background

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

Als medewerker steriele medische hulpmiddelen (MSMH) werk je op de sterilisatieafdeling van een ziekenhuis of in een sterilisatiebedrijf. Je reinigt, desinfecteert en steriliseert de gebruikte medische hulpmiddelen. Zo kunnen ze weer veilig worden gebruikt voor een volgende operatie. Ook ben je verantwoordelijk voor het beheer en distributie van de medische hulpmiddelen.

Beroepseisen

 • je werkt nauwkeurig en accuraat
 • je kunt je houden aan strakke protocollen
 • je kunt omgaan met een grote verantwoordelijkheid
 • je kunt goed samenwerken binnen en buiten je team
 • je bent flexibel
 • je hebt geen bezwaar tegen onregelmatige werktijden

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen BBL 3

Voor wie?

 • Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:
 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Daarnaast moet er sprake zijn van een dienstverband bij de werkgever waar je op de CSA de praktijkuren invult, of van een praktijkovereenkomst met dezelfde mogelijkheden

School en werk

De opleiding is beroepsgericht opgezet en duurt 2 jaar. In een BBL-opleiding is de werkplek buiten de school erg belangrijk. Ook met een onbetaalde baan of stage bij een erkend leerbedrijf kun je deelnemen aan deze BBL-opleiding. Je werkt 20 uur per week. Tijdens je baan integreer je de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk. Ook een aantal examens wordt op de werkplek afgenomen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, rekenen en Burgerschap. Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • Reinigen, desinfecteren en steriliseren re-usable medische hulpmiddelen.
 • Re-usable en disposable (steriele) medische hulpmiddelen beheren en transporteren.
 • Professiegebonden taken uitvoeren

De opleiding wordt landelijk vanuit drie onderwijsinstellingen aangeboden. Dankzij die samenwerking kunnen deelnemers ieder half jaar op twee locaties aan de opleiding beginnen. De opleiders wisselen kennis en leraren uit en zorgen dat een uniforme kwaliteitsstandaard geborgd is.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Informatie en aanmelding

Kijk voor meer informatie over het beroep, de arbeidsmarkt en stagemarkt op www.beroepinbeeld.nl, www.kansopwerk.nl l of www.stagemarkt.nl. Je kunt je aanmelden via het . Voor meer inhoudelijke informatie en vragen over bijvoorbeeld de actuele startdata en kosten van deze en andere opleidingen, kun je contact opnemen met Deltion Business, telefoon: 038 850 31 50.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 2.750,00 voor de duur van de opleiding, inclusief het lesmateriaal.

Tegemoetkoming studiekosten

Volgt u deze opleiding voor uw (toekomstige) beroep, dan mag u de studiekosten aftrekken van de inkomstenbelasting. Het gaat om kosten boven de 500 euro, met een maximum van 15.000 euro. Aftrekbaar zijn lesgeld, studieboeken, vakliteratuur en andere zaken die nodig zijn voor de opleiding. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.