Meld je aan voor de online open avond op donderdag 11 maart

Subsidies

Scholingskosten kunnen omlaag gaan als je gebruikmaakt van regelingen en subsidies. Dat maakt het opleiden extra interessant. Bekijk het overzicht met regelingen* of neem contact op met ons bedrijvenloket.

Voor bedrijven

Subsidieregeling praktijkleren
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Subsidieregeling praktijkleren voor bedrijven die leerplekken willen aanbieden. Het gaat om leerplekken in sectoren met een hoog tekort aan personeel, voor mensen die lastig aan werk kunnen komen of voor wetenschappelijk personeel. Deze subsidie is aan te vragen in de zomerperiode, voorafgaand aan de start van een nieuw schooljaar.

Subsidies voor EVC trajecten
Heb je vakmensen in dienst, maar hebben ze niet de diploma’s die dit laten zien? En staat dit de ontwikkelingen van je bedrijf in de weg? Na een EVC-traject staan de competenties en kennis van je werknemers zwart op wit. Er zijn verschillende fondsen die EVC-trajecten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.


Scholingsfondsen
Voor een groot aantal branches zijn er speicifieke scholingssubsidieregelingen. Ook wel O&O fondsen genoemd. Meestal zijn ze gekoppeld aan de branchevereniging waarbij een bedrijf is aangesloten. Pas je als werkgever de CAO toe, dan kun je werknemers met behulp van een vergoeding bepaalde cursussen laten volgen. Bekijk of er een O&O fonds is in jouw branche.

Tel mee met taal
Je kunt als werkgever bij het landelijk actieprogramma Tel mee met Taal subsidie aanvragen, zodat werknemers hun taalvaardigheden en digitale vaardigheden kunnen verbeteren. De subsidie is te gebruiken voor meerdere opleidingen of cursussen.

Subsidie Regionaal Investeringsfonds mbo
Om de samenwerking tussen mbo en het bedrijfsleven te stimuleren, kunnen werkgevers subsidie aanvragen bij het Investeringsfonds mbo.

MKB Voucher
Subsidie voor ondernemingen in Overijssel die zich voorbereiden op de toekomst. De voucher is bedoeld om stappen te zetten op het gebied van digitalisering, innovatie en scholing. Meer info >

Upgrade jezelf regio Zwolle
Is jouw bedrijf in Zwolle of omgeving gevestigd? Vraag subsidie aan bij Upgrade Jezelf regio Zwolle. Met de regeling heb je de financiële ruimte om te investeren in het ontwikkelen van je toekomstige werknemers.

O&O fondsen
Ben je aangesloten bij een branchevereniging? Dan zijn de scholingsfondsen of O&O fondsen misschien wat voor jou. Als je de CAO volgt en je werknemers wilt laten opleiden, kun je gebruikmaken van een vergoeding uit het fonds.

SectorplanPlus
SectorplanPlus is een meerjarige subsidie (2017 - 2021) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in de Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers, opscholing binnen de organisatie via de beroepskwalificerende scholing of opleidingen tot praktijk/werkbegeleiders. Vraag de subsidie sectorplanplus aan.

Belastingaftrek
Neem jij als werkgever de opleidingskosten van je werknemers voor jouw rekening? Kijk op Belastingdienst.nl welk fiscaal voordeel dit aantrekkelijk maakt.

Subsidie Arbeidsmarkt Overijssel 2020
Een subsidie voor projecten die bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt 2020-2030, aan te vragen door bedrijven met een vestiging in Overijssel.

De subsidie kan besteed worden aan één van de volgende activiteiten:
1. Projecten die bijdragen aan het realiseren van voldoende deskundige vakmensen voor de uitvoering van provinciale kernopgaven.
2. Projecten die bijdragen aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.
3. Projecten gericht op talen behouden en aantrekken.
4. Projecten gericht op een goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt, waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.
Hier vind je meer informatie over deze subsidie.


Particulieren


Upgrade Jezelf
Dit is het moment om werk te maken van je werk. Droom jij van een nieuwe uitdaging, zoals een nieuw beroep of een andere functie? Zet de stap nu! Samen met de gratis loopbaancoach van Leerwerkloket ontdek jij wat je wil én krijg je hulp om de volgende stap écht te zetten. Heb je daarvoor een opleiding nodig? Je kunt nu een vergoeding krijgen. Kijk op www.upgradejezelfregiozwolle.nl voor meer informatie.

Levenlangleren krediet
Iedereen tot 55 jaar kan geld lenen voor een studie. Het gaat hier om een levenlanglerenkrediet voor het betalen van collegegeld of lesgeld. Je kunt het krediet aanvragen als studiefinanciering (inclusief lening) niet meer mogelijk is.

Aftrekpost inkomstenbelasting
Volg je een studie? Dan kun je in bepaalde gevallen studiekosten en andere scholingskosten aftrekken van de belasting. Wil je weten hoe het zit? Bekijk de site van de Belastingdienst.

Scholingsbudget WW (tot 1-1-2021)
Het ministerie van SZW heeft scholingsgeld beschikbaar gesteld om werkzoekenden met een hoge kans op langdurige werkloosheid een kortdurend scholingstraject te laten volgen voor een krapteberoep of kansberoep met baangarantie. Ga voor een persoonlijk advies over leren en werken naar een Leerwerkloket in jouw buurt.

Voucherregeling startende ondernemers in Gelderland of Overijssel
De regeling is er voor startende ondernemers in de provincie Gelderland of Overijssel. Je kunt in aanmerking komen voor vouchers om te besteden aan business coaching en het volgen van een vakgerichte opleiding.

* We proberen een helder en actueel overzicht te geven van verschillende scholingssubsidies. Aan het overzicht kunnen verder geen rechten worden ontleend.