background

Verzorgende IG

Als verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) verzorg en begeleid je mensen. Je helpt mensen met wassen, aankleden, eten en bewegen. Ook voer je een aantal verpleegtechnische handelingen uit, zoals bijvoorbeeld injecteren, medicatie toedienen en wonden verzorgen. Je signaleert veranderingen in de gezondheid en rapporteert deze in het zorgplan. Je werkt in een verzorgingshuis, de thuiszorg, instellingen voor zorgvragers met een verstandelijke beperking of met een psychische beperking.

Beroepseisen

 • je respecteert de zelfredzaamheid van de zorgvrager
 • je kunt de omslag maken van zorgen voor naar zorgen dat
 • je kunt goed organiseren en improviseren
 • je kunt goed alleen en in een team werken
 • je hebt geduld en kunt omgaan met verschillende gedragsvormen
 • je kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken
 • je hebt geen bezwaar tegen onregelmatige diensten en werken op feestdagen

Verzorgende IG BOL 3

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar. Tijdens de opleiding loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In het eerste, tweede en derde jaar loop je drie dagen in de week stage. Dit is tijdens de laatste twee periodes van het schooljaar. Vanaf het tweede leerjaar kun je in het buitenland stage lopen, bijvoorbeeld in Finland of Spanje. De stageplek hoef je niet zelf te regelen, dat wordt voor je gedaan.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Daarnaast ga je sporten via het sportkeuze-programma. Dit laatste is alleen in het eerste jaar. Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier;
 • Uitvoeren van organisatietaken en taken die bij je functie horen.

Je krijgt verschillende praktijk- en theorievakken tijdens de opleiding. De opleiding bestaat voor ongeveer 1/3 uit praktijklessen, zoals verpleegkundige vaardigheden en huishoudkunde (alleen in het eerste jaar). Ook de diverse projecten die je volgt op de opleiding vinden meestal in de praktijk van de instelling plaats, bijvoorbeeld in een verzorgings-of vepleeghuis. De overige tijd wordt ingevuld met theorievakken, zoals verpleegkunde en omgangskunde.

In het lesprogramma is veel aandacht voor de nieuwe rollen van de verzorgende in het zorgveld. Verzorgenden werken namelijk steeds minder binnen de instellingen (intramuraal) en worden steeds vaker ingezet rond zorg aan huis. Daarnaast is het welzijn en de leefomgeving van de cliënt belangrijk, daarom krijg je in de opleiding ook hier informatie over.

In het eerste jaar krijg je brede kennis van het vak Verzorgende. In het tweede jaar kies je een profiel. Je kunt kiezen uit:

 • Gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Kraamzorg (KZ)

Keuzedelen

Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Meer weten over de keuzedelen van jouw opleiding? Je studieloopbaanbegeleider kan je er meer over vertellen.

Je kunt kiezen uit de volgende keuzedelen:

- zorg en technologie

- ondernemend gedrag

- mensen met niet aangeboren hersenletsel

- Engels

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich voornamelijk in gebouw Olijf, op de tweede verdieping. Daar zijn alle leslokalen, overlegruimtes en een nagebootste zorgomgeving (Skills).

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Na de opleiding heb je de mogelijkheid om een opleiding op niveau 4 te kiezen, richting zorg of welzijn.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Wil je kennismaken met de opleiding Verzorgende IG bij Deltion? Kom dan eens een halve dag proefleren. Je kunt je aanmelden via de site meelopenmbo.nl.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie en bij voldoende deelname eind januari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • boekengeld ongeveer € 1150,-- (voor de gehele opleiding0
 • overige kosten ongeveer €150,-- (voor de gehele opleiding

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Verzorgende IG BBL 3

School en werk

De opleiding duurt in principe 2 jaar, maar versnellen (of vertragen) is mogelijk. Een schooljaar is opgesplitst in vier periodes, waarbij je elke periode 150 uur werkt. Je gaat één dag per week naar school en werkt minimaal 16 uur per week op je stageadres.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
 • Uitvoeren van organisatietaken en taken die bij je functie horen

De opleiding is verdeeld in theorie- en praktijkvakken, bijvoorbeeld: verpleegkunde, verpleegkundige vaardigheden, omgangskunde en huishoudkunde.

