background

Handhaver Toezicht & Veiligheid

Werk jij graag mee aan de veiligheid op straat? Dan is de opleiding Handhaver Toezich en Veiligheid iets voor jou. Het is belangrijk dat je goed met verschillende mensen kunt omgaan. Je schat situaties goed in en je weet welke toon je met ze moet spreken. Je blijft rustig en je zorgt dat de burgers ook rustig blijven.

Je werk bestaat uit het toezicht houden op orde en veiligheid, informeren en verwijzen van publiek, optreden bij incidenten, handhaven van speciale verordeningen en het ondersteunen bij projecten en evenementen in samenwerking met de politie.

We leiden je op tot een handhaver die meestal bij de gemeente werkt. Ook kun je bij het openbaar vervoer, als boswachter, hoofdinspecteur, bij Verkeer en Waterstaat of een Stadstoezicht organisatie aangesteld worden. Je hebt een opsporingsbevoegdheid (BOA) en je beschikt daarmee over sanctiemiddelen. Ook moet je op verantwoordelijke wijze met fysiek en verbaal geweld kunnen omgaan in onze verhardende samenleving.

Beroepseisen

 • je bent betrouwbaar, integer en stabiel
 • je hebt goede communicatieve en sociale vaardigheden
 • je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, neemt initiatief en bent zelfstandig
 • je bent mens-/burgergerichtheid, hebt een goed inschattingsvermogen en kunt goed omgaan met stress en agressief gedrag
 • Je bent iemand die van aanpakken weet
 • je bent leergierig en je gaat goed met kritiek om
 • je hebt een voorbeeldfunctie (een uniform wekt verwachtingen)

Handhaver toezicht en veiligheid BOL 3

Topopleiding

Deze opleiding is beoordeeld als topopleiding in de keuzegids Mbo 2019!

Voor wie?

Wil je graag meewerken aan de veiligheid op straat, bugers aanspreken en ben je nog te jong en onervaren om bijvoorbeeld bij de politie te werken? Dan leg je met deze opleiding een basis voor veel vervolgmogelijkheden.

School en stage

De opleiding duurt twee jaar. Je volgt deze opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). De opleiding sluit goed aan bij de beroepspraktijk. Een groot deel van het programma is praktisch ingericht. Het tweede leerjaar start met een BPV (stage) periode.

Je leert in de praktijk de kneepjes van het vak. Zo weet je wat er speelt op de arbeidsmarkt en welke vaardigheden belangrijk zijn. Ook doe je regelmatig praktijkervaring op tijdens evenementen of met projecten in samenwerking met de politie en/of handhavers. Je zal soms 's avonds of in het weekend ingezet worden. Tijdens Dit is om je goed voor te bereiden op een beroep waarin je op diverse plaatsen en onregelmatige tijdstippen werkt. Ook leer je met diverse doelgroepen om te gaan. Deelname hieraan is verplicht.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je begint bij een beginnersniveau, vervolgens ga je naar een gevorderd niveau om uiteindelijk bij het expertniveau te eindigen. De kerntaken zijn:

 • Preventief toezicht houden (bijv. optreden tegen fout parkeren of alcohol- en drugsmisbruik)
 • Biedt service en hulp (bijv. voorlichting geven over voorkoming van kleine criminaliteit)
 • Bevordert de veiligheid en leefbaarheid (bijv. sanctionerend optreden en samenwerken met ketenpartners)

De beroepsspecifieke onderdelen die aangeboden worden, zijn: buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), wettelijke kaders publieke veiligheid (WKPV I en II), verkeersregelaars, cursus EHBO, beroepsgerelateerde thema's politie, gesprekstechnieken, sport en Praktijktraining RTGB (geweldsbeheersing)

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Burgerschap
 • Loopbaanbegeleiding
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Beroepsgericht Engels

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Afhankelijk van de vooropleiding van de student kun je na het goed doorlopen van het sollicitatie- en selectietraject doorstromen naar één van de opleidingsniveaus van Politieacademie. De verworven competenties bieden tevens een basis om bij diverse overheidsinstanties of vervoersmaatschappijen als handhaver aan het werk te gaan en door te stromen binnen die branche. Je kunt ook doorstromen naar niveau 4; opleiding Leidinggeven op basis van vakbekwaamheid.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • leermiddelen (o.a. excursies, survival, boeken, licenties) totaal ongeveer € 350,-- (voor het eerste leerjaar en tweede leerjaar totaal)
 • schoolkleding / uniform ca. € 160,--
 • laptop gewenst

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Verplichte intakeactiviteiten

Het werkveld vraagt medewerkers die lichamelijk fit zijn. Om te onderzoeken of jij fit bent maakt een sporttest deel uit van de intakeactiviteiten. Ook maak je een test voor Nederlands. Dit gebeurt om je (taal)niveau te bepalen. Jouw kennis van en motivatie voor het beroep spelen een belangrijke rol tijdens het gesprek. Op grond van de resultaten van de testen en de uitslag van het intakegesprek krijg je van ons een studiekeuzeadvies.

Voor leerlingen die op 1 februari 2020 nog geen 18 jaar zijn kunnen we niet altijd een stageplaats garanderen. Dit houdt verband met de werkzaamheden van een Handhaver Toezicht & Veiligheid. Tijdens de intake ontvang je hierover meer informatie.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor deze opleiding is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Deze opleiding krijgt namelijk meer aanmeldingen binnen dan dat er stageplaatsen/banen zijn. We hanteren hier de werkwijze ‘op volgorde ontvangst van aanmelding’.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.