background

Acteur

Ben je creatief en voel jij je op je gemak voor een groep mensen? Speel je graag toneel? Dan is het artiestenleven misschien wel iets voor jou. Als acteur kan je onder andere terecht komen in (educatieve) theatergezelschappen, kindertheatergezelschappen, dinnershows, ensemblewerk voor muziektheaterproducties, trainingsacteur, in animatieteams van pretparken, representatieve functies in recreatie en toerisme, gastvrouw/-heer en themafeesten.

Beroepseisen

 • je beschikt over (ontwikkelbaar) talent in dans en/of drama
 • je bent artistiek, creatief en vernieuwend 
 • je kunt improviseren
 • je bent flexibel en bereid om te leren/werken in avond/weekenduren
 • je beschikt over zelfdiscipline en doorzettingsvermogen
 • je beschikt over uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
 • je vindt het uitdagend je talent te ‘vermarkten'
 • je kunt zelfstandig organiseren, netwerken en promotie maken
 • Je hebt een fysiek gezond lichaam

Acteur BOL 4

Numerus fixus

De minister van OC&W heeft eind januari bepaald om het maximum aantal ingeschreven studenten bij de opleiding Artiest landelijk te beperken. Het Deltion College is daarom genoodzaakt voor schooljaar 2019-2020 een numerus fixus in te stellen voor deze opleiding. Wij nemen voor dit schooljaar maximaal 48 nieuwe studenten aan voor de opleiding Artiest (acteur en muzikant samen). Op dit moment is aanmelden voor deze opleiding mogelijk.

School en stage

De opleiding is beroepsgericht opgezet en duurt drie jaar. De verhouding tussen de praktijk en de theorie is ongeveer 60% praktijk en 40% theorie. Tijdens de opleiding loop je stage bij een erkend leerbedrijf. In het eerste leerjaar loop je 180 uur stage . Dit is in de periode van november tot einde van het schooljaar. In het tweede leerjaar loop je 480 uur stage van januari tot en einde schooljaar. In het laatste jaar begin je met een stage, die eindigt in januari. Succesfactoren voor een geslaagde stage zijn: bereid om te reizen en om in de weekenden en avonduren stage te lopen.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je door te doen en te ervaren. Dit doe je aan de hand van theorie- en vaardigheidslessen, maar er zullen ook diverse theatherproducties zijn tijdens de opleiding. Hierbij worden voorstellingen gegeven in onder andere de Zwolse Theaters, theaterschip Deventer en festival Zwolle Unlimited. Ook zijn er tijdens de opleiding diverse masterclasses en vindt er een theaterbezoek in samenwerking met de Zwolse theaters plaats. Iedereen op school krijgt de vakken Nederlands, Engels rekenen en burgerschap. Daarnaast ga je sporten via het sportkeuze-programma. Dit laatste is alleen in het eerste jaar. In de drie jaar werk je aan je speelvaardigheid, je muzikaliteit èn zelfstandig ondernemerschap. Je volgt tijdens de opleiding verschillende praktijk- en theorievakken:

 • Spellessen
 • Stemles
 • Beweging
 • Trainingsacteren
 • Auditietraining
 • Regie
 • Theatertheorie/geschiedenis
 • Workshop
 • Lespraktijk
 • Cultureel Ondernemen

Tijdens de opleiding leer je stap voor stap om invulling te geven aan de kerntaken die horen bij het beroep: 

 • tonen van artistieke vakbekwaamheid
 • onderhouden en organiseren eigen werkterrein
 • voorbereiden van een theaterperformance
 • neerzetten van een theaterperformance of -productie

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Jouw opleiding bevindt zich in gebouw Olijf. Daar zijn leslokalen, overlegruimtes en oefenruimtes. Ook zullen sommige praktijkvakken plaats vinden in de Spiegel.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt verder leren in het hbo, onder andere de Theater Academie en docent theaterschool. Voor meer informatie kun je kijken op www.mbokunstonderwijs.nl.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • kosten voor boeken (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 500,--
 • variabele kosten zijn te verwachten als het gaat om bijvoorbeeld (dans) kleding en/of theaterbezoek

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

Aanvullende eis (grond voor afwijzing bij niet voldoen)

Onderdeel van de toelatingsprocedure is een assessment. Een positief resultaat vanuit het assessment is een voorwaarde voor toelating tot deze opleiding. Meer informatie over de inhoud van het assessment vind je op www.deltion.nl/artiest/audities.

Beperkt aantal opleidingsplaatsen

Voor deze opleiding is een beperkt aantal opleidingsplaatsen beschikbaar. Deze opleiding krijgt namelijk meer aanmeldingen binnen dan dat er stageplaatsen/banen zijn. We hanteren hier de werkwijze ‘op volgorde ontvangst van aanmelding’.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.