background

Medewerker Mode / Maatkleding

De medewerker mode/maatkleding is (als zelfstandige) werkzaam in het atelier van een modebedrijf, zoals een confectiebedrijf, kop-staartbedrijf, kledingreparatie- of veranderbedrijf waar aan de hand van een werkopdracht kleding wordt gemaakt, veranderd of gerepareerd. In een bedrijf voor maatkleding wordt kleding speciaal in opdracht van één klant/opdrachtgever gemaakt. In een bedrijf voor confectie wordt kleding in grote hoeveelheden gemaakt en verkocht aan groothandel of detailhandel.

Typerende beroepshouding

De medewerker mode/maatkleding heeft gevoel voor kleding en ontwikkelt een professionele belangstelling in mode, kleding en vaktechnische ontwikkelingen. Hij werkt zelfstandig, nauwkeurig, ordelijk/systematisch en levert ook onder tijdsdruk een goede kwaliteit. Hij beschikt over een goed ontwikkelde kleine motoriek, vingervlugheid en kan zich specifieke handvaardigheden snel eigen te maken. Hij kan van 2D naar 3D werken en omgekeerd. Hij toont integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve vaardigheden richting collega’s, klanten/opdrachtgevers en leidinggevende.

Allround medewerker mode/maatkleding BOL 3

Numerus fixus

De minister van OC&W heeft eind januari bepaald om het maximum aantal ingeschreven studenten bij de opleiding Mode / Maat (niveau 3 en 4) landelijk te beperken. Het Deltion College is daarom genoodzaakt voor schooljaar 2019-2020 een numerus fixus in te stellen voor deze opleiding. Wij nemen voor dit schooljaar maximaal 25 nieuwe studenten aan voor de opleiding Mode / Maat (niveau 3 en 4 samen). Op dit moment is aanmelden voor deze opleiding mogelijk.

School en stage

De opleiding Allround Medewerker Mode Maat duurt ongeveer 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL - school en stage). Gedurende je opleiding ga je 5 dagen per week naar school in combinatie met stages. Je loopt meerdere keren stage. Zo loop je stage bij ateliers, bruidsmodezaken, couturiers en patronen ateliers. In het derde leerjaar is een stage in het buitenland mogelijk (vanaf 18 jaar). Tussen het Deltion College en jou als student wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je onderstaande beroeps specifieke onderdelen:

Bereidt de opdracht voor

De medewerker mode/maatkleding krijgt van zijn leidinggevende een afgebakende opdracht toegewezen. Hij bereidt opdrachten voor het maken van (maat)kleding voor waarvoor standaardwerkwijzen gelden of waarbij hij naar eigen inzicht verschillende standaardwerkwijzen moet combineren. Het gaat om standaardwerkwijzen voor het maken van standaard kledingstukken en bijbehorende tekeningen en patronen uit het klein- en grootvak. Om het gesprek te kunnen voeren met de klant/opdrachtgever en het idee uit te kunnen werken in een tekening beschikt de medewerker mode/maatkleding over (gevorderde) vakkennis en -vaardigheden. Hij moet de klant/opdrachtgever kunnen adviseren over standaardkeuzes en mogelijkheden ten aanzien van materialen, model en pasvorm.

De medewerker mode/maatkleding heeft tijdens het voorbereiden van de opdracht een uitvoerende rol. Hij ontvangt instructies van zijn leidinggevende over de voor de klant/opdrachtgever uit te voeren afgebakende opdracht. Bereidt de opdracht voor bereidt de opdracht in samenspraak met zijn leidinggevende voor. Hij voert het gesprek met de klant/opdrachtgever zelfstandig en werkt het idee zelfstandig uit in een tekening. Indien hij niet meer volgens (combinatie) van standaardprocedures kan handelen, schakelt hij de hulp van zijn leidinggevende in. Tussentijds legt hij verantwoording af aan en bespreekt de opdracht met zijn leidinggevende.

Verricht patroontechnische handelingen

De medewerker mode/maatkleding verricht patroontechnische handelingen waarvoor standaardwerkwijzen gelden of waarbij hij naar eigen inzicht verschillende standaardwerzaamheden moet combineren. Het gaat om het opnemen van maten en het maken van patronen voor standaard kledingstukken uit het klein- en grootvak. Bij het verrichten van patroontechnische handelingen beschikt de medewerker mode/maatkleding over (gevorderde) vakkennis en -vaardigheden. De medewerker mode/maatkleding heeft bij het verrichten van patroontechnische handelingen een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Als hij niet meer volgens (combinaties) van standaardwerkwijzen kan werken, schakelt hij zijn leidinggevende in. De medewerker mode/maatkleding werkt zelfstandig binnen (langdurige) opdrachten, maar legt tussenproducten ter controle voor aan zijn leidinggevende.

