background

Vestigingsmanager Groothandel

De vestigingsmanager groothandel werkt in de groothandel, binnen uiteenlopende formules, in zowel de food- als non-foodsector. Hij/zij is werkzaam als manager van één of meer vestigingen. De vestigingsmanager groothandel is ondernemend binnen de bandbreedte die hem gegeven wordt door de centrale organisatie. Hij/zij heeft oog voor ontwikkelingen op de (lokale) markt en is creatief in het benutten van (commerciële) kansen. Hij/zij kan zijn/haar ideeën op overtuigende wijze brengen en anderen enthousiasmeren. Hij/zij is accuraat in het runnen van de vestiging, houdt zich aan regels en procedures en streeft efficiency na en stelt zich flexibel op om zich aan de verschillende situaties aan te passen. Verder is hij/zij integer in het contact met medewerkers. Voor de uitoefening van het beroep is goede beheersing van het Engels vereist.

Beroepseisen

- je bent klantgericht en dienstverlenend
- je bent ondernemend en commercieel
- je kunt goed met mensen omgaan
- je bent stressbestendig, flexibel en kunt goed organiseren en plannen
- je hebt financieel / rekenkundig inzicht

Vestigingsmanager groothandel BOL 4

Let op!

Op dit moment is voor deze opleiding het maximaal aantal studenten dat in het eerste jaar kan starten bereikt. Aanmelden voor schooljaar 2019-2020 voor deze opleiding is niet meer mogelijk. Wil je graag meer informatie ontvangen over onze opleidingen? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum via [email protected] of bel (038) 850 30 00.

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar. Afhankelijk van je vooropleiding, behaalde diploma’s en cijferlijsten kan er overleg plaatsvinden over een maatwerktraject. Dat betekent dat je de opleiding eventueel in minder dan 3 jaar kan afronden. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Gedurende 3 jaar ga je 5 dagen per week naar school en loop je ongeveer 40 weken stage. Stage in het buitenland is mogelijk in het derde leerjaar. De eerste stageperiode heeft het karakter van kennismaking met het werk.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Het basisdeel bestaat uit het onderzoeken van de markt en het doen van voorstellen doen voor commercieel beleid. Je leert het verkooptraject uit te voeren. Daarvoor verzamel je gegevens over de klant, het product en de markt. Je doet voorstellen voor het verkoopbeleid en de marketing. Verder leer je over relatiebeheer en klantenservice.

Het profieldeel gaat dieper in op het vormgeven van een vestigingsbeleid en het runnen van een vestiging. Je leert een bedrijfsomzetplan en kostenplan op te stellen en te bewaken, je doet de inkoop en beheert de goederenstroom. Een ander onderdeel is het begeleiden van medewerkers.

Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. De huidige keuzedelen van deze opleiding zijn:
- internationalisering
- doorstroommodule hbo
- ondernemerschap in het mbo
- Duits of Spaans

Beroepsinhoudelijke vakken zijn basismarketing, sales, ICT en e-marketing, bedrijfseconomie en verkoopvaardigheden. Verder ga je oefenen in projectvorm en met gespreksvoering. De opleiding bestaat uit verschillende onderdelen: instructielessen, stage in een praktijkleerbedrijf, simulatieprogramma’s en projecten. Deze onderdelen zijn telkens gericht op het behalen van de kerntaken en om een eventuele vervolgopleiding op het hbo te kunnen beginnen. Verder wordt het leerjaar opgedeeld in 4 perioden, elke periode wordt afgesloten met toetsen of examens. Vanuit de resultaten hiervan word je verdere voortgang ingevuld. Dit kan leiden tot het uitbreiden, dan wel het langzamer doorlopen van je studie en / of tot het aanbieden van extra ondersteunende lessen.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Er zijn centrale toetsmomenten die plaatsvinden aan het einde van elke periode. Toetsen kun je herkansen, maximaal 1 keer, in de volgende periode. Uitzonderingen dienen te worden aangevraagd bij het examenbureau. Hiervoor wordt elk theorie-examen 2 keer per jaar aangeboden. Als je alle kerntaken en algemene onderdelen voldoende hebt afgesloten, krijg je je diploma Vestigingsmanager Groothandel.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Met deze beroepsopleiding ben je klaar voor een functie in het bedrijfsleven. Doorleren in het hbo kan ook, bijvoorbeeld in de richtingen:

