijk? Dat staat in dit artikel kort en bondig op een rijtje voor je.

Blended onderwijs is niet een nieuw begrip. Actief leren staat in het mbo al veel langer centraal op de agenda. En al jaren zetten docenten (digitale) middelen in om hun lessen betekenisvol en activerend te maken. Wel zijn de mogelijkheden steeds verder uitgebreid, bijvoorbeeld door technologische vernieuwing.

Definitie blended leren
Bij blended onderwijs heb je het eigenlijk over goed onderwijs. Onderwijs dat een gedegen onderwijsontwerp als basis heeft.

‘Blended leren is een mengvorm van face-to-face en ICT-gebaseerde onderwijsactiviteiten, leermaterialen en tools. Beide soorten leeractiviteiten maken een substantieel onderdeel uit van het onderwijs. Idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs te ontwikkelen dat gebruik maakt van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken, met een stijging van het leerrendement en de student-/docenttevredenheid tot gevolg.’ (Surf, 2016)

Vier vormen
Veel onderwijsmedewerkers vatten blended leren op als mix tussen face-to-face leren en online leren. Dat is wellicht de meest vanzelfsprekende mix. Maar er zijn meer combinaties mogelijk. De afbeelding geeft een beeld van die mogelijkheden.


We behandelen deze vier blends hieronder kort.

  1. Plaatsblend. Combineer verschillende plaatsen om te leren, of wissel ze af. Waar leert de student het best? De plaats waar de student leert, is bijvoorbeeld een combinatie van online, op school en in de beroepspraktijk.
  2. Activiteitsblend. Combineer verschillende activiteiten om te leren, of wissel ze af. Op welke manier leert de student het best? De manier waarop een student leert, is bijvoorbeeld een combinatie van individueel, samen en met behulp van een expert.
  3. Mediablend. Combineer verschillende media om te leren, of wissel ze af. Welke media helpen de student bij het leren? De manier waarop een student leert, is bijvoorbeeld een combinatie van verschillende tools, werkvormen of technieken.
  4. Tijdsblend. Combineer verschillende tijdstippen om te leren, of wissel ze af. Wanneer leert de student het best? Dit kan synchroon zijn en dus met iedereen tegelijk. Maar dit kan ook asynchroon zijn, op eigen tempo en tijd.


Combineer deze vier verschillende blends met elkaar. Zo maak je een goed onderwijsontwerp dat passend is voor je doelgroep én de beoogde leeruitkomsten. Daarmee maak je blended onderwijs nóg betekenisvoller. En je verhoogt de kwaliteit van jouw onderwijs.Meer informatie
Meer weten over blended leren? Kijk op de tegel afstandsonderwijs op het (interne) Deltionportaal. Of mail voor meer informatie de adviseurs van het MICT (Deltion College).

Meer voor docenten

Wat ons en onze studenten bezighoudt