Verricht naaitechnische handelingen

De medewerker mode/maatkleding verricht naaitechnische handelingen (machinaal of met de hand) waarvoor standaardwerkwijzen gelden. Ook verricht hij naaitechnische handelingen waarbij hij verschillende standaardwerkwijzen moet combineren. Om zijn werk te doen beschikt de medewerker mode/maatkleding over (gevorderde) kennis en naaivaardigheden; hij moet zich de naaitechnische vaardigheden eigen maken. De medewerker mode/maatkleding verricht naaitechnische handelingen aan alle voorkomende (maat)kleding/kledingstukken die op gestandaardiseerde wijze geproduceerd kunnen worden. Het gaat hier om standaard kledingstukken uit het klein- en grootvak. De medewerker mode/maatkleding heeft bij het verrichten van naaitechnische handelingen een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen werk. Als hij niet meer volgens standaardwerkwijzen kan werken, vraagt hij advies aan zijn leidinggevende. De medewerker mode/maatkleding werkt zelfstandig binnen langdurige opdrachten, maar legt tussenproducten ter controle voor aan zijn leidinggevende.

Er wordt op verschillende manieren gewerkt tijdens de opleiding. Je doet kennis op door het uitwerken van projecten. Het zelfstandig uitvoeren van taken en opdrachten en door stage te lopen. Er zijn gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven. Excursies naar modemusea en modebeurzen zijn gelegenheden om je te informeren over actuele zaken uit de nationale en internationale modewereld. Leergebieden die je hierin ondersteunen zijn o.a.: mode in context, patrooninzicht, patroontekenen, materiaalkennis, basis confectie technieken, mode productie, tekenen, doelgroep, handmatig technisch tekenen, photoshop en illustrator.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Sportkeuzeprogramma

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren voor Specialist Mode/Maatkleding. Deze opleiding kun je dan in 1 á 2 jaar afronden.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij het team Mode, tel. (038) 850 3267.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • naaimachine
 • laptop
 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 500,--
 • andere kosten, o.a. voor excursies (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 65,--
 • buitenlandreis (eerste/tweede/derde leerjaar) € 150,--, € 225,--, € 200,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de sector economie.
* Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.

Specialist mode/maatkleding BOL 4

Numerus fixus

De minister van OC&W heeft eind januari bepaald om het maximum aantal ingeschreven studenten bij de opleiding Mode / Maat (niveau 3 en 4) landelijk te beperken. Het Deltion College is daarom genoodzaakt voor schooljaar 2019-2020 een numerus fixus in te stellen voor deze opleiding. Wij nemen voor dit schooljaar maximaal 25 nieuwe studenten aan voor de opleiding Mode / Maat (niveau 3 en 4 samen). Op dit moment is aanmelden voor deze opleiding mogelijk.

School en stage

De opleiding Specialist Medewerker Mode Maat duurt 4 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL - school en stage). Gedurende 4 jaar ga je 5 dagen per week naar school in combinaties met stages. Je loopt tijdens je opleiding meerdere keren stage. Zo loop je stage bij ateliers, bruidsmodezaken, couturiers en patronen ateliers. In het derde en vierde leerjaar is een stage in het buitenland ook mogelijk (vanaf 18 jaar). Tussen het Deltion College en jou als student wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Je leert onderstaande beroeps specifieke onderdelen:

Bereidt de opdracht voor

De specialist mode/maatkleding bereidt opdrachten voor die buiten de standaardwerkzaamheden liggen. Hij kan voor meerdere klanten/opdrachtgevers tegelijk werken en meerdere opdrachten naast elkaar uitvoeren. Hij ontvangt een open opdracht voor het maken van (een individuele collectie) (maat)kleding van zijn leidinggevende en communiceert rechtstreeks met de klant/opdrachtgever. Hij kan, naast over de standaard kledingstukken uit het klein- en grootvak, ook (creatief) adviseren over de meer complexe bewerkingen en kledingstukken. Deze complexe kledingstukken kan hij tevens uitwerken in een tekening en patroon. Hij moet effecten kunnen creëren met keuze voor (combinaties van) materialen, kleuren, technieken, bewerkingen, pasvorm en modellen. De specialist mode/maatkleding beschikt over algemene vakkennis en -vaardigheid voor de bedrijfsvoering. De specialist mode/maatkleding heeft een uitvoerende rol. Hij neemt zelfstandig beslissingen en initiatief in het contact met de klant/opdrachtgever. Ook maakt hij zelf een keuze voor werkwijze en materialen.

