Subsidie Praktijkleren jongeren

Voor: werkgevers
Verstrekker: Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
Bedrag: maximaal € 2.700 per traject
Doel: versterken van kansen van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt en het stimuleren van stageplekken in kansrijke branches
Toekenningstermijn: 13 weken
Aanvraagperiode: 3 juni 2024 tot en met 17 september 2024, over het afgelopen schooljaar 2023-2024

Ben jij een werkgever die wil dat jongeren kunnen leren in de praktijk, op de werkvloer? Heb je het afgelopen schooljaar stagiair(e)s een leerwerkplek geboden? Dan is deze subsidieregeling heel interessant voor jou.

De Subsidieregeling praktijkleren ondersteunt ondernemers met een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van:
  1. kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt, voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.
  2. studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort is aan gekwalificeerd personeel.
  3. wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Bijvoorbeeld een promovendus of een technisch ontwerper in opleiding (toio).

Subsidiemogelijkheden
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplaats. De RVO neemt alle op tijd ingediende aanvragen in behandeling. Bij een groot aantal aanvragen wordt het principe van samen delen toegepast. In dat geval kan het subsidiebedrag lager uitvallen.

Algemene voorwaarden
In het algemeen gelden voor deze regeling de volgende voorwaarden:
- Bij de aanvraag moet je de praktijkleerovereenkomst en jouw bedrijfsgegevens van de Kamer van Koophandel kunnen tonen.
- Je hebt een aanwezigheidsregistratie ter beschikking.
- Je hebt een administratie waaruit blijkt dat de begeleiding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Handige formats hiervoor vind je op de website van de subsidieverstrekker.
- Werk je bij een erkend leerbedrijf in de sector landbouw, horeca of recreatie? Dan kun je bovenop de subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen voor BBL-leerwerkplekken. De hoogte van dit extra bedrag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding. Het beschikbare budget wordt ook daar samen verdeeld over de aanvragers, met een maximum bedrag per leerwerkplek.

Aanvragen
Aanvragen voor deze regeling dien je in via de RVO-subsidiepagina. Voor je aanvraag heb je minimaal een E-herkenning niveau 3 nodig.

Voorbeeld
Je bent horecaondernemer. Je bood het afgelopen jaar een stageplaats aan een student die de Entree-opleiding op mbo-niveau 1 gevolgd heeft. Deze student behoort tot de kwetsbare groep jongeren op de arbeidsmarkt. Bij jouw bedrijf heeft de student gewerkt aan zijn praktische beroepsvaardigheden.

Op basis van deze stageplek en de omstandigheden van de stage kun je subsidie aanvragen voor de stageplek. Het schooljaar is afgelopen en de aanvraagperiode voor de subsidie is aangebroken. Je doet op 16 augustus de aanvraag voor de subsidie.

Je hoort dertien weken na aanvraag of je subsidieaanvraag toegewezen is. De uitbetaling is twee weken later. De hoogte van het bedrag is maximaal € 2.700 per stageplek. Dat kan minder zijn als het beschikbare subsidiebedrag verdeeld moet worden over een groot aantal aanvragen.

Vraag vrijblijvend advies aan!

Contact Studenten SuccesCentrum