background

Eerste Monteur Vliegtuigonderhoud

Als eerste monteur vliegtuigonderhoud werk je bij een onderhoudsbedrijf, een luchtvaartmaatschappij of voor Defensie. Je voert onderhoud en reparaties uit aan vliegtuigen en vliegtuigonderdelen. Zo los je bijvoorbeeld storingen op in de hydraulische, mechanische en elektrische systemen van de onderstellen, staartvlakken en de romp. Je monteert onderdelen en hebt de nodige kennis van materialen. Daarbij houd je alle nodige voorschriften nauwkeurig in de gaten. Vaak stuur je ook een aantal andere medewerkers aan.

Beroepseisen

 • je bent zelfstandig
 • je bent verantwoordelijk
 • je hebt ruimtelijk en technisch inzicht
 • je werkt zorgvuldig en nauwkeurig
 • je werkt geconcentreerd
 • je kan goed samenwerken
 • je bent goed in Engels

Eerste monteur vliegtuigonderhoud BOL 3

School en stage

De opleiding duurt maximaal 3 jaar. Je volgt de opleiding via de beroepsopleidende leerweg (BOL-school en stage). Tijdens de opleiding ga je naar school en loop je stage in een erkend leerbedrijf. De stage vindt plaats bij een luchtvaartbedrijf of een luchtvaartgerelateerd bedrijf. Deltion heeft hierover afspraken gemaakt met de luchtvaartsector. Het is ook mogelijk om in het buitenland stage te lopen. Tussen het Deltion College en jou wordt een onderwijsovereenkomst afgesloten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

Tijdens de opleiding leer je:

 • onderhoud en/of reperaties en / of veranderingen uit te voeren aan vliegtuigen, vliegtuigsystemen en/of onderdelen
 • inspecties uit te voeren aan vliegtuigen, vliegtuigsystemen of onderdelen
 • eenvoudige storingen te verhelpen
 • en leidinggeven

De algemene onderdelen van de opleiding zijn:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij)
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels
 • Sportkeuzeprogramma    

Na een introductie met o.a. fittesten start jouw sportprogramma. Je volgt clinics, die je zelf kiest of die door je opleiding  zijn gekozen uit het uitgebreide sportkeuzeprogramma,  zie www.deltion.nl/sport.  

Excursies

Excursies maken deel uit van het lesprogramma.

Keuzedelen

Elke opleiding in het mbo biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Keuzedeel Veiligheid & Vakmanschap

In het tweede jaar van deze opleiding kun je in aanmerking komen voor het keuzedeel Veiligheid & Vakmanschap (VeVa) van Defensie. Sleutelen aan militaire vliegtuigen maakt standaard onderdeel uit van je opleiding. Het extraatje dat het keuzedeel VeVa biedt, is dat je je stages bij Defensie volgt. Je gaat tijdens je opleiding vijf keer een week op bivak. Tijdens deze bivak ben je bezig met allerlei militaire activiteiten. De zesde bivak is een examen.

Voor dit keuzedeel is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Tijdens het eerste jaar van je opleiding geef je aan dat je interesse hebt in deelname aan het keuzedeel. Tijdens een sollicitatiegesprek met de Koninklijke Luchtmacht heb je de kans om je motivatie en kennis over het werk dat je uiteindelijk gaat doen toe te lichten. De Koninklijke Luchtmacht beslist op basis hiervan of je deel mag nemen aan dit keuzedeel.

Op je plek bij Deltion

Eén van je leraren is je studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma verder leren in vakopleidingen in de richting Technicus Vliegtuigonderhoud-niveau 4.

Informatie en aanmelding

Aanmelden voor deze opleiding kan digitaal, via onze website. Wil je je aanmelden? Klik dan op de oranje button ‘aanmelden’, rechtsboven in het digitale opleidingsblad. Wil je nog meer informatie over het beroep waarvoor je wordt opgeleid? Kijk dan eens op www.kiesmbo.nl. Wil je meer informatie over deze opleiding of over andere opleidingsmogelijkheden? Dat kan ook in een persoonlijk gesprek met één van onze adviseurs. Neem dan contact op met het Studenten SuccesCentrum, tel. (038) 850 30 00 of mail naar [email protected]

Aanmelden nu instromen informatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór 1 april. Er is geen tussentijdse instroom mogelijk.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • lesgeld (vanaf 18 jaar) € 1.168,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen voor de gehele opleiding ongeveer € 1300,--
 • andere verplichte kosten (gereedschap, overall, huur van een kluisje) ongeveer € 100,--
 • Introductie, excursies, enz. ongeveer € 200,--

 • Studenten tussen de 18 en 30 jaar komen in aanmerking voor een basisbeurs via de Wet op de Studiefinanciering. Voor mbo-studenten BOL 3 en 4 vanaf 18 jaar geldt de prestatiebeurs
 • Voor meer informatie: bel DUO, tel. (050) 599 7755 of kijk op www.duoocw.nl.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Wettelijke toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg*;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste C-niveau is afgelegd en met tenminste één van de