background

Technisch Specialist Personenauto's

Als technisch specialist personenauto’s ben jij de technische topper in de werkplaats. Je bent gespecialiseerd in complexe diagnoses en reparaties en verhelpt storingen waarvan de oorzaak moeilijk te vinden is. Je weet alles van computersystemen in de auto en digitale communicatie en wisselt informatie uit met specialisten en autoleveranciers. Vanuit jouw specialisme ben je aanspreekpunt voor de klant. Je werkt vaak in grotere autobedrijven.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent verantwoordelijk
 • je bent nauwkeurig en creatief
 • je bent technisch en hebt analytisch vermogen
 • je bent expert in computersystemen en digitale communicatie
 • je bent op de hoogte van (milieu-) wetgeving
 • je bent communicatief vaardig
 • je bent klantgericht
 • je kan goed plannen en organiseren
 • je hebt doorzettingsvermogen

Technisch Specialist Personenauto's (International Motorsport Studies) BOL 4

Let op!

Op dit moment is voor deze tweetalige opleiding het maximaal aantal studenten dat in het eerste jaar kan starten bereikt. Aanmelden voor schooljaar 2019-2020 is nog wél mogelijk voor de reguliere opleiding Technisch Specialist Personenauto’s BOL 4.

Voor wie

 • Je werkt graag in een internationale en dynamische werkomgeving.
 • Je bent goed in Engels.

Internationale opleiding

De opleiding Technisch Specialist Personenauto’s wordt ook tweetalig aangeboden, onder de naam International Motorsport Studies. Als je voor deze variant kiest, behaal je twee diploma’s: het mbo-diploma Technisch Specialist Personenauto’s en het internationaal erkende Pearson BTEC Level 3 Extended Diploma in Vehicle Technology Motorsports. Het internationale diploma is alleen geldig als je ook een diploma Technisch Specialist Personenauto’s hebt behaald.

School en stage

De tweetalige opleiding duurt 4 jaar en wordt via de beroepsopleidende leerweg aangeboden (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je 5 dagen per week naar school en loop je meerdere periodes stage. Een deel van de lessen wordt in het Engels gegeven. De verhouding tussen praktijk-en theorievakken is 50% praktijk en 50% theorie. Je specialiseert je tijdens de opleiding in de richting Technisch Specialist of Motorsport. Kies je voor de richting Motorsport dan kun je de tweede stage in het buitenland lopen bij een gerenommeerd autosportbedrijf. Daarnaast ga je op studiereis naar het buitenland, bezoek je een Wereld Kampioenschap, ga je op excursie naar motorsportbedrijven in het binnen- en buitenland en krijg je diverse tweetalige gastcolleges aangeboden.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je volgt gedurende de opleiding verschillende praktijk-en theorievakken zoals: Elektro-onderhoud, Reparatie, Elektrotechniek, Banden & Wielen, Verlichting & Signalering en Chassis koeling. De opleiding beschikt over een up-to-date werkplaats met de nieuwste apparatuur. Deltion heeft een eigen Rallyteam, dus je maakt ook kennis met de rallysport. Tijdens de opleiding leer je:

 • gewone auto's, hybride- en elektrischeauto's te onderhouden
 • reparaties aan gewone auto's, hybride- en elektrischeauto's uit te voeren
 • onder tijdsdruk te werken
 • techniek toegepast op de motorsport

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen/Wiskunde
 • Natuurkunde
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma

Na een introductie met o.a. fittestenstart jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma, zie www.deltion.nl/sport.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Deze opleiding bevindt zich in gebouw Groen. Daar is onder andere een werkplaats voor de praktijklessen.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in het hbo. Zo kun je aan de PTH de Lerarenopleiding volgen of aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) de internationale opleiding Automotive Engineering.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden voor schooljaar 2019-2020 niet meer mogelijkinformatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • kosten internationale opleiding en diploma € 450,- voor vier jaar
 • voor (internationale)excursies wordt een eigen bijdrage gevraagd

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen;

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde op de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste c-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

*Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Aanvullende criteria

Deze opleiding betreft een internationale variant van de reguliere opleiding Technisch specialist personenwagens, gericht op de motorsport. Voor deze internationale variant zijn in 2019 24 opleidingsplekken beschikbaar. Tijdens de verplichte intake-dag voor deze variant worden 28 leerlingen geselecteerd. Vier van deze 28 leerlingen zullen op grond van de resultaten van deze intake-dag, op de wachtlijst komen.

