background

Leveranciers

Inkoop algemeen 

Het Deltion College heeft een centrale Inkoopafdeling. Alle inkoop en aanbestedingen vinden via deze afdeling plaats. Op deze pagina vindt u leveranciersinformatie. U kunt hier het inkoopbeleid van het Deltion College downloaden.

Deltion koopt uitsluitend in tegen onderstaande inkoopvoorwaarden.
Voor koop- en leveringsovereenkomsten : De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden (ARIV).
Voor dienstverleningsovereenkomsten : De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Voor Diensten (ARVODI)
Voor IT-gerelateerde overeenkomsten: De Algemene Rijksinkoopvoorwaarden Voor IT-overeenkomsten (ARBIT)

Contactgegevens dienst Inkoop

Op werkdagen kunt u de afdeling Inkoop bereiken op de volgende telefoonnummers:

Annemieke de Ruiter, Inkoper : (038) 8503585
Evelien Hulleman, Inkoper : (038) 853 40 19
Els Smit, Inkoper : (038) 850 30 61
Marco Delmte, Manager Inkoop : (038) 850 37 25
Email : [email protected]

De afdeling Inkoop is gehuisvest op de vijfde verdieping van gebouw Rood op het Deltion College aan de Mozartlaan 15 te Zwolle.

Klacht bij aanbesteding

Deltion heeft een klachtenregeling voor klachten met betrekking tot aanbestedingen. U kunt dergelijke klachten kunt u melden bij : [email protected]

Bezoek

U kunt uw auto parkeren in parkeergarage P1.
Voor de ingang van de parkeergarage kunt u zich via de intercom melden bij onze receptie.

Voor een routebeschrijving naar de Deltion Campus, klik hier.

Adressen

Postadres
Deltion College
Afdeling Inkoop
Postbus 565
8000 AN Zwolle

Afleveradres
Deltion College
Logistiek Centrum
Obrechtstraat 16
8031 AZ Zwolle

Factuuradres
Deltion College
Afdeling Financien en Beheer
Postbus 565
8000 AN Zwolle  

Actuele meervoudig onderhandse aanbestedingen

Het Deltion College wil alle marktpartijen een gelijkwaardige kans bieden op een opdracht. Niet alleen bij Europese of nationale aanbestedingen, maar ook bij opdrachten die via een meervoudig onderhandse procedure worden aanbesteed. Onderstaand treft u een overzicht aan van actuele meervoudige aanbestedingen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in één van onderstaande productgroepen, meldt u zich dan aan via [email protected] onder vermelding van “aanmelding meervoudig onderhandse opdracht” en de productgroep waar uw belangstelling naar uitgaat.

Wij zullen er dan voor zorgen dat de eerste 3 tot 5 geïnteresseerden, bij gebleken geschiktheid, worden uitgenodigd om een aanbieding te doen. Alle productgroepen worden tenminste 2 weken op deze site gepubliceerd. Wanneer zich binnen deze termijn geen geïnteresseerden melden, zal Deltion zelf 3 tot 5 marktpartijen uitnodigen voor het doen van een aanbieding.

Op dit moment is de volgende aanbesteding actueel:

Naam

Publicatiedatum

Sluitingsdatum

Partijen