background

Veiligheid & Vakmanschap - Beveiliger

Als beveiliger (niveau 2) zorg je voor de beveiliging van een vliegbasis in binnen- en buitenland. Je bent verantwoordelijk voor de toegangscontrole en voert patrouilles uit, te voet of met voertuigen. Je bent 24/7 inzetbaar.

Je oefent preventief toezicht uit en je verleent passende diensten, toegangscontroles, uitgangscontrole, assisteren bij calamiteiten, zoals brand, ontruimingen en je voert brand- en sluitrondes uit. Je loopt of rijdt rond en let op ongewoon gedrag. Na je opleiding kan je je mogelijk specialiseren als hondebegeleider.

Beroepseisen

 • je hebt een stabiele persoonlijkheid
 • je bent zelfstandig en flexibel
 • je bent fysiek in goede conditie
 • je staat stevig in je schoenen en hebt een stabiele persoonlijkheid
 • je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel, bent zelfstandig en neemt initiatief
 • je kunt als een teamspeler goed samenwerken
 • je bent communicatief vaardig, je kunt goed met mensen omgaan

Beveiliger (veva) BOL 2

Let op!

Dit is een opleiding met een numerus fixus; er is slechts een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Ben je zeker van je keuze? Meld je dan zo vroeg mogelijk aan!

School en stage

De opleiding VeVa / beveiliging duurt ongeveer 20 maanden. Je volgt deze opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week (ongeveer 40-urige lesweek) naar school. Daarnaast loop je om de 3 weken een volledige week stage (BPV) bij Defensie. Tijdens deze stages loop je net als andere militairen in een gevechtspak. Je woont en slaapt op de kazerne en wordt begeleid door militaire instructeurs. Tijdens je opleiding loop je in een schooluniform. Je dient er rekening mee te houden dat je wel eens een weekend of een aantal vakantiedagen op oefening bent. De beroepspraktijk wordt afgesloten met praktijkexamens. Je bent niet alleen actief bezig tijdens je stage, ook op school wordt, in verband met de hoge fysieke toelatingseisen van Defensie, veel aandacht besteed aan sport. Daarnaast volg je praktijklessen bij Defensie. Tussen Deltion en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je beroepsspecifieke onderdelen (kerntaken) zoals beroepshouding en dienstverlening, preventief handelen en repressief optreden. Een aantal specifieke vakken zijn: beveiliging van objecten, wettelijke kaders,waarnemen, specifiek rapporteren, praktisch handelen, Defensieleer en sport. De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.: Burgerschap, Nederlands, Rekenen en Engels. Er wordt tijdens de opleiding veel aandacht besteed aan persoonlijke vorming en lichamelijke conditie. Er wordt gewerkt aan je beroepshouding, verantwoordelijkheidsbesef, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Ook leer je kaartlezen, waarnemen, wegversperringen in elkaar zetten, verbindingen maken, militaire EHBO, hygiëne en preventieve gezondheidszorg. Al deze lessen worden verzorgd door leraren met een Defensie-achtergrond en daarnaast werken er militaire instructeurs van Defensie op school. Voor de opleiding is het keuzedeel veiligheid een verplicht keuzedeel in verband met je toekomstige baan bij Defensie.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Praktijklessen

Deltion beschikt over een gecertificeerd praktijkexamencentrum voor de beveiliging. Hierin worden situaties nagebootst, die je in de praktijk mee kunt maken. Het centrum beschikt over een balie, een meldkamer, portofoons, enzovoort. Alle studenten krijgen regelmatig les in dit centrum en kunnen hier uiteindelijk hun praktijkexamen afleggen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Jaarlijks mogen een maximaal aantal studenten toegelaten worden per vakrichting en niveau. Toelating is alleen mogelijk zolang dit maximale aantal nieuwe studenten nog niet is bereikt. Vroegtijdig aanmelden kan dus lonen. Voor vragen kun je terecht bij het SSC of bij het team Defensieopleidingen, (038) 850 3468 of [email protected]

Aanmelden 2019-2020

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Voor deze opleiding geldt een intake. Deze vindt twee keer per jaar plaats (december en maart). Meer informatie over de intake vind je op www.deltion.nl/intakeveva

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • leermiddelen (o.a. excursies, boeken, licenties) totaal ongeveer € 400,--
 • schoolkleding / uniform basispakket € 155,-- (eenmalig)
 • aanschaf laptop (eenmalig)
 • survival ongeveer € 250,-- (eerste jaar)
 • kosten Verklaring Omtrent het Gedrag en sportmedische screening ongeveer € 200,-- (eenmalig)

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering.
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 77 55 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor deze opleiding geldt een intake. Deze vindt twee keer per jaar plaats (december en maart). Meer informatie over de intake vind je op www.deltion.nl/intakeveva

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) een van onderstaande voorwaarden te voldoen

 • een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • diploma niveau 1 opleiding. Met een AKA-diploma ben je ook toelaatbaar.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor deze opleiding is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Deze opleiding krijgt namelijk meer aanmeldingen binnen dan dat er stageplaatsen/banen zijn. We hanteren hier de werkwijze ‘op volgorde ontvangst van aanmelding’.

Aanvullende eisen (grond voor afwijzing bij niet voldoen)

 • Bij aanvang van de opleiding moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen tonen
 • Je dient in het bezit te zijn van een positief sportmedisch advies. Voor aanvang van de opleiding doe je hiervoor een sportmedische test bij de Isala Klinieken in Zwolle
 • Jaarlijks mogen wij, van Defensie, een maximaal aantal studenten toelaten per vakrichting en niveau. Toelating is alleen mogelijk zolang dit maximale aantal nieuwe studenten nog niet is bereikt. Vroegtijdig aanmelden kan dus lonen.

Aanvullende criteria

Om te kunnen solliciteren bij Defensie moet je voldoen aan onderstaande basiseisen:

 • Je bezit de Nederlandse nationaliteit;
 • Je beschikt over een geldig identiteitsbewijs;
 • Je bent gezond van lichaam en geest;
 • Je voldoet aan de minimale opleidingseis voor de gewenste functie;
 • Je voldoet aan de medische en psychologische eisen van Defensie;
 • Op basis van een antecedentenonderzoek dient de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) te kunnen afgeven;
 • Je bent bereid om uitgezonden te worden en de daarvoor benodigde vaccinaties te accepteren.

Het kan zijn dat de Marine, Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee aanvullende eisen stelt. Ook hebben bepaalde functies speciale vereisten welke altijd staan vermeld bij de functie. Kijk voor meer informatie op www.werkenbijdefensie.nl

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.