Certificering Voorschakeltraject Logistiek

04 juli 2021 Nieuws
Op 1 juli jl. ontvingen de eerste deelnemers van het Voorschakeltraject Logistiek hun certificaat. Gefeliciteerd!

In 12 weken tijd doorliepen zij dit oriëntatietraject in de logistieke sector. De kandidaten gaan of direct aan het werk, of stromen in in de vervolgopleiding Logistiek medewerker.
 
Het Werkgeversservicepunt regio Zwolle en het Deltion College sloegen eind 2020 de handen ineen  voor dit traject, waarmee werkzoekenden werden verleid kennis te maken met het vak van logistiek medewerker. Veel logistieke bedrijven in de regio droegen hun steentje bij; zij boden stageplaatsen aan en stimuleerden de kandidaten hiermee hun toekomst op te bouwen in deze kansrijke sector.

De kandidaten zijn allemaal afkomstig uit de regio Zwolle en zijn allen uitkerings- of bijstandsgerechtigd, in leeftijd variërend van 16 tot 50 jaar. Via een intakegesprek werden zij gekoppeld aan een logistiek bedrijf in de regio.
 
Thamàr Pol, adviseur werkgeversdiensten van het Werkgeversservicepunt regio Zwolle: ‘We zijn heel blij dat we met dit traject mensen hebben kunnen helpen in hun persoonlijke groei. Ook mensen die al een tijd zonder werk thuis zaten. En ik ben er ook zeker trots op dat we in nauwe samenwerking met het logistieke bedrijfsleven in de regio Zwolle hebben kunnen zorgen voor nieuwe werknemers in de sector!’
 

Wat ons en onze studenten bezighoudt