Stagefonds Zorg

Voor: werkgevers
Verstrekker: ministerie van VWS
Bedrag: vast budget, bedrag afhankelijk van aantal aanvragers
Doel: vergroting stageaanbod en verbetering stagebegeleiding in de zorg
Aanvraagperiode: na afloop schooljaar in augustus/september/oktober

Begeleidt je zorginstelling, dagbesteding, verpleeghuis, zorgboerderij, huisartsen- of tandartspraktijk stagiairs? Dan kun je voor de begeleiding van deze stagiairs na afloop van elk begeleidingsjaar subsidie krijgen.
Deze subsidie is elk kalenderjaar beschikbaar uit het Stagefonds Zorg. Dit fonds stimuleert vergroting van het aantal stageplaatsen bij zorgaanbieders en verbetert de begeleiding van stagiairs. Daarmee wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) knelpunten in de arbeidsmarkt oplossen.

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden voor een bijdrage uit het Stagefonds Zorg:

  • Je bood als zorginstelling een stageplaats (BOL of BBL) aan in het voorgaande studiejaar, voor een opleiding die is opgenomen in de subsidieregeling.
  • De zorginstelling wordt bekostigd vanuit één van de zorgwetten.
  • Je instelling is een door de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ( SBB ) erkend opleidingsbedrijf.

De vergoeding wordt na afloop van het studiejaar uitbetaald. Het bedrag is per jaar afhankelijk van het aantal aanvragers. Indicatie: in het schooljaar 2016-2017 was de vergoeding voor een BOL-opleiding Doktersassistent (volle fte) ongeveer € 3.000,-. Voor een BBL-Doktersassistent (volle fte) was dit € 4.000,-.

Aanvragen
De SBB bereidt de subsidieverdeling voor. Elk schooljaar inventariseert de SBB via de scholen bij welke zorginstellingen studenten stage hebben gelopen. Ook vraagt de SBB leerbedrijven om de gegevens te controleren. DUS-I gebruikt de gegevens van de SBB om de aanvraagformulieren vooraf in te vullen. Je krijgt als erkend leerbedrijf jaarlijks via een uitnodigingsbrief, link en code de mogelijkheid om de subsidie aan te vragen. Dat kan voor het studiejaar 2021-2022 tussen 21 augustus en 1 oktober 2022.

Vraag vrijblijvend advies aan!

We helpen je graag verder!