background

Pedagogisch Medewerker Kinderopvang

Als pedagogisch medewerker kinderopvang verzorg je kinderen van 0 tot 12 jaar. Je biedt niet alleen opvang, maar je levert ook een bijdrage aan de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Je zorgt dat de omgeving voldoet aan de eisen van hygiëne en veiligheid. Je organiseert leuke groepsactiviteiten zoals knutselen, liedjes zingen, dansen en poppenkast. Je werkt in een kinderdagverblijf of bij de buitenschoolse opvang.

Beroepseisen

 • je kunt goed omgaan met kinderen en ouders
 • je bent geduldig
 • je kunt je inleven in anderen
 • je bent ondernemend en creatief
 • je weet hoe je een groep in beweging krijgt
 • je kunt omgaan met kritiek

Pedagogisch medewerker kinderopvang BOL 3

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

School en stage

Dit is een driejarige BOL-opleiding. Ongeveer 70% van de totale studieduur ben je op school en de rest van de tijd loop je stage. In de loop van het eerste jaar begin je al met een dag per week stagelopen. Naarmate de studie vordert, ben je steeds vaker op de werkvloer te vinden. In jaar 2 en 3 komt dat gemiddeld neer op twee dagen per week.

Maatwerk

In individuele gevallen is een aangepast programma mogelijk. Dat houdt in dat je korter of langer over de opleiding kunt doen. Tijdens de intake wordt bepaald welke studieduur voor jou haalbaar is (bijvoorbeeld op basis van je vooropleiding).

Inhoud van de opleiding

In het eerste jaar maak je je al veel basiskennis en vaardigheden meester. Je leert bijvoorbeeld hoe iemand zich ontwikkelt van baby tot volwassene, over veiligheid en hygiëne Daarnaast leer je observeren op rapporteren, methodisch werken en gesprekken voeren met ouders. Ook bouw je een repertoire op van activiteiten voor de kinderopvang. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van video interactiebegeleiding: praktijksituaties worden opgenomen en dan kun je op het scherm evalueren waar je nog kunt verbeteren.Tjjdens de opleiding kun je je EHBO-diploma halen.

Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap, met daarin het sportkeuze programma.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar verschillende niveau 4 opleidingen, zoals Maatschappelijke Zorg, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent. Vanuit niveau 4 is doorstroom naar het hbo mogelijk.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

Indien er ruimte is in de klassen, kun je ook tussentijds instromen in februari.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen voor het eerste leerjaar ongeveer € 475,--
 • overige kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 75,--,

Voor de beroepsgerichte vakken heb je de keuze tussen het aanschaffen van papieren of digitale boeken.

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Als je gaat stagelopen of werkt in de kinderopvang moet je geregistreerd zijn in het Personenregister Kinderopvang.

Voorwaarde voor maatwerk

Jouw leeftijd of havo-diploma kunnen aanleiding zijn om in aanmerking te komen voor versnelling. In overleg met de opleiding zal bekeken worden of je bepaalde delen van de opleiding versneld kunt doorlopen, of dat je vrijstellingen krijgt waardoor je de opleiding sneller kunt afronden. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Pedagogisch medewerker kinderopvang BBL 3

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

School en werk

Je bent één dag per week op school en de overige dagen ben je op de werkvloer.

Maatwerk

Dit traject heeft een basisjaar met Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (niveau 4). Na het eerste jaar wordt gekeken welk niveau je aankunt en kun je eventueel nog switchen.Je volgt de opleiding in twee jaar.

Inhoud van de opleiding

In het eerste jaar maak je je al veel basiskennis en vaardigheden meester. Je leert bijvoorbeeld hoe iemand zich ontwikkelt van baby tot volwassene, over veiligheid en hygiëne Daarnaast leer je observeren op rapporteren, methodisch werken en gesprekken voeren met ouders. Ook bouw je een repertoire op van activiteiten voor de kinderopvang. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van video interactiebegeleiding: praktijksituaties worden opgenomen en dan kun je op het scherm evalueren waar je nog kunt verbeteren.Tjjdens de opleiding kun je je EHBO-diploma halen.

Naast deze beroepsgerichte vakken krijg je te maken met algemene onderdelen zoals Nederlands, Engels, rekenen en Loopbaan & Burgerschap.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar verschillende niveau 4 opleidingen zoals in de Maatschappelijke Zorg, Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker of Onderwijsassistent.Vanuit niveau 4 kun je ook doorstromen naar het hbo.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Op dit moment is voor deze opleiding het maximale aantal studenten bereikt dat in het eerste jaar kan starten. De aspirant studenten die zich aanmelden na 3 april krijgen tijdens het intakegesprek te horen of zij direct geplaatst worden of op een reservelijst komen.

Daarnaast is er een startmoment in februari (bij voldoende belangstelling).

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen voor het eerste leerjaar ongeveer € 320,--
 • overige kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 75,--

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vind je meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Als je gaat stagelopen of werkt in de kinderopvang moet je geregistreerd zijn in het Personenregister Kinderopvang.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Voorwaarde voor versnellen

Jouw leeftijd of havo-diploma kunnen aanleiding zijn om in aanmerking te komen voor versnelling. In overleg met de opleiding zal bekeken worden of je bepaalde delen van de opleiding versneld kunt doorlopen, of dat je vrijstellingen krijgt waardoor je de opleiding sneller kunt afronden. Op basis van het intakegesprek worden aparte afspraken met jou gemaakt en deze worden in een persoonlijk opleidingsplan vastgelegd.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.