In het lesprogramma is veel aandacht voor de nieuwe rollen van de verzorgende in het zorgveld. Verzorgenden werken namelijk steeds minder binnen de instellingen (intramuraal) en worden steeds vaker ingezet rond zorg aan huis. Daarnaast is het welzijn en de leefomgeving van de cliënt belangrijk.

In het tweede jaar kies je een profiel. Je kunt kiezen uit:

 • Gehandicaptenzorg (GHZ)
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich in gebouw Olijf, op de tweede verdieping. Daar zijn alle leslokalen, overlegruimtes en een nagebootste zorgomgeving.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren in o.a. de deeltijd- en voltijdopleiding voor Verpleegkundige-niveau 4. Ook de opleiding Praktijkopleider (BBL-4) is een mogelijkheid.

Voor niveau 4 wordt aanbevolen Engels op niveau A2.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie en bij voldoende deelname eind januari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • opleidingsgebonden leermiddelenongeveer € 1150,--
 • overige kosten ongeveer € 100,-- (voor de gehele opleiding)

In een aantal gevallen (afhankelijk van de CAO) zijn die kosten voor de werkgever.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Voorwaarde voor versnellen

Een eerder behaald mbo-diploma van een zorg- of welzijnsopleiding op niveau 3 of 4 kan aanleiding zijn om in aanmerking te komen voor versnelling. In overleg met de opleiding zal bekeken worden of je bepaalde delen van de opleiding versneld kunt doorlopen. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Verzorgende IG / extramuraal BBL 3

Voor wie?

Deze BBL-route is speciaal ontwikkeld voor nieuwe werknemers die als zij-instromer aan de slag gaan in een thuiszorgsetting.

School en werk

De opleiding duurt in principe 2 jaar, maar versnellen (of vertragen) is mogelijk. Je gaat niet gelijk aan het werk. Eerst krijg je een intensieve 'beroepsvoorbereidende periode' op school. Daardoor ben je goed voorbereid als je met cliënten aan het werk gaat. In een schooljaar werk je minimaal 640 uur.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, rekenen en Loopbaan & Burgerschap. Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • Bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgdossier
 • Uitvoeren van organisatietaken en taken die bij je functie horen

De opleiding is verdeeld in theorie- en praktijkvakken, bijvoorbeeld: verpleegkunde, verpleegkundige vaardigheden, omgangskunde en huishoudkunde.

In het lesprogramma is veel aandacht voor de nieuwe rollen van de verzorgende in het zorgveld. Verzorgenden werken namelijk steeds minder binnen de instellingen (intramuraal) en worden steeds vaker ingezet rond zorg aan huis. Daarnaast is het welzijn en de leefomgeving van de cliënt belangrijk.

In deze route specialiseer je je in het profiel Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich in gebouw Olijf, op de tweede verdieping. Daar zijn alle leslokalen, overlegruimtes en een nagebootste zorgomgeving.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren in o.a. de deeltijd- en voltijdopleiding voor Verpleegkundige-niveau 4. Ook de opleiding Praktijkopleider (BBL-4) is een mogelijkheid.

Voor niveau 4 wordt aanbevolen Engels op niveau A2.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie en bij voldoende deelname eind januari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • opleidingsgebonden leermiddelenongeveer € 1150,--
 • overige kosten ongeveer € 100,-- (voor de gehele opleiding)

In een aantal gevallen (afhankelijk van de CAO) zijn die kosten voor de werkgever.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Voorwaarde voor versnellen

Een eerder behaald mbo-diploma van een zorg- of welzijnsopleiding op niveau 3 of 4 kan aanleiding zijn om in aanmerking te komen voor versnelling. In overleg met de opleiding zal bekeken worden of je bepaalde delen van de opleiding versneld kunt doorlopen. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.