background

Juridisch Administratief Dienstverlener

De opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener is een middenkaderopleiding die voorbereidt op een loopbaan in een breed scala aan juridische werkvelden. Dit kan zijn bij particuliere juridische dienstverleners als advocaten, notarissen en deurwaarders, maar ook bij de overheid, waarbij je kunt denken aan gemeenten, de rechtbank en het openbaar ministerie. Ook het bedrijfsleven behoort tot de mogelijkheden. Je werk zal voor een deel bestaan uit cliëntcontacten waarbij je informatie verstrekt en inwint, maar ook uit het beheren, verwerken en bewerken van gegeven ten behoeve van vervolgprocedures of het opstellen documenten. In alle gevallen gaat het om beroepen waarin gewerkt wordt met wetten en regelgeving.

Beroepseisen

 • je bent communicatief en sociaalvaardig
 • je bent stressbestendig
 • je kunt goed omgaan met vertrouwelijke gegevens
 • je bent flexibel en resultaatgericht
 • je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal
 • je bent zorgvuldig en efficiënt
 • je bent klantvriendelijk
 • je hebt kennis van automatisering
 • je hebt kennis van regels, voorschriften en procedures

Juridisch-administratief dienstverlener BOL 4

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar en kent een  beroepsopleidende leerweg op niveau 4 (BOL 4), wat betekent dat het recht geeft op doorstroom naar een verwante HBO opleiding. Je gaat 5 dagen in de week naar school. Stages zijn een vast onderdeel van het programma. Ieder leerjaar is verdeeld in 2 semesters. Tussen het Deltion College en jou wordt een officieel contract - de onderwijsovereenkomst - afgesloten. In de projectlessen en de stages (bpv) ligt de focus op de praktijk. Gedurende de opleiding ga je twee aaneengesloten periodes op stage. Elke stageperiode duurt ten minste 90 dagen met een minimum van 720 uur. De ervaring heeft geleerd dat de juridische opleidingen goed aansluiten op de beroepspraktijk.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Basisdeel
Het basisdeel richt zich vooral op cliëntcontact en dossierwerk. De kerntaken in het basisdeel zijn:

 • Verzorgt klantcontact bij juridisch-administratieve dienstverlening;
 • Verricht juridische dossierwerkzaamheden.

Daarnaast worden de vakken Burgerschap, Nederlands, Engels, Rekenen en ICT aangeboden. Ook sport maakt deel uit van de opleiding in de vorm van clinics.

Profieldeel
In het profieldeel zoom je dieper in op het verwerken van standaarddocumenten en allerhande vervolgprocedures. De volgende beroepsspecifieke vakken zullen o.a. aan de orde komen:

 • Arbeidsrecht
 • Personen-, familie- en erfrecht
 • Burgerlijk procesrecht
 • Vermogensrecht
 • Strafrecht
 • Sociale Zekerheidsrecht
 • Bestuursrecht
 • Belastingrecht
 • Arbeidsmarkt
 • Juridische en communicatieve vaardigheden

Keuzedelen
Een nieuw onderdeel in het mbo zijn de keuzedelen. Elke opleiding heeft een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. De keuzedelen voor deze opleiding zijn onder andere:

 • Digitale vaardigheden basis
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Voorbereiding HBO

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Met een diploma als Juridisch Administratief Dienstverlener kun je doorstromen naar aanverwante hbo-opleidingen. Je kunt dan denken aan: HBO Recht, Personeel & Arbeid (P&A), Management, Economie & Recht (MER), Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) of de Bestuursacademie. Ook is in sommige gevallen doorstroom naar niet verwante opleidingen mogelijk zoals: Maatschappelijk Werk en de Lerarenopleiding.

Met vragen kun je terecht bij mevrouw M. Kanis, leraar Juridisch Administratief Dienstverlener, [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop is verplicht
 • huur voor boeken en andere leermiddelen (eerste leerjaar) ongeveer € 450,--
 • andere kosten (eerste leerjaar) ongeveer € 75,-- (opleidingsspecifieke kosten)

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van de onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemende of theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3)

*Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Verklaring Omtrent Gedrag
Bij verschillende organisaties binnen deze branche wordt voorafgaand aan werk of stage een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd. Bijna iedereen komt in aanmerking voor een VOG. Wil jij weten wat deze verklaring inhoudt en of jij hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op www.justis.nl/producten/vog

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.