Subsidie Praktijkleren jongeren

Voor: werkgevers
Verstrekker: Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
Bedrag: maximaal € 2.700 per traject
Doel: versterken van kansen van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt en het stimuleren van stageplekken in kansrijke markten
Toekenningstermijn: 13 weken
Aanvraagperiode: 2 juni tot en met 16 september 2022, over het afgelopen schooljaar

Bent jij een werkgever die wil dat jongeren kunnen leren in de praktijk, op de werkvloer? Heb je het afgelopen schooljaar stagiair(e)s een leerwerkplek geboden? Dan is deze subsidieregeling heel interessant voor je.

De Subsidieregeling praktijkleren ondersteunt ondernemers zoals jij, met een tegemoetkoming in de kosten voor de begeleiding van:
  1. kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt, voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.
  2. studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort is aan gekwalificeerd personeel.
  3. wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Bijvoorbeeld een promovendus of een technisch ontwerper in opleiding (toio).

Subsidiemogelijkheden
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of leerwerkplaats. De RVO neemt alle op tijd ingediende aanvragen in behandeling. Bij een groot aantal aanvragen wordt het principe van samen delen toegepast. In dat geval kan je subsidiebedrag lager uitvallen.

Algemene voorwaarden
In het algemeen gelden voor deze regeling de volgende voorwaarden:
- Bij je aanvraag moet je de praktijkleerovereenkomst en je bedrijfsgegevens van het KvK kunnen tonen.
- Je hebt een aanwezigheidsregistratie ter beschikking
- Je hebt een administratie waaruit blijkt dat de begeleiding daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
Handige formats hiervoor vind je m.b.v. deze link op de site van de subsidie verstrekker: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidieregeling-praktijkleren/administratie-en-controle
- De coronacrisis heeft geen invloed op vermindering van de subsidie. Bij de berekening van het uiteindelijke subsidiebedrag wordt niets in mindering gebracht bij gedwongen bedrijfssluiting. Ook niet als een student daardoor slechts een deel van zijn praktijkervaring heeft kunnen opdoen.
- Ben je een erkend leerbedrijf in de sector landbouw, horeca of recreatie? Dan kun je bovenop de subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen voor BBL-leerwerkplekken. De hoogte van dit extra bedrag is afhankelijk van het aantal gerealiseerde weken begeleiding. Het beschikbare budget (€ 10,6 miljoen ) wordt ook daar samen verdeeld over de aanvragers, met een maximum bedrag per leerwerkplek.

Aanvragen
Aanvragen voor deze regeling dien je in via de RVO-subsidiepagina. Voor je aanvraag heb je minimaal een E-herkenning niveau 3 nodig.

Voorbeeld
Stel, je bent horecaondernemer. Je bood het afgelopen jaar een stageplaats aan een niveau 1 student uit de Entree-opleiding van het mbo. Deze student behoort tot de kwetsbare groep jongeren op de arbeidsmarkt. Je doet op 16 augustus je aanvraag voor de subsidie.

Het eerste en het laatste deel van dit schooljaar heeft de student bij jouw bedrijf gewerkt aan zijn praktische beroepsvaardigheden. Tussendoor was de student vanwege corona noodgedwongen thuis. Je had immers geen werk: het bedrijf was gesloten.
Op basis van deze stageplek en de omstandigheden van de stage kun je subsidie aanvragen voor de stageplek. Het schooljaar is afgelopen, en de aanvraagperiode voor de subsidie is aangebroken (2 juni tot en met 16 september). Voor de RVO is de tijdelijke onderbreking door corona geen probleem voor het toekennen van de subsidieaanvraag.

Je hoort dertien weken na aanvraag of je subsidieaanvraag toegewezen is. Dat is in de week van 22 november, in jouw geval. De uitbetaling is twee weken later, dus in de week van 6 december. De hoogte van het bedrag is maximaal € 2.700 per stageplek. Dat kan minder zijn als het beschikbare subsidiebedrag verdeeld moet worden over een groot aantal aanvragen.

Vraag vrijblijvend advies aan!

We helpen je graag verder!