Dag van de Logistieke Arbeidsmarkt trekt veel bezoekers

02 november 2023 14:55 Nieuws
Op woensdag 1 november werd voor de derde keer de Dag van de Logistieke Arbeidsmarkt Regio Zwolle georganiseerd. Dit evenement was bij de Nieuwe Buitensociëteit Zwolle. Ruim vijftig deelnemers van logistieke bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen, brancheverenigingen en uitzendbureaus volgden 's ochtends een inspirerend programma. De banenmarkt werd ’s middags door meer dan honderd werkzoekenden bezocht.

Het ochtendprogramma, dat speciaal gericht was op het bedrijfsleven, begon met een welkomstwoord van dagvoorzitter Paul Veld. Hij is netwerkregisseur van de sectortafel Transport & Logistiek Regio Zwolle. “Er zijn aanhoudende arbeidsmarkttekorten. Maar om de verschillende transities door te maken, is een goed functionerende arbeidsmarkt nodig. In Regio Zwolle werken we daar iedere dag aan. Door bijvoorbeeld Leven Lang Ontwikkelen verder uit te diepen, met het Voorschakeltraject Logistiek als goed voorbeeld”, aldus Veld.

Vervolgens was het de beurt aan keynote spreker Cor van Dijken, die gespecialiseerd is in circulaire economie. Hij sprak over de honger naar grondstoffen, terwijl die steeds schaarser worden. “Klimaatverandering dwingt ons om te verduurzamen.” Van Dijken liet daarbij een aantal voorbeelden zien voor de logistiek, zoals de elektrificatie van voertuigen, het gebruik van duurzame brandstoffen en optimalisatie van transportverpakkingen. “In Regio Zwolle wordt al veel gedaan. Daar praten we alleen te weinig over.”


Voor de lunch volgden de volgden de aanwezigen drie interactieve workshops die verzorgd werden door Patrick Kip (Deltion College), Wiepie van der Veen (WSP Regio Zwolle) en Raymond Schrijver (WSP Regio Zwolle). De thema’s van de workshops waren ‘Samen werken is samen werven’ over de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, ‘Van babyboomer tot patatgeneratie’ over generatiemanagement en ‘Ontdek de kracht van inclusief werkgeverschap’ over onbenut arbeidspotentieel. Ook was er ruimte om te netwerken.

In de middag vond een banenmarkt plaats voor iedereen die geïnteresseerd is in het werken in de logistiek. Bijna twintig transporteurs, logistieke dienstverleners, uitzendbureaus en detacheerders hebben hun bedrijf gepromoot. Met meer dan honderd bezoekers was de banenmarkt drukbezocht en hebben werkgevers goede gesprekken kunnen voeren met mensen de op zoek zijn naar een (nieuwe) baan.


De Dag van de Logistieke Arbeidsmarkt werd mede mogelijk gemaakt door het Werkgeversservicepunt Regio Zwolle, Windesheim, Sectortafel Transport en Logistiek Regio Zwolle en het Deltion College.

Wat ons en onze studenten bezighoudt