Kijk daar ...! | Het Signaleringsprincipe

12 oktober 2023 15:18 Nieuws

Multimediaprincipes in een notendop

Tegenwoordig heb je als docent duizend-en-één verschillende tools om jouw lessen nóg beter te maken. Presentaties, illustraties, grafieken, foto’s en video’s, animaties en zelfs hele simulaties zet je relatief eenvoudig in in je onderwijs. In de serie Multimediaprincipes in een notendop behandelen we in elk artikel één multimediaprincipe. En geven we tips hoe jij als docent deze multimedia kunt inzetten om het beste uit jouw lessen te halen. Dit artikel behandelt signalering.

Signalering
Geef je tijdens een les een presentatie, of laat je een video zien? Dan weten studenten soms niet waar ze moeten kijken. Ze zijn zo druk met het opnemen van de nieuwe lesstof, dat ze misschien details missen die essentieel zijn.

Zo stuur jij de aandacht van jouw studenten!
In een vorig artikel beschreven we hoe het werkgeheugen van mensen beperkt is. We zijn helaas niet in staat om alle informatie van bijvoorbeeld complexe illustraties in korte tijd te verwerken. We maken onbewust een selectie van woorden en beelden.

Vertel je studenten subtiel waar ze moeten kijken. Met dit signaleringsprincipe help je je studenten met hun onbewuste selectieproces. Zo kunnen ze informatie beter verwerken. Je voorkomt dus dat jouw studenten belangrijke informatie missen.

Hoe pak je zoiets aan?
Je kunt op allerlei manieren signaalelementen toevoegen aan je lesstof.

  • Gebruik duidelijke titels.

  • Verdeel informatie in verschillende blokken.

  • Werk met wisselingen van kleur naar zwart-wit.

  • Gebruik vetgedrukte tekst, heldere kleuren of pijlen om naar belangrijke zaken te wijzen.

Door kleurgebruik stuur je de aandacht

Je kunt het signaleringsprincipe ook in gesproken tekst toepassen.

  • Gebruik signaalwoorden zoals als eerste of als tweede, etc.

  • Wissel van toon om de aandacht te vestigen op belangrijke trefwoorden.

Samengevat
Signaalelementen helpen jouw studenten de belangrijkste punten tot zich nemen bij bijvoorbeeld het bekijken van een goed gevulde presentatieslide. Zo kunnen studenten de informatie makkelijker verwerken. Ze weten waar ze op moeten letten en ze selecteren sneller de juiste informatie om te verwerken. Het helpt ze te concentreren op wat écht belangrijk is!

In de andere artikelen uit de serie behandelen we andere multimediaprincipes. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met het MICT van Deltion.

Bronvermelding
Mayer, R., & Mayer, R. E. (Eds.). (2005). The Cambridge handbook of multimedia learning. Cambridge University Press.

Meer voor docenten

Wat ons en onze studenten bezighoudt