background

Apothekersassistent

Als apothekersassistent werk je in een openbare apotheek, ziekenhuisapotheek of bij een apotheekhoudende huisarts. Maar je kunt ook aan de slag bij een farmaceutische groothandel of in de farmaceutische industrie. In een apotheek ben je verantwoordelijk voor het verlenen van patiëntgerichte farmaceutische zorg. Je geeft informatie, voorlichting en instructie en voert medicatiebewaking uit. Het bereiden van geneesmiddelen gebeurt nog maar op kleine schaal.

Beroepseisen

 • je kunt goed luisteren
 • je kunt gemakkelijk omgaan met mensen
 • je kunt goed uitleggen
 • je bent nauwkeurig en werkt graag systematisch
 • je kunt goed samenwerken in een team
 • je hebt interesse in de werking van medicijnen
 • je kunt snel schakelen

Apothekersassistent BOL 4

School en stage

De opleiding is beroepsgericht opgezet en duurt drie jaar. Tijdens deze opleiding ga je op stage bij een erkend leerbedrijf. In het eerste jaar loop je in de laatste periode negen weken stage. In het tweede jaar loop je in periode 3 ongeveer tien weken stage. In het laatste jaar loop je in periode 1 en 2 ongeveer achttien weken stage.

Versnellen via maatwerk

Ben je in het bezit van een havo-, vwo of mbo niveau 4-diploma? Dan is het mogelijk de opleiding in twee jaar te doen. Je behaalt dan sneller je diploma.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. Naast de beroepsgerichte, krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Daarnaast ga je sporten via het sportkeuze-programma. Dit laatste is alleen in het eerste jaar. Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • KT1 verzorgt medicatiebegeleiding
 • KT2 verleent niet-recept gestuurde zorg aan de cliënt
 • KT3 biedt productzorg
 • KT4 werken aan kwaliteit en deskundigheid

Tijdens de opleiding krijg je verschillende praktijk- en theorievakken, bijvoorbeeld: bereiden praktijk, bereiden theorie, lesapotheek, farmaceutische patiëntenzorg the- orie, farmacotherapie, farmaceutisch rekenen, anatomie en fysiologie en omgangskunde.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Examinering en diplomering

Tijdens je opleiding krijg je te maken met voortgangstoetsen en examens. Voortgangstoetsen zijn een hulpmiddel om jou en je omgeving (leraren, ouders) te laten zien welke kennis en vaardigheden je beheerst en op welke onderdelen je je nog kunt verbeteren. Je bespreekt je studievoortgang regelmatig met je studieloopbaanbegeleider. Hij/zij begeleidt en adviseert je en schakelt, indien nodig, extra ondersteuning in.

De examens zijn er om te beoordelen of je bekwaam bent als beginnend beroepsbeoefenaar en of je voldoet aan alle kerntaken. De vakken Nederlands, rekenen, Engels generiek (alleen op niveau 4) en het vak Loopbaan & Burgerschap zijn verplichte vakken en kennen een examen. In meerdere opleidingen zijn er ook beroepsspecifieke eisen voor een of meerdere moderne vreemde talen (Duits, Spaans en/of Engels). In dat geval moet je ook voor die taal/talen examens doen. Op welke manier deze examens meetellen kun je terugvinden in het examenplan. Naast het afleggen van examens moet je in ieder geval de laatste stage of werkperiode met een voldoende afronden. Als je aan al deze eisen voldoet heb je recht op het diploma. De beschrijving van de examens vind je in het examenplan van de opleiding.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren in het HBO, o.a. Farmakunde.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen (voor de gehele opleiding) ongeveer € 580,-- (huren is mogelijk)
 • overige kosten per leerjaar ongeveer € 75,-- (beroepskleding, excursie)

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Apothekersassistent BBL 4

School en werk

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je voldoende uren (gemiddeld 17 uur per week) werkt, minimaal 650 uren per schooljaar. Je gaat één dag per week naar school. Dit is de woensdag.

Versnellen via maatwerk

Ben je in het bezit van een havo-, vwo of mbo niveau 4-diploma? Dan kan er bekeken worden of je de opleiding sneller kan doorlopen, dit wordt besproken met een studieloopbaanbegeleider.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen. Naast de beroepsgerichte, krijg je ook algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. Daarnaast ga je sporten via het sportkeuze-programma. Dit laatste is alleen in het eerste jaar. Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep:

 • KT1 verzorgt medicatiebegeleiding
 • KT2 verleent niet-recept gestuurde zorg aan de cliënt
 • KT3 biedt productzorg
 • KT4 werken aan kwaliteit en deskundigheid

Tijdens de opleiding krijg je verschillende praktijk- en theorievakken, bijvoorbeeld: bereiden praktijk, bereiden theorie, lesapotheek, farmaceutische patiëntenzorg the- orie, farmacotherapie, farmaceutisch rekenen, anatomie en fysiologie en omgangskunde.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Examinering en diplomering

Tijdens je opleiding krijg je te maken met voortgangstoetsen en examens. Voortgangstoetsen zijn een hulpmiddel om jou en je omgeving (leraren, ouders) te laten zien welke kennis en vaardigheden je beheerst en op welke onderdelen je je nog kunt verbeteren. Je bespreekt je studievoortgang regelmatig met je studieloopbaanbegeleider. Hij/zij begeleidt en adviseert je en schakelt, indien nodig, extra ondersteuning in.

De examens zijn er om te beoordelen of je bekwaam bent als beginnend beroepsbeoefenaar en of je voldoet aan alle kerntaken. De vakken Nederlands, rekenen, Engels generiek (alleen op niveau 4) en het vak Loopbaan & Burgerschap zijn verplichte vakken en kennen een examen. In meerdere opleidingen zijn er ook beroepsspecifieke eisen voor een of meerdere moderne vreemde talen (Duits, Spaans en/of Engels). In dat geval moet je ook voor die taal/talen examens doen. Op welke manier deze examens meetellen kun je terugvinden in het examenplan. Naast het afleggen van examens moet je in ieder geval de laatste stage of werkperiode met een voldoende afronden. Als je aan al deze eisen voldoet heb je recht op het diploma. De beschrijving van de examens vind je in het examenplan van de opleiding.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren in diverse opleidingen in het HBO, o.a. Farmakunde

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen ongeveer € 575,--
 • overige kosten per leerjaar ongeveer € 75,-- (beroepskleding, excursie)

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor deze mbo-opleiding moet je minimaal voldoen aan één van onderstaande eisen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg.
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd.
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4.
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring.
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2)

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Voorwaarden tweejarige opleiding

Wil je de tweejarige opleiding Apothekersassistent volgen? Dan moet je een werk-leerplek voor tenminste 16 uur per week hebben. Je hebt een vooropleiding op HAVO of HBO niveau, of een inhoudelijk aansluitende mbo 4-opleiding gevolgd.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.