Mbo Mini Master

Het middenkader heeft in de meeste bedrijven veel werk te verzetten. Een combinatie van persoonlijke vaardigheden, zelfkennis en bedrijfskundige kennis bepaalt grotendeels het succes van deze managers.

Deze opleiding daagt je als manager uit tot zelfreflectie om te komen tot persoonlijk leiderschap. Daarnaast nemen doelen en prioriteiten stellen, delegeren, kostenbewustzijn en communiceren een belangrijke plaats in. Ook komen nieuwe trends en begrippen op het gebied van organisatiecultuur, financiën en leidinggeven aan bod. En dat alles op een praktische manier. Het resultaat: meer effectiviteit en werkplezier in je team!

Deze opleiding werd samen ontwikkeld met WIMM (expert in talentontwikkeling).

Meer weten over de mogelijkheden?

Neem contact op Eric Nak, accountmanager Deltion College, enak@deltion.nl, 06-272 81 955.

Neem contact op

Tom Brand, Afdelingshoofd bij Moderna Textielservice
We krijgen waardevolle handvatten en ik doe nieuwe inzichten op. Ik merk bijvoorbeeld dat ik nu al minder ad hoc en meer vanuit rust reageer op situaties die zich voordoen.

Meer informatie

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch. De opleiding vindt bij voorkeur in-company plaats. Daardoor ontstaat een veilige omgeving, waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten wordt gestimuleerd.

Kennis en vaardigheden uit de leergang worden direct gekoppeld aan voorbeelden en situaties uit de dagelijkse praktijk. Je kunt wat je leert dus vrijwel direct toepassen in de praktijk.

Een totaaloverzicht van de behandelde onderwerpen is uitgelicht in de sectie 'Cursusprogramma' op deze pagina.

Investering en subsidie

 • Dit ontwikkelingsprogramma wordt als maatwerk aangeboden.
 • Data, locatie en exacte inhoud worden in onderling overleg met de opdrachtgever vastgesteld.
 • Aanmelding kan al vanaf 1 deelnemer.
 • Het is ook mogelijk om samen met andere bedrijven deelnemers aan te melden.
 • Binnen regio Zwolle bestaat een interessante subsidieregeling bedoeld voor (co)financiering van scholing van werknemers. Kijk hiervoor op www.upgradejezelfregiozwolle.nl


Lees meer over mogelijke financiering

Studiebelasting en -materiaal

 • Iedere kennismodule bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur.
 • Zelfstudie rond persoonlijke ontwikkeling.

Studiemateriaal wordt beschikbaar gesteld en ontvang je, indien van toepassing, op je eerste lesdag.

Certificaat

Indien een deelnemer de leergang met goed gevolg afsluit, ontvangt hij of zij een bewijs van deelname.

Cursusprogramma

Management en organisatie

Module 1: Management en organisatie 
 • Trends & ontwikkelingen 
 • Organisatiekunde 
 • Doelstellingen, strategie en planning 
 • Organisatiestructuur
Persoonlijke ontwikkeling 
 • Drijfverentest & training 
 • 360-graden feedback 
 • Startgesprek 
 • Intervisie