 • hbo commerciele economie, management economie en recht
 • hbo small business/ retailmanagement
 • hto textiel/confectietechniek
 • hbo transport en logistiek
 • lerarenopleiding

Tevens kun je cursussen gaan volgen op het gebied van marketing, management, verkoop / inkoop / export, PR en reclame, toerisme en in deeltijd-hbo.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden voor september 2019/2020 niet meer mogelijkinformatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop (verplicht)
 • boeken en andere leermiddelen (voor de gehele opleiding verdeeld over 3 jaar) ongeveer € 900,--
 • andere kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 100,-- (opleidingsspecifiek)

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de sector economie.
  * Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie bevelen we je aan om te beschikken over één van de volgende examenvakken: wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Vestigingsmanager groothandel (International Business Manager) BOL 4

Let op!

Op dit moment is voor deze opleiding het maximaal aantal studenten dat in het eerste jaar kan starten bereikt. Aanmelden voor schooljaar 2019-2020 voor deze opleiding is niet meer mogelijk. Wil je graag meer informatie ontvangen over onze opleidingen? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum via [email protected] of bel (038) 850 30 00.

Voor wie?

 • International Business Studies (IBS) is de tweetalige variant van de mbo-opleiding Vestigingsmanager Groothandel op niveau 4
 • Naast dit mbo-diploma kun je het BTEC National Diploma in Business behalen, een internationaal erkend diploma met vele mogelijkheden om in het buitenland te werken
 • Bestemd voor ambitieuze jongeren die hun Engels goed (willen) beheersen en in het buitenland willen werken

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens je gehele opleiding loop je ongeveer 40 weken stage. Stage in het buitenland is mogelijk in het derde leerjaar. Een deel van de lessen wordt in het Engels gegeven. Naast je opleiding kun je een Cambridge BEC halen, dat aantoont op welk niveau je zakelijk Engels beheerst.

IBS is een brede, internationaal georiënteerde basisopleiding, gericht op doorstroming naar het hbo met mogelijkheden voor extra diploma's BEC Business English Certificate (Engels), Goethe certificaat (Duits) en Spaans certificaat (DELE).

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Het basisdeel bestaat uit het onderzoeken van de markt en het doen van voorstellen voor commercieel beleid. Je leert het verkooptraject uit te voeren. Daarvoor verzamel je gegevens over de klant, het product en de markt. Je doet voorstellen voor verkoopbeleid en marketing en je leert over relatiebeheer en klantenservice.

Het profieldeel gaat dieper in op het vormgeven van een vestigingsbeleid en het runnen van een vestiging. Je leert een bedrijfsomzetplan en kostenplan op te stellen en te bewaken, je doet de inkoop en beheert de goederenstroom. Een ander onderdeel is het begeleiden van medewerkers.

Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Het gaat daarbij om de volgende keuzedelen:
- internationalisering
- doorstroommodule hbo
- ondernemerschap in het mbo
- Duits of Spaans

Beroepsinhoudelijke vakken zijn oa. basismarketing, sales, ICT en e-marketing, bedrijfseconomie en verkoopvaardigheden. Verder ga je oefenen in projectvorm en met gespreksvoering.

Als je deze opleiding afrondt ben je ook in het bezit van een internationaal erkend diploma BTEC. Voor dit diploma moet je 12 units halen. De units moet je met een voldoende afronden. Voorbeelden van units zijn Business Environment, Business Accounting, Market Research in Business, Human Resource Management, International Business en Internet Marketing.

Naast instructielessen heb je uren, waar je onder begeleiding grotendeels zelfstandig werkt aan de lesstof. Voor iedere unit maak je een opdracht die je voldoende moet afronden. Ook maak je een branchewerkstuk.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Toetsing vindt schriftelijk en mondeling plaats. Na het afronden van de Nederlandse onderdelen en de Engelse units ontvang je 2 diploma’s.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Met deze opleiding ben je klaar voor een functie in het bedrijfsleven. Ook kun je doorleren in het hbo, bijv. Retail Management & Small Business, Commerciële Economie of Management, Economie en Recht. Daarnaast zijn er de Engelstalige vervolgopleidingen IBMS en IBL. Studenten met een BTEC-diploma op Merit-niveau kunnen doorstuderen aan een universiteit in Groot-Brittannië en het Bachelor-diploma halen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden voor september 2019/2020 niet meer mogelijkinformatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop (verplicht)
 • boeken / leermiddelen eerste leerjaar ca. € 150,--
 • bijdrage examenkosten BTEC National in Business ca. € 455,-- inclussief digitale leeromgeving en BTEC boeken (verplicht)
 • examenkosten taaldiploma Cambridge BEC € 175,-- (vrijwillige deelname)
 • bijdrage excursiekosten ca. € 35,--
 • representatieve zakelijke kleding

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de sector economie.
  * Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie bevelen we je aan om te beschikken over één van de volgende examenvakken: wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal.

