background

Tandartsassistent

Als tandartsassistent werk je in een praktijk van de tandarts of orthodontist. Maar je kunt ook aan de slag in het ziekenhuis bij de afdeling mondziekten en kaakchirurgie. Je verzorgt de instrumenten en de apparatuur en je assisteert bij tandheelkundige behandelingen en bij onderzoek. Je voert eenvoudige behandelingen zelf uit, je geeft voorlichting en je houdt je bezig met preventie. Verder verricht je administratieve werkzaamheden en bedien je de telefoon.

Beroepseisen

 • je kunt goed luisteren
 • je maakt makkelijk contact met mensen
 • je kunt mensen op hun gemak stellen
 • je kunt goed organiseren
 • je werkt graag samen
 • je kunt je goed mondeling uitdrukken
 • je hebt inlevingsvermogen

Tandartsassistent BOL 4

School en stage

De opleiding is beroepsgericht opgezet en duurt drie jaar. Tijdens deze opleiding ga je op stage. In het eerste jaar loop je de laatste periode (periode 4; vanaf april t/m zomervakantie) de hele week stage. In het tweede en derde jaar loop je de eerste drie periodes van het schooljaar twee dagen per week stage.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. De verhouding tussen de tussen de theorie- en praktijklessen is 70% theorielessen en 30% praktijklessen.

Tijdens de opleiding volg je de praktijkvakken:

 • Assisteren (hoe moet je assisteren in de tandartsenpraktijk)
 • Tandtechniek

Ook volg je bepaalde theorievakken:

 • Balielessen
 • Tandheelkunde
 • Tutor (vergaderen)
 • Administratie
 • Communicatie

Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Ook sport je via het sportkeuze-programma. Dit laatste is alleen in het eerste jaar. Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • uitvoeren van front-office taken
 • verrichten van handelingen in het kader van tandheelkundige zorg
 • werken aan kwaliteit en deskundigheid

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Je kunt kiezen uit:

 • doelgroepen
 • kaakchirurgie
 • vitaal, fit en veilig

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich op de tweede verdieping van gebouw Olijf. Daar zijn leslokalen, overlegruimtes en een praktijklokaal met tandartsstoelen en de modernste apparatuur.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma gaan werken of doorleren in hbo, o.a. opleiding Mondzorgkunde.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.155,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor het beide leerjaren), ongeveer €850,-- (huren is ook mogelijk)
 • andere kosten ongeveer € 225,-- (o.a. beroepskleding, excursie)

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Tandartsassistent BBL 4

School en werk

De opleiding is beroepsgericht opgezet en duurt in principe drie jaar. Echter, op basis van eerder gevolgde opleidingen of werkervaring kan de opleiding eventueel sneller worden doorlopen (indicatie: tussen 1 en 3 jaar). Als je kiest voor een BBL-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Tijdens de opleiding werk je in totaal 650 uur per studiejaar, wat inhoudt dat je één dag per week naar school gaat (meestal op dinsdag of woensdag; de hele dag of alleen de middag en de avond) en minimaal drie dagen per week stage loopt.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Dit laatste is alleen in het eerste jaar.

Tijdens de opleiding volg je de praktijkvakken:

 • Assisteren (hoe moet je assisteren in de tandartsenpraktijk)
 • Tandtechniek

Ook volg je bepaalde theorievakken:

 • Balielessen
 • Tandheelkunde
 • Tutor (vergaderen)
 • Administratie
 • Communicatie

Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • Uitvoeren van front-office taken
 • Verrichten van handelingen in het kader van tandheelkundige zorg
 • Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich op de tweede verdieping van gebouw Olijf. Daar zijn leslokalen, overlegruimtes en een praktijklokaal met tandartsstoelen en de modernste apparatuur.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van dit diploma doorleren in het hbo. Oa.de opleiding is Mondzorgkunde.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 582,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen voor beide leerjaren ongeveer € 850,--
 • andere kosten voor beide leerjaren ongeveer € 225,-- (beroepskleding)
 • een laptop wordt aanbevolen

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.