background

Middenkaderfunctionaris Infra

Als Middenkaderfunctionaris Infra ben je werkzaam in de grond-, water- en wegenbouw. Jij houdt je bezig met het ontwerpen, calculeren, plannen, uitvoeren en het beheren van projecten in deze sector, zoals bijvoorbeeld wegen, spoorwegen of ondergrondse transportsystemen. Je hebt veelal contacten met overheidsinstellingen, leveranciers van materialen en gespecialiseerde bedrijven. Je maakt begrotingen en plannen en geeft leiding aan kleine teams. Binnen deze teams coördineer en controleer je verschillende zaken. Als Middenkaderfunctionaris Infra werk je bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten of aannemers als CAD-tekenaar, opzichter, werkvoorbereider of uitvoerder.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent verantwoordelijk
 • je bent nauwkeurig
 • je bent zorgvuldig
 • je bent handig
 • je hebt rekenkundig en ruimtelijk inzicht
 • je bent communicatief vaardig
 • je kan goed plannen en organiseren
 • je bent op de hoogte van ontwikkelingen in vakgebied

Middenkaderfunctionaris Infra BBL 4

Deze opleiding is beoordeeld als topopleiding in de keuzegids Mbo 2018!

Voor wie?

 • Ben je in het bezit van een diploma mbo-niveau 3 in bouw en infra, dan is het mogelijk dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen, waardoor je een aangepast programma kunt doorlopen.

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 4 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je volgt de opleiding via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL-school en werken). Tijdens de opleiding combineer je het leren en het werken. Je gaat 1 dag per week naar school en je werkt 4 dagen per week bij een erkend leerbedrijf. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion College afsluit, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je krijgt te maken met het ontwerp en beheer van infrastructurele werken, zoals wegen en bruggen. Gedurende de opleiding werk je aan een aantal onderwerpen die in je toekomstig beroep aan de orde komen. Zo leer je hoe je een bouwopdracht uitwerkt, hoe je projecten daarin voorbereidt, hoe je deze moet uitvoeren en ook hoe je hetgeen er gebouwd is beheert en onderhoudt.

Concreet betekent dit dat je tijdens je opleiding o.a. leert (bestek)tekeningen te maken, materialen en producten te kiezen en kostenramingen en werktekeningen te maken. Ook leer je klanten te adviseren en de voortgang van projecten te bewaken. Je leert hoe je bouwplaatspersoneel moet aansturen en planningen en begrotingen moet beheren. Je voert kwaliteitscontroles uit en doet de projectadministratie. Voor het beheren en onderhouden van gebouwen leer je inspecties doen en hoe je klachten moet afhandelen.

Voor externe opdrachtgevers zoals gemeenten en waterschappen worden in de opleiding projecten voorbereid. Ook andere projecten en excursies zoals: Meetweek, Belgiëweek en dagexcursies naar Infra werken maken onderdeel uit van de opleiding. Je volgt tijdens de opleiding verschillende theorie-en praktijkvakken, zoals: Bedrijfskunde, Waterbouw, Wegenbouw, Landmeten, Autocad, Spoorbouw, BetonBouw, Grondwerk, Praktijk landmeten en Praktijk werkplaats. Deze opleiding wordt ondersteund door de Vrienden van de Infra, een samenwerkingsverband van bedrijven in de Infra. Deze bedrijven zorgen voor leuke en leerzame stageplaatsen, excursies en up-to-date lesmaterialen.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sport

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Tijdens deze opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden: Spoorbouw, Doorstroom hbo, Duits, Landmeten en Funderingstechniek.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich in gebouw Oranje.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van je diploma verder leren op het hbo, in deeltijd of voltijd.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

Omdat de opleiding uit onderdelen bestaat en flexibel is, kun je gedurende het hele schooljaar instromen. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Informeer naar de instroomdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) in de verwante sector of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Middenkaderfunctionaris Infra BOL 4

Deze opleiding is beoordeeld als topopleiding in de keuzegids Mbo 2018!

School en stage

Deze opleiding duurt in principe 4 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school en stages zijn een onderdeel van het programma. Van de in totaal 4 jaar van de opleiding breng je 60% op school door en 40% bij erkende leerbedrijven. Je loopt in het eerste, tweede en vierde jaar stage. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je krijgt te maken met het ontwerp en beheer van infrastructurele werken, zoals wegen en bruggen. Gedurende de opleiding werk je aan een aantal onderwerpen die in je toekomstig beroep aan de orde komen. Zo leer je hoe je een bouwopdracht uitwerkt, hoe je projecten daarin voorbereidt, hoe je deze moet uitvoeren en ook hoe je hetgeen er gebouwd is beheert en onderhoudt.

Concreet betekent dit dat je tijdens je opleiding o.a. leert (bestek)tekeningen te maken, materialen en producten te kiezen en kostenramingen en werktekeningen te maken. Ook leer je klanten te adviseren en de voortgang van projecten te bewaken. Je leert hoe je bouwplaatspersoneel moet aansturen en planningen en begrotingen moet beheren. Je voert kwaliteitscontroles uit en doet de projectadministratie. Voor het beheren en onderhouden van gebouwen leer je inspecties doen en hoe je klachten moet afhandelen. Voor externe opdrachtgevers zoals gemeenten en waterschappen worden in de opleiding projecten voorbereid. Ook andere projecten en excursies zoals: Meetweek, Belgiëweek en dagexcursies naar Infra werken maken onderdeel uit van de opleiding. Je volgt tijdens de opleiding verschillende theorie-en praktijkvakken, zoals: Bedrijfskunde, Waterbouw, Wegenbouw, Landmeten, Autocad, Spoorbouw, BetonBouw, Grondwerk, Praktijk landmeten en Praktijk werkplaats. De week bestaat ongeveer uit 4 tot 6 uur praktijk, 10 uur project en 8 uur vaktheorie.

Deze opleiding wordt ondersteund door de Vrienden van de Infra, een samenwerkingsverband van bedrijven in de Infra. Deze bedrijven zorgen voor leuke en leerzame stageplaatsen, excursies en up-to-date lesmaterialen.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sport

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Tijdens deze opleiding worden de volgende keuzedelen aangeboden: Spoorbouw, Doorstroom hbo, Duits, Landmeten en Funderingstechniek.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich in gebouw Oranje.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van je diploma verder leren op het hbo, in deeltijd of voltijd.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

Omdat de opleiding uit onderdelen bestaat en flexibel is, kun je gedurende het hele schooljaar instromen. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april. Informeer naar de instroomdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • De kosten van leermiddelen en licenties bedragen in het eerste leerjaar €600,-, in het tweede leerjaar €300,- en in het derde leerjaar €300,-. In het vierde leerjaar zijn er geen kosten.

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) in de verwante sector of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.