background

Bestuur en management

College van Bestuur

De heer ing. W. (Bert) Beun

Voorzitter bestuur Deltion College & Voorzitter bestuur Stichting Deltion Business

Nevenfuncties

 • Lid Economic Board Regio Zwolle
 • Voorzitter Stichting Kwaliteitsnetwerk mbo
 • Lid algemeen bestuur Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
 • Voorzitter bestuur HHC-Hardenberg
 • Lid algemeen bestuur CDA Overijssel
 • Voorzitter CDA afdeling Hardenberg
 • Lid bestuur Ondernemershuis Hardenberg
 • Lid bestuur Skills Netherlands
 • Voorzitter bestuur saMBO-ICT
 • Lid RvT Kennisnet

Mevrouw drs. T. (Thea) Koster

Lid bestuur Deltion College, Voorzitter bestuur Stichting Deltion Beheer en Lid bestuur Stichting Deltion Business

Nevenfuncties

 • Voorzitter TechniekPact

Raad van Toezicht

Mevrouw A. (Anneke) Haarsma

Consultancy op gebied van (Jeugd)Zorg, Onderwijs en Welzijn

Nevenfuncties

 • Voorzitter RvT Deltion College
 • Lid RvT van Bureau Jeugdbescherming Overijssel
 • Voorzitter van de Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord

De heer drs. C (Kees) Meijer

Directeur Orkest van het Oosten

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter RvT Deltion College
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Woningcorporatie Mooiland
 • Lid RvT museum De Funcatie
 • Lid bestuur Bevrijdingsfestival Overijssel

De heer drs. J.R. (Joan Roelof) Janssens

Rector Cansius College Nijmegen

Nevenfuncties

 • Lid Rvt Deltion College
 • Lid landelijk Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen

De heer A.W. (Andries) van Daalen

Voormalig Programma directeur - RFS Holland Holding BV

Nevenfuncties

 • Lid RvT Deltion College
 • Voorzitter Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN)
 • Voorzitter Stichting ZwolleFonds
 • Lid RvA Marketing Oost

Mevrouw drs. M. (Marlijn) Lenselink

Directeur Pluryn

Nevenfuncties

 • Lid RvT Deltion Colleg
 • Lid bestuur Stichting Andere Handen, stichting die fondsen werft om lerend vermogen in zorg en sociaal domein te versterken
 • Lid bestuur Florence Nightingale Instituut (FNI)
 • Lid RvA Vebego International

De heer Prof. Dr. M.J.M. (Marc) Vermeulen

Hoogleraar strategie voor non profit organisaties TIAS/Tilburg University

Nevenfuncties

 • Lid RvT Deltion College
 • Vice Voorzitter Raad van Commissarissen ZAYAZ (woningbouw corporatie)
 • Voorzitter bestuur Zuidelijk Rekenkamer (provincie N.Brabant & Limburg)
 • Lid van de Commissie Macrodoelmatigheid mbo

De heer N.L.J.J. (Nic) Dusink (per 1 januari 2019)

Gemeentesecretaris en algemeen directeur gemeente Westerveld

Nevenfuncties

 • Voorzitter RvT van Mijn Plein