background

Kraamverzorgende
branche-erkende opleiding

Inhoud

De opleiding is competentiegericht opgezet. Bij competenties gaat het om het totaal van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Deze heeft u nodig om uw beroep goed te kunnen uitoefenen. Het gaat er niet alleen om dat u wéét hoe het zou moeten, maar dat u het ook zo doet! In de opleiding wordt hier veel aandacht aan besteed, vooral in praktische situaties.

De opleiding is verdeeld in drie delen. U werkt aan deze delen op school en in de praktijk. U wordt op eindniveau getoetst met zogenoemde Proeven van Bekwaamheid, die in de beroepspraktijk worden afgelegd.

Als u alle proeven heeft behaald en de opdrachten van school heeft afgerond, ontvangt u het branche-erkende diploma. De volgende onderdelen zijn verplicht:

 • Ondersteunen bij wonen en huishouden
 • Begeleiden van zorgvragers
 • Ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg
 • Verlenen van spoedeisende zorg en bewaken van vitale functies
 • Terugblikken en vooruit kijken
 • Ondersteunen bij persoonlijke verzorging KZ (kraamzorg)
 • Ondersteunen bij huishouden en wonen KZ
 • Subcutaan injecteren
 • Blaaskatheter
 • Medicijnen registreren en toedienen
 • Lichaamstemperatuur reguleren
 • Controle vitale functies
 • Werken als beginnend beroepsbeoefenaar in de kraamzorg
 • Terugblikken en vooruit kijken

Aan het eind van de opleiding ontvangt u een branche-erkend diploma van de brancheopleiding Kraamzorg en een speld voor Kraamverzorgende.

Niveau

Mbo niveau 3

Start

De opleiding start september 2020.

Duur

De opleiding duurt één volledig jaar. U volgt de opleiding kraamverzorgende in een combinatie van werken en leren, waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Naast de studieovereenkomst die u met Deltion Business afsluit voor de duur van de opleiding, wordt er een praktijkovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Doelstellingen

U wordt als kraamverzorgende ingezet bij een gezin in de periode voor, tijdens en na een bevalling. Naast de zorg voor moeder en kind hebt u ook de verantwoordelijkheid om het huishouden draaiende te houden. Het is veelzijdig werk waarin u met mensn werkt die van uw steun afhankelijk zijn. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat u de zelfredzaamheid bevordert.

Daarnaast wordt u geacht mee te denken over de te verlenen zorg en de planning daarvan. Uw werk verricht u in dienst van een organisatie voor thuiszorg , een kraam-of bemiddelingsbureau.

Doelgroep

Als kraamverzorgende is het belangrijk dat u goed met mensen om kunt gaan. U kunt u goed inleven in wat er omgaat in de moeder en de rest van het gezin. U kunt goed met kinderen omgaan. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u met kennis van zaken uw beroep uitoefent vanuit een professionele houding. U kunt u snel aanpassen aan nieuwe omstandigheden, u bent praktisch en handig. U kunt een huishouden goed organiseren en houdt daarbij rekening met de privacy van de zorgvrager.

Aanvangsniveau / vooropleiding

 • minimumleeftijd van 21 jaar (harde eis)
 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg
 • diploma vbo (op c-niveau)
 • diploma mavo
 • overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
 • diploma niveau 2
 • gelijkwaardig opleidingsniveau
 • goede beheersing van de Nederlandse taal
 • een passende werkplek in de kraamzorg
 • over een rijbewijs en auto beschikken

Een intakegesprek maakt deel uit van de toelatingsprocedure. U wordt voor een intake uitgenodigd wanneer u een leer- en/of werkplek heeft.

Vrijstellingenbeleid

Er is geen mogelijkheid om vrijstelling te krijgen voor bepaalde onderdelen van deze cursus/opleiding.

Studiebelasting

Gemiddeld 16 uur per week afwisselend werken en school gedurende een jaar. Daarnaast gemiddeld 8-12 uur per week zelfstudie.

De praktijk (BPV) bedraagt gemiddeld 4 keer 5-7 weken. Tijdens deze praktijkperiode bekwaamt u zich in de verschillende vaardigheden die bij het beroep horen. De omvang van uw contract bedraagt minimaal 16 uur per week, totaal minimaal 550 uur/per jaar.

Het is de bedoeling dat u zelf vóór aanvang van de opleiding op zoek gaat naar een leerplaats bij een leerbedrijf.

Speciale voorwaarden

U moet de beschikking hebben over een rijbewijs en een auto

Studiemateriaal

Studiemateriaal, online leeromgeving, readers etc. worden door Deltion Business beschikbaar gesteld en ontvangt u indien van toepassing op de eerste lesdag

Leslocatie

Deltion College, Mozartlaan 15, Zwolle.

Examen

Er zijn meerdere toetsmomenten per jaar. Op school hebt u te maken met schooltoetsen. Deze toetsen geven een indruk van uw vorderingen in de theorie. Naar aanleiding van deze resultaten vinden loopbaangesprekken plaats. Het uiteindelijke examen wordt merendeels tijdens de BPV afgelegd met de Proeven van Bekwaamheid. Als u alle proeven behorende bij de opleiding met een voldoende heeft afgelegd, heeft u recht op het branche-erkende diploma Kraamverzorgende.

Kosten

 • cursusgeld € 3195,00*
 • boeken en andere leermiddelen € 200,00

*Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen zijn BTW vrijgesteld.

Subsidie

De branche-opleiding Kraam wordt niet gefinancierd door het ministerie van OC&W en heeft derhalve geen crebo-nummer. Aanvragen bij de Belastingdienst voor o.a. kinderdagopvangvergoeding worden daarom niet door de Belastingdienst goedgekeurd.

Meer informatie & aanmelding

Als deelnemer van deze opleiding/training/cursus ga je een overeenkomst aan met Deltion Business (KvK 41025460). Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier op de website of de button 'Aanmelden' bij de cursusinformatie. Na aanmelding ontvang je een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van jouw aanmelding. Binnen enkele dagen volgt de bevestigingsbrief. Voor sommige opleidingen zijn er aanvullende eisen met betrekking tot deelname aan de opleiding. Zie hiervoor de cursusinformatie.

Voor meer inhoudelijke informatie  en vragen over deze cursus/opleiding, kun je contact opnemen met Deltion Business, Telefoon: 038 - 850 31 50 of E-mail: [email protected]

aanmeldeninformatie aanvragen