Voor deze opleiding geldt:

 • Je moet voor het vak Engels minimaal een 7 hebben gescoord op je diploma. Op het moment van de intake-dag kun je laten zien hoe je er voor staat wat betreft het vak Engels.
 • Op basis van een motivatiebrief waaruit jouw motivatie voor de opleiding en passie voor de motorsport blijkt, vindt een voorselectie plaats. Deze motivatiebrief stuur je vóór 1 april 2019 naar: [email protected] o.v.v. motivatiebrief Internationale motorsport studies.
 • Uit de binnengekomen brieven selecteren de leraren een groep leerlingen om deel te nemen aan de intake-dag voor deze opleidingsvariant. De voorselectie vindt plaats in week 13 en 14 van 2019. Geselecteerde leerlingen ontvangen daarna een uitnodiging voor de - verplichte - intake-dag.
 • Tijdens de intake-dag voer je een aantal individuele opdrachten en een groepsopdracht uit. In die opdrachten zijn de volgende competenties verwerkt: samenwerken, creativiteit, nauwkeurigheid, reflectief vermogen, zelfstandig werken en technisch en analytisch vermogen. Deze competenties zijn nodig voor de uitoefening van het beroep. Terwijl jij met de opdrachten aan de slag bent, bekijken leraren van de opleiding in hoeverre jij die competenties beheerst of kunt ontwikkelen. Op grond van wat jij laat zien, beoordelen de leraren of je in aanmerking komt voor een opleidingsplek in de internationale variant.
 • Na afloop van de intake-dag hoor je of je mag starten in de internationale variant van de opleiding of dat je een plaats krijgt op de reservelijst. Wanner je niet geplaatst wordt in de internationale variant heb je recht op een plek in de reguliere opleiding “Technisch specialist personenwagens”.
 • Leerlingen die wel een motivatiebrief geschreven hebben maar niet-geselecteerd zijn voor de intake-dag voor de internationale opleiding, ontvangen automatisch een uitnodiging voor een intake bij de reguliere opleiding.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Technisch Specialist Personenauto's BOL 4

School en stage

Deze opleiding duurt 4 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). De verhouding tussen de praktijk- en theorielessen is ongeveer 50% praktijk en 50% theorie.Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je volgt gedurende de opleiding verschillende praktijk-en theorievakken zoals: Elektro-onderhoud, Reparatie, Praktijkles Rallyteam, Elektrotechniek, Banden & Wielen, Verlichting & Signalering en Chassis koeling. De opleiding beschikt over een up-to-date werkplaats met de nieuwste apparatuur. Deltion heeft een eigen Rallyteam, dus je maakt ook kennis met de rallysport. Tijdens de opleiding leer je:

 • onderhoud en reparaties uit te voeren aan gewone auto's, hybride en elektrische auto's
 • en een diagnose te stellen

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Deze opleiding bevindt zich in gebouw Groen. Daar is onder andere een werkplaats voor de praktijklessen.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in het hbo. Zo kun je aan de PTH de Lerarenopleiding gaan volgen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • laptop (verplicht)

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen;

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde op de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste c-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).

*Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Technisch Specialist Personenauto's BBL 4

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 4 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je gaat 2 dagdelen (middag/avond) per week naar school en daarnaast werk je 3 à 4 dagen per week in een erkend leerbedrijf. Je specialiseert je tijdens de opleiding in de richting Personenauto’s. In het bedrijf wordt je begeleid door een leermeester. Hij beoordeelt de praktijkopdrachten volgens de vastgestelde normen. Naast je leermeester wordt je door een leraar van school begeleid. Je leraar spreekt minimaal 2 keer per jaar met jou en je leermeester in het leerbedrijf af om de voortgang te bespreken. Naast de onderwijsovereenkomst, die jij met het Deltion afsluit, worden een praktijk- en een arbeidsovereenkomst met het leerbedrijf afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je volgt gedurende de opleiding verschillende praktijk-en theorievakken zoals: Elektrotechniek, Motoren, Voertuigentechniek en praktijklessen in diagnose stellen. De verhouding tussen de praktijk- en theorievakken is ongeveer 50% praktijk en 50% theorie. De opleiding beschikt over een up-to-date werkplaats met de nieuwste apparatuur. Tijdens de opleiding leer je:

 • onderhoud en reparaties uit te voeren aan gewone auto's, hybride en elektrische auto's
 • en een diagnose te stellen

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a.:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Deze opleiding bevindt zich in gebouw Groen. Daar is onder andere een werkplaats voor de praktijklessen.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in het hbo. Zo kun je aan de PTH de Lerarenopleiding gaan volgen.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Meld je bij voorkeur aan vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 588,-- per leerjaar

 • laptop (verplicht)

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Op onze website vindt u meer informatie over mogelijke subsidies en belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en er tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de middenkaderopleiding (mbo niveau 4) geldt aanvullend: een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Leerwerkplek voor bbl-opleidingen

We raden je aan om bij start van deze opleiding een passende leerwerkplek te hebben, of hier op korte termijn zicht op te hebben. Dit leerbedrijf moet erkend zijn. Let op, als je 4 maanden na de start van je opleiding nog geen plek hebt gevonden, dan vindt in overleg inschrijving bij een andere opleiding of uitschrijving plaats.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.