Verricht patroontechnische handelingen

De specialist mode/maatkleding heeft specialistische kennis van patronen en vaardigheid in patroontekenen. Hij kan maten opnemen en patronen ontwikkelen voor alle voorkomende (maat)kleding en beheerst bijbehorende (complexe) patroontechnieken uit het klein-, groot- en breedvak. Hierbij is hij in staat zelf vanuit eigen inzicht werkwijze en technieken te bedenken, te kiezen en toe te passen. Daarnaast kan hij oplossingen bedenken bij onverwachte of wisselende omstandigheden; hij kan oplossen wat niet goed van pasvorm is. De specialist mode/maatkleding werkt zelfstandig bij het uitvoeren van patroontechnische handelingen, neemt zelfstandig besluiten, zonder tussentijds verantwoording af te leggen aan zijn leidinggevende.

Verricht naaitechnische handelingen

De specialist mode/maatkleding verricht naaitechnische handelingen aan alle voorkomende (maat)kleding/kledingstukken. De specialist mode/maatkleding kan verschillende materialen combineren, speciale (handmatige) bewerkingen uitvoeren en effecten verkrijgen met naaitechniek. Ook is hij in staat om vanuit eigen inzicht werkwijze en technieken te bedenken en te kiezen. Daarnaast kan hij oplossingen bedenken bij onverwachte of wisselende omstandigheden bij het maken van het kledingstuk, hij kan oplossen wat niet het gewenste resultaat oplevert. Hij beschikt over specialistische kennis en hij moet zich specialistische naaivaardigheden eigen maken. De specialist mode/maatkleding heeft bij het verrichten van naaitechnische handelingen naast een uitvoerende rol, ook een begeleidende en controlerende rol. Vanuit zijn expertise kan hij collega's begeleiden bij het uitvoeren van de meer eenvoudige naaitechnische handelingen. Tevens heeft hij een rol in het controleren van en beslissen over de kwaliteit van de eindproducten. De specialist mode/maatkleding werkt zelfstandig bij het uitvoeren van naaitechnische handelingen, neemt zelfstandig besluiten, zonder tussentijds verantwoording af te leggen aan een leidinggevende.

Profieldeel

De specialist mode/maatkleding onderzoekt het plan voor een eigen atelier en/of dienst op de markt. De specialist mode/maatkleding beschikt over specialistische kennis en aardigheden en wil die vermarkten. Hij moet zelf een plan bedenken en onderzoeken hoe dit te doen. Zelfstandig keuzes maken maakt het ondernemerschap complex. Dit vraagt om kennis van zelfstandig ondernemerschap. Hij neemt zelf initiatief in het nemen van alle benodigde stappen, het maken van keuzes en leggen van contacten met mensen en creëren van een netwerk. Een hoge mate van zelfsturing, beslisvaardigheid en zelfreflectie is hierbij vereist.

Er wordt op verschillende manieren gewerkt tijdens de opleiding. Je doet kennis op door het uitwerken van projecten. Het zelfstandig uitvoeren van taken en opdrachten en door stage te lopen. Er zijn gastlessen van mensen uit het bedrijfsleven. Excursies naar modemusea en modebeurzen zijn gelegenheden om je te informeren over actuele zaken uit de nationale en internationale modewereld. Leergebieden die je hierin ondersteunen zijn o.a.: mode in context, patrooninzicht, patroontekenen, materiaalkennis, basis confectie technieken, mode productie, tekenen, doelgroep, handmatig technisch tekenen, photoshop en illustrator.

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma doorleren in het hbo, o.a. Academie voor Beeldende Kunsten, Mode-academie Amfi of ArtEZ.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Ook kun je met vragen terecht bij het team Mode, tel. (038) 850 3267.

Aanmelden 2019-2020informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • naaimachine
 • laptop
 • boeken en andere leermiddelen (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 500,--
 • andere kosten, o.a. voor excursies (voor het eerste leerjaar) ongeveer € 65,--
 • buitenlandreis (eerste/tweede/derde leerjaar) € 150,--, € 225,--, € 225,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Je kunt tot deze opleiding worden toegelaten als je aan minimaal een van onderstaande eisen voldoet;

 • een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, economie of een tweede moderne vreemde taal;
 • overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • een diploma vakopleiding (mbo niveau 3) of een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de sector economie.

* Bij doorstroom vanuit vmbo techniek, zorg & welzijn of landbouw naar mbo economie is één van de examenvakken wiskunde of economie of een tweede moderne vreemde taal vereist.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.