De waarde van podcasts als leermiddel

14 mei 2024 14:54 Nieuws
Het gebruik van podcasts als leermiddel heeft zijn waarde bewezen in de opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) van het Deltion College. Met een studentenpopulatie van tussen de 100 en 150 zijn praktijkleermiddelen niet altijd beschikbaar. Dan biedt de podcast een unieke kans om zelf leermiddelen te ontwikkelen, samen met studenten. In dit artikel lees je hoe zo’n podcast tot stand kwam en wat die doet voor het onderwijs.

Bij de Desinfectiecast-podcast bestonden de voorbereidingen uit het invullen van het podcast-canvas en een brainstormsessie. Vanuit hier ontwikkelden studenten en hun docent Martijn Gerritsen - ter Brugge het format. Martijn, behalve docent ook host van de Desinfectiecast, is enthousiast: ‘Het gebruik van de podcast neemt in mijn ogen een volwaardige positie als leermiddel in. Het is een geweldig instrument dat aansluit op de belevingswereld van studenten en de vaardigheden die zij zich eigen moeten maken.’

Populair
Podcasts zijn steeds populairder, ook onder studenten. Uit onderzoek blijkt dat 63% van de studenten gebruikmaakt van podcasts. Dat roept de vraag op hoe we podcasts effectief kunnen inzetten als leermiddel in het onderwijs, en welke lessen we kunnen trekken uit bestaande praktijkvoorbeelden, zoals de Desinfectiecast.

Praktijkvoorbeeld
De Desinfectiecast biedt inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen van podcasts in het onderwijs. Deze podcast wil de betrokkenheid van studenten vergroten, hen meer invloed geven op de lesinhoud, vaktaal en vakjargon introduceren, en hen deel laten nemen aan gesprekken met professionals uit het werkveld.

Kritisch
Observaties tijdens de opnames van Desinfectiecast tonen aan dat studenten enthousiast zijn over het gebruik van de podcast als leerinstrument. Tegelijk zijn zij kritisch ten opzichte van de gastsprekers en de gepresenteerde inhoud. Zo was één van de aanwezige studenten tijdens een opname van mening dat de aanwezige expert uitsluitend naar de organisatorische en financiële voordelen keek en niet naar de belangen van de gehele branche.

Leerpunten
Een belangrijk leerpunt uit de Desinfectiecast is het belang van nauwe samenwerking tussen studenten en docenten bij het ontwikkelen van de podcast. Door gezamenlijk het format te ontwikkelen en gasten te selecteren, is de betrokkenheid van studenten groter. En wordt de relevantie van de podcast voor hun leerproces versterkt.

Uitdagingen
Hoewel de Desinfectiecast positieve resultaten oplevert, zijn er nog enkele uitdagingen te overwinnen. Zo blijkt de drempel voor studenten om actief deel te nemen aan de podcast-opnames hoog. Ook is er behoefte aan meer structuur en begeleiding bij het voorbereiden en uitvoeren van de opnames.

Inzet en ondersteuning
Reflecterend op de Desinfectiecast kunnen we concluderen dat podcasts een waardevol leermiddel kunnen zijn in het onderwijs. Tenminste, wanneer je ze op een doordachte manier inzet en voldoende ondersteuning biedt aan zowel studenten als docenten.

Contact
Wil je meer weten over het gebruik van podcasts in het onderwijs? Of heb je interesse in het opzetten van een vergelijkbaar initiatief op jouw school? Neem dan gerust contact met het MICT van Deltion op voor meer informatie.

Ramiro Martina, Podcastspecialist, Deltion College
Meer voor docenten

Wat ons en onze studenten bezighoudt