Aanvullende criteria

Je moet voor het vak Engels minimaal een 7 op vmbo TL-niveau hebben gescoord op je diploma. Alle tweetalige (internationale) opleidingen kennen ook een reguliere (Nederlandstalige) variant.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Vestigingsmanager Groothandel BBL 4

Let op!

Op dit moment is voor deze opleiding het maximaal aantal studenten dat in het eerste jaar kan starten bereikt. Aanmelden voor schooljaar 2019-2020 voor deze opleiding is niet meer mogelijk. Wil je graag meer informatie ontvangen over onze opleidingen? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum via [email protected] of bel (038) 850 30 00.

Voor wie?

Wil jij werken in de (groot)handel en tegelijkertijd een bijpassende opleiding volgen? Of werk je al in de (groot)handel, wil je doorgroeien binnen het bedrijf en daarom een opleiding volgen? Dan is de deeltijdopleiding Vestigingsmanager (groot)handel (BBL) bij het Deltion College iets voor jou!

School en werk

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. We raden je aan om bij de start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats. De opleiding duurt ongeveer 3 jaar. Je gaat 1 dag per week naar school en je werkt 3 à 4 dagen per week (minimaal 20 uur) in een handelsbedrijf voor de praktijkopleiding. Praktische opdrachten gaan over je eigen leerbedrijf. Daar word je begeleid door je praktijkopleider. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en meestal ook een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Het basisdeel bestaat uit het onderzoeken van de markt en het doen van voorstellen doen voor commercieel beleid. Je leert het verkooptraject uit te voeren. Daarvoor verzamel je gegevens over de klant, het product en de markt. Je doet voorstellen voor het verkoopbeleid en de marketing. Verder leer je over relatiebeheer en klantenservice.

Het profieldeel gaat dieper in op het vormgeven van een vestigingsbeleid en het runnen van een vestiging. Je leert een bedrijfsomzetplan en kostenplan op te stellen en te bewaken, je doet de inkoop en beheert de goederenstroom. Een ander onderdeel is het begeleiden van medewerkers.

Tijdens de opleiding leer je onderstaande beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken):

 • Beheert goederenstroom en voorraad
 • Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit
 • Geeft leiding aan het organisatieonderdeel
 • Voert beleid van de organisatie uit

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a. Nederlands, Rekenen en Engels.

Keuzedelen

Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Meer weten over de keuzedelen van jouw opleiding? Je studieloopbaanbegeleider kan je er meer over vertellen.

Er zijn centrale toetsmomenten die plaatsvinden aan het einde van elke periode. Toetsen kun je herkansen, maximaal 1 keer, in de volgende periode. Uitzonderingen dienen te worden aangevraagd bij het examenbureau. Hiervoor wordt elk theorie-examen 2 keer per jaar aangeboden. Als je alle kerntaken en algemene onderdelen voldoende hebt afgesloten, krijg je je diploma Vestigingsmanager Groothandel.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Met deze beroepsopleiding ben je klaar voor een functie in het bedrijfsleven. Doorleren in het hbo kan ook, bijvoorbeeld in de richtingen:

 • hbo commerciele economie, management economie en recht
 • hbo small business/ retailmanagement
 • hto textiel/confectietechniek
 • hbo transport en logistiek
 • lerarenopleiding

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden voor september 2019/2020 niet meer mogelijkinformatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • laptop (verplicht)
 • boeken en andere leermiddelen (voor de gehele opleiding verdeeld over 3 jaar) ongeveer € 900,--
 • andere kosten (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 100,-- (opleidingsspecifiek)

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Subsidieregeling praktijkleren

Voor mbo-bbl leerlingen ondersteunt de Subsidieregeling praktijkleren bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats bieden. Deze bedrijven en organisaties komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten tijdens de praktijkbegeleiding. De subsidie is maximaal € 2.700,00 per praktijkleerplaats/per studiejaar. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) in de sector economie;
 • minimaal een 7 voor Engels op eindrapport.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Wanneer je tussentijds instroomt dien je te beschikken over een erkend leerwerkbedrijf.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.