Statushouders klaar voor het schildersvak

28 mei 2024 15:58 Nieuws
Op woensdag 22 mei hebben achttien statushouders een certificaat ontvangen voor het opleidingstraject dat zij de afgelopen maanden gevolgd hebben. Ze hebben vakinhoudelijke kennis en vaardigheden opgedaan voor het werken als schilder. Ook hebben ze gewerkt aan hun sociale vaardigheden en culturele integratie. Accountmanager Matthijs de Jonge: “Het bedrijfsleven wil deze mensen met open armen ontvangen.”

In februari zijn achttien statushouders gestart met het opleidingstraject bij techniekcentrum LUX038. In drie maanden hebben zij kennisgemaakt met het schildersvak. Ervaren vakmensen Wolter Alkema en Leo Hartog hebben de statushouders begeleid bij het traject, waarin zowel binnen- als buitenschilderwerk aan bod kwamen. De statushouders hebben leren werken met verschillende materialen en gereedschappen. Ook hebben ze praktijkervaring opgedaan bij een project van het Leger des Heils en een project van Tiem.

Het zijn handige jongens

De statushouders hebben door het opleidingstraject de basis van het schildersvak onder de knie gekregen. Maar ze hebben ook gewerkt aan hun sociale vaardigheden en culturele integratie. Leo Hartog: “Het zijn handige jongens, die nu ook weten dat het in Nederland niet gebruikelijk is om sigaretten in de tuin te gooien. En dat het netjes is om te vragen aan een klant of je naar de wc mag.”

Nadat de statushouders halverwege mei het praktijkexamen afgerond hadden, kregen ze op woensdag 22 mei allemaal een certificaat van Deltion Business tijdens een mooie uitreiking bij LUX038. In januari 2025 zal een nieuwe groep beginnen aan het opleidingstraject.


De helft van de eerste groep start op 30 mei met VCA. De gemeenten waar de statushouders wonen begeleiden hen vervolgens naar een werkgever in het schildersvak; in samenwerking met Tiem. Accountmanager Matthijs de Jonge: “De arbeidsmarktkrapte is hoog, ook in de schilderswereld. Het bedrijfsleven wil deze mensen met open armen ontvangen.”

De overige statushouders hebben voorlopig nog drie dagen per week inburgeringsverplichtingen. Ze starten op een later moment met VCA. Daarna worden zij ook begeleid naar werk.

Het opleidingstraject voor de statushouders is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Tiem, Werkgeversservicepunt (WSP) Regio Zwolle, Upgrade Jezelf Regio Zwolle, Leo Hartog Schildersbedrijf en het Deltion College.

Wat ons en onze studenten bezighoudt