background

Ontwikkelprogramma Bedrijfskunde mbo+

Heeft jouw bedrijf medewerkers in dienst die graag mee willen denken over verbetermogelijkheden maar komen ze qua kennis en persoonlijke skills net iets te kort? Dan is het Ontwikkelprogramma Bedrijfskundige mbo+ dé basis om deze medewerkers een volwaardig sparringpartner te laten worden.

Inhoud

Deelnemers van dit ontwikkelprogramma doen kennis op over bedrijfseconomische aspecten en ontdekken de verschillende kanten van personeelsbeleid. Daarnaast leren deelnemers hoe ze een effectieve werkorganisatie op kunnen zetten. Ook leren ze dat een gedegen marketingaanpak essentieel is om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Tegelijkertijd draagt dit ontwikkelprogramma bij aan de persoonlijke groei van iedere deelnemer.

Voor wie?

Het Ontwikkelprogramma Bedrijfskunde mbo+ is geschikt voor een ieder die zich bezig houdt of gaat houden met coördinerende, adviserende en leidinggevende werkzaamheden en zich graag zowel bedrijfskundig als persoonlijk wil ontwikkelen. Daarbij moet je aan kunnen tonen dat minimaal beschikt over een niveau 4 opleiding.

Programma

Het programma bestaat uit 4 modules. Iedere module bestaat uit een kennisdeel en een ontwikkeldeel.

Dit programma heeft het Deltion College samengesteld in samenwerking met WIMM.

Module 1: Management en organisatie
(4 bijeenkomsten)
• Trends & Ontwikkelingen
• Organisatiekunde
• Doelstellingen, strategie en planning
• Organisatiestructuur

Persoonlijke ontwikkeling
• Drijfverentest & training
• 360 graden feedback
• Startgesprek
• Intervisie

Module 2: Financieel management
(4 bijeenkomsten)
• Trends & ontwikkelingen
• Kennismaking met financieel management
• Financiële processen in een organisatie
• Financiële resultaten
• Sturen op cijfers en kengetallen

Persoonlijke ontwikkeling
• Training Persoonlijk Leiderschap 1
• Voortgangsgesprek
• Intervisie Belbin

Module 3: Marketing
(4 bijeenkomsten)
• Trends & ontwikkelingen
• Marketingfunctie
• Waardecreatie
• Marketingmix
• Online marketing

Persoonlijke ontwikkeling
• Training Persoonlijk Leiderschap 2
• Voortgangsgesprek
• Intervisie Omgevingsanalyse

Module 4: HRM
(4 bijeenkomsten)
• Trends & Ontwikkelingen
• Talentmanagement
• Selectiemethoden
• Planning en sturing
• Motivatie en beloningssystemen
• Boeien en binden van medewerkers

Persoonlijke ontwikkeling
• Training Communicatie met trainingsacteur
• Eindgesprek
• Afsluitende intervisie

Studiebelasting

Dit ontwikkelprogramma bestaat uit 16 bijeenkomsten à 4 uur.

Subsidiemogelijkheid

Binnen de Regio Zwolle is er een ontwikkelfonds in het leven geroepen. Dit fonds is bedoeld voor de (co)financiering van her-, bij- en omscholing van werknemers. Is jouw bedrijf gevestigd in de Regio Zwolle en wil je samen met anderen extra investeren in de skills en knowhow van jouw (toekomstige) werknemers? Dan kun je een beroep doen op dit fonds. Meld je aan, dan help jij de Regio Zwolle groeien! Kijk voor meer informatie op: www.upgradejezelfregiozwolle.nl

Certificaat

Bij het succesvol afronden van dit ontwikkelprogramma ontvangt iedere deelnemer een certificaat. Iedere deelnemer mag maximaal 2 dagdelen missen en voor de afsluitende opdracht moet een voldoende gehaald worden om in aanmerking te komen voor dit certificaat.

Meer informatie of aanmelden?

Dit ontwikkelprogramma wordt als maatwerk aangeboden. De prijs, data, locatie en exacte inhoud worden in onderling overleg met jou als opdrachtgever vastgesteld. Meer weten over dit ontwikkelprogramma? Neem dan contact op met Eric Nak, Accountmanager Economie & Ondernemen, via: [email protected] of 06 – 27281955


Eric Nak
Accountmanager - College Economie & Ondernemen


Verstuur een email
aanmeldeninformatie aanvragen