background

Profiel Natuur en Techniek

Het profiel

Rekenaars, tekenaars, denkers en doeners. Mensen die van cijfers, machines, elektronica of computers houden. Dat zijn de echte ´Natuur en Techniek´-types. Mensen die goed zijn in wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Zoals de constructeur weg- en waterbouw die berekent aan welke technische eisen een brug moet voldoen. En de elektronische ingenieur die de schakelingen ontwerpt. Het profiel is een goede voorbereiding op bijna alle technische beroepen. Op beroepen die te maken hebben met techniek in de ruimste zin van het woord. Van autotechniek, elektrotechniek en technische natuurkunde tot industrieel product ontwerpen. Maar ook als je goed bent in de exacte vakken en helemaal gaat voor de natuur, is dit profiel interessant. ´Natuur´ uit ´Natuur en Techniek´ staat immers voor beroepen die te maken hebben met milieu, planten en dieren, zoals landschapsarchitect, plantenteeltdeskundige of milieukundig onderzoeker.

Het werk

Het profiel Natuur en Techniek is geschikt voor mensen die graag onderzoeken, testen, ontwerpen, berekenen en begroten. ´Natuur en Techniek´-mensen kunnen logisch denken en lossen graag problemen op. Dit zijn eigenschappen die je moet hebben als ontwerper of onderzoeker. Er zijn echter ook ´Natuur en Techniek´-mensen die vooral organiseren, voorlichting geven of leidinggeven. Zoals de bouwkundig opzichter die ervoor zorgt dat de uitvoering van een bouwproject volgens plan verloopt. Of de vervoersdeskundige.

De vakken

Als je kiest voor Natuur en Techniek worden natuurkunde, scheikunde en wiskunde belangrijk. Het profiel Natuur en Techniek is het meest exacte profiel.

Typische Natuur en Techniek-opleidingen:

HBO

 • bouwkunde
 • elektrotechniek
 • computertechniek
 • milieutechnologie
 • landbouw
 • logistiek en technische vervoerskunde
 • technische bedrijfskunde
 • industrieel product ontwikkelen

WO

 • bioprocestechnologie
 • civiele techniek
 • bouwkunde
 • informatica
 • maritieme techniek
 • natuurkunde
 • technische scheikunde
 • wiskunde
aanmeldeninformatie aanvragen