Subsidie Praktijkleren in de Derde Leerweg

Voor: werkgevers (erkende leerbedrijven)
Verstrekker: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Bedrag: maximaal € 2.700,- per persoon
Doel: verbeteren van directe en duurzame inzetbaarheid van werkzoekenden en werkenden op de arbeidsmarkt
Aanvraagperiode: 1 december 2023 tot 12 januari 2024
Toekenningstermijn: 13 weken

Deze subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die je als erkend leerbedrijf maakt voor de begeleiding van een mbo-student tijdens de beroepspraktijkvorming (bpv), in de derde leerweg. Alleen kortlopende bij- en omscholing van werkzoekenden of werkenden die werkloos dreigen te worden, komt in aanmerking voor subsidie.


Voorwaarden
 • Je kunt de subsidie alleen aanvragen als je een door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend leerbedrijf bent.
 • De duur van de opleiding waarvoor je de subsidie ontvangt, is maximaal 40 weken. Dat geldt vanaf de startdatum die is opgenomen in de praktijkovereenkomst.
 • Realiseer je een praktijkleerplaats van 40 weken? Dan is de subsidievergoeding maximaal € 2.700,-. Is de praktijkleerplaats korter dan 40 weken? Of duurt de begeleiding korter dan 40 weken? Dan stelt de RVO het subsidiebedrag naar verhouding bij.
 • Opleidingen die gestart zijn voor 25 augustus 2021 komen niet meer in aanmerking voor subsidie.
 • Stapelen van subsidies is bij deze subsidie niet toegestaan.
 • Je stelt een praktijkovereenkomst (pok) op samen met degene die de opleiding doet, en de mbo-instelling waar hij of zij deze volgt. Daarin staan in elk geval:
  • de begin- en einddatum van de beroepspraktijkvorming;
  • hoe de begeleiding van de student ingericht is;
  • het deel van de kwalificaties dat de deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming bij het bedrijf of de organisatie moet behalen en hoe dat beoordeeld wordt;
  • de gevallen waarin en de manier waarop de overeenkomst voortijdig kan worden ontbonden.

Aanvragen
Je vraagt de subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daar heb je E-herkenning voor nodig, met machtiging RVO-diensten niveau eH3). Je kunt een aanvraag indienen tussen:
 • 1 december 2023 9:00 uur, tot en met 12 januari 2024 17:00 uur

Voorbeeld
Je wordt als werkgever gevraagd of je een praktijkleerplek hebt voor een volwassene, die zich omschoolt naar werk in je branche. Hij of zij volgt een opleiding bij een mbo-instelling, en heeft een leerplek nodig in de beroepspraktijk. Je hebt dringend nieuwe medewerkers nodig, en je besluit dit te zien als kans om een nieuwe arbeidskracht binnen te halen. Maar: dan moet je hem of haar wél laten begeleiden door een collega. Als tegemoetkoming in de kosten daarvan, vraag je subsidie aan. Samen met de mbo-instelling en je nieuwe (tijdelijke) werknemer stel je een praktijkovereenkomst op.
Je zorgt dat de aanwezigheid van deze mbo-student op de werkplek dagelijks/wekelijks wordt geregistreerd. Je houdt bij op welke momenten hij of zij door één van je medewerkers is begeleid. Op de website van RVO vind je de benodigde documenten. Die heb je nodig voor het indienen van de subsidieaanvraag.
Pas na de afronding van de maximaal 40 weken opleidingstijd, dien je je subsidieaanvraag in bij de RVO. Je vult de vragenlijst in en uploadt de verschillende documenten als bewijs. Na dertien weken ontvang je de beslissing over toekenning van de subsidie. En bevalt het samenwerken? Dan heb je in de tussentijd deze geslaagde student misschien al wel een arbeidscontract aangeboden!

Vraag vrijblijvend advies aan!

Contact Deltion Business