Kaizen Teamleaders van Scania verdiepen zich in Coachend Leidinggeven

21 april 2022 12:03 Nieuws
In de afgelopen weken hebben vijf Kaizen Teamleaders van Scania Production Zwolle en hun leidinggevende Senay Tekeli de training Coachend Leidinggeven gevolgd. Zij werken allemaal bij de afdeling SPS (Scania Productie Systeem), die de organisatie ondersteunt bij verbeteringen en een continu verbeterproces faciliteert. Leraar Tim Idema was drie dagdelen op locatie om de training, die geheel op de wensen van Scania afgestemd was, daar te verzorgen.

De afdeling SPS binnen Scania Production Zwolle is verantwoordelijk voor het trainen en opleiden van medewerkers in de principes waarop de productie van Scania gebaseerd is. “Wij maken vrachtwagens”, zegt Senay Tekeli, leidinggevende van de afdeling. “Om die zo efficiënt mogelijk in elkaar te kunnen zetten, hebben we methodes afgesproken waarmee we werken. De Kaizen Teamleaders zorgen ervoor dat de verschillende afdelingen volgens die methodes getraind worden. Als je dezelfde werkwijze hebt, dan kun je makkelijker communiceren en verbeteringen doorvoeren in het productieproces.”

Iedere Teamleader is verantwoordelijk voor een deel van het productieproces. Senay: “Worden de verschillende methodes goed gebruikt? Heeft de desbetreffende afdeling er voldoende kennis van? Als dat niet het geval is, dan willen wij de medewerkers op een hoger niveau brengen. Daarom vonden wij het belangrijk om de training Coachend Leidinggeven te volgen.”


Leraar Tim Idema gaf de training, die volledig afgestemd was op de wensen van Scania, in drie dagdelen. “Teamleaders hebben te maken met medewerkers met verschillende persoonlijkheden en motivaties. Maar ook het leervermogen verschilt per individu. De focus lag tijdens de training daarom vooral op het in contact komen met medewerkers en het ontdekken waar weerstanden, belangen, ambities en talenten liggen. Dit alles met als doel dat teamleaders ervoor kunnen zorgen dat de medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen in hun eigen ontwikkeling”, aldus Tim.

Het was een waardevolle training

Van beide kanten is de training goed bevallen. Tim: “Het was een fijne en deskundige groep om mee samen te werken in een veilige en vertrouwde sfeer.” Senay geeft aan tevreden te zijn over de inhoud van de training. “Het was een waardevolle training om samen met mijn team te doen. We hebben elkaar geïnterviewd en feedback gegeven. Je leert elkaar op deze manier beter kennen. We hebben tijdens en na de training concrete doelen omschreven, waar wij nu mee aan de slag kunnen.”

Wat ons en onze studenten bezighoudt