background

Medewerker Marketing en Communicatie

Marketing is het onder de aandacht brengen van producten en diensten, in Nederland en/of daarbuiten. Als medewerker marketing en communicatie werk je in een team op de marketingafdeling van een organisatie. Samen ontwikkel je plannen en voer je acties uit voor bestaande en nieuwe klanten, waaronder marktverkenningen en marktonderzoeken. Verder voer je activiteiten uit op het gebied van informatie- en databeheer.

Beroepseisen

 • je bent representatief
 • je bent dienstverlenend
 • je bent nauwkeurig en zorgvuldig
 • je kan goed luisteren
 • je kan gemakkelijk contact leggen en onderhouden
 • je bent klantgericht
 • je kan goed samenwerken
 • je kan goed organiseren
 • je durft te presenteren
 • je kan goed met vertrouwelijke informatie omgaan

Medewerker marketing en communicatie (tweetalig) BOL 4

Voor wie?

 • Deze opleiding is de tweetalige variant van de mbo-opleiding Medewerker Marketing en Communicatie op niveau 4;
 • Naast het mbo-diploma kun je het BTEC-diploma behalen, een internationaal erkend diploma met vele mogelijkheden om in het buitenland te werken;
 • Het niveau Engels en de extra BTEC-modules vragen een grotere studiebelasting en bieden extra uitdaging.

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar, waarbij je de beroepsopleidende leerweg volgt. Dat betekent dat je 5 dagen per week naar school gaat en regelmatig een periode stage loopt. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je leert onder andere hoe je het (on- en offline) marketing- en communicatiebeleid uitvoert en hoe je kunt assisteren bij het onderzoeken van de markt en het analyseren van de marktontwikkelingen. Het communicatieonderdeel bestaat uit het redigeren van teksten en het geven van voorlichting over het bedrijf aan geïnteresseerden. Daarnaast volg je beroepsinhoudelijke vakken, zoals commerciële calculaties, marketing, communicatie, marktverkenning, e-marketing en op marketing gerichte BTEC modules (Engelstalig). Een deel van de lessen wordt in het Engels gegeven. Tevens volg je verplicht een tweede moderne vreemde taal (Duits), waar je ook examen in doet.

De keuzedelen voor deze opleiding zijn op dit moment:

 • voorbereiding hbo;
 • ondernemerschap in het mbo;
 • Spaans in de beroepscontext A2.

Naast de lessen, voer je ook projecten uit in opdracht van en met het bedrijfsleven. In het derde leerjaar is er een buitenlandreis waar gewerkt wordt aan het exportmarketingplan.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Extra NIMA Diploma Basiskennis Marketing

Door een extra examen af te leggen voor het NIMA Diploma Basiskennis Marketing kun je naast je diploma medewerker marketing & communicatie ook het NIMA Diploma Basiskennis Marketing behalen. Hiermee onderscheid jij je niet alleen van anderen, maar vergroot je ook je kansen op de arbeidsmarkt of op het hbo, omdat je met het halen van dit examen aantoont dat je de kennis en de vaardigheden bezit die van een startende marketeer wordt verwacht.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in het volledig dagonderwijs in het hbo, o.a. commerciële economie, journalistiek, commercieel management, marketing en de lerarenopleiding.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij de heer F. van der Steege, leraar, [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie, bij voldoende aanmeldingen. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop;
 • huur voor boeken en andere leermiddelen (eerste leerjaar) ongeveer € 570,-- (totaal 3 jaar ongeveer € 1000,--);
 • andere kosten (eerste leerjaar) ongeveer € 50,-- (opleidingsspecifieke kosten).

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de sector economie.

* Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Aanvullende criteria

Je moet voor het vak Engels minimaal een 7 op vmbo TL-niveau hebben gescoord op je diploma. Alle tweetalige (internationale) opleidingen kennen ook een reguliere (Nederlandstalige) variant.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Medewerker marketing en communicatie BOL 4

School en stage

De opleiding duurt 3 jaar, waarbij je de beroepsopleidende leerweg volgt. Dat betekent dat je 5 dagen per week naar school gaat en regelmatig een periode stage loopt. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je leert onder andere hoe je het (on- en offline) marketing- en communicatiebeleid uitvoert en hoe je kunt assisteren bij het onderzoeken van de markt en het analyseren van de marktontwikkelingen. Het communicatieonderdeel bestaat uit het redigeren van teksten en het geven van voorlichting over het bedrijf aan geïnteresseerden. Daarnaast volg je beroepsinhoudelijke vakken, zoals commerciële calculaties, marketing, communicatie, marktverkenning en e-marketing. Je volgt verplicht een tweede moderne vreemde taal (Duits), waar je ook examen in doet.

De keuzedelen voor deze opleiding zijn op dit moment:

 • voorbereiding hbo;
 • ondernemerschap in het mbo;
 • Spaans in de beroepscontext A2.

Naast de lessen, voer je ook projecten uit in opdracht van en met het bedrijfsleven. In het derde leerjaar is er een buitenlandreis waar gewerkt wordt aan het exportmarketingplan.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Extra NIMA Diploma Basiskennis Marketing

Door een extra examen af te leggen voor het NIMA Diploma Basiskennis Marketing kun je naast je diploma medewerker marketing & communicatie ook het NIMA Diploma Basiskennis Marketing behalen. Hiermee onderscheid jij je niet alleen van anderen, maar vergroot je ook je kansen op de arbeidsmarkt of op het hbo, omdat je met het halen van dit examen aantoont dat je de kennis en de vaardigheden bezit die van een startende marketeer wordt verwacht.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in het volledig dagonderwijs in het hbo, o.a. commerciële economie, journalistiek, commercieel management, marketing en de lerarenopleiding.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij de heer F. van der Steege, leraar, [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop;
 • huur voor boeken en andere leermiddelen (eerste leerjaar) ongeveer € 570,-- (totaal 3 jaar ongeveer € 1000,--);
 • andere kosten (eerste leerjaar) ongeveer € 50,-- (opleidingsspecifieke kosten).

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de sector economie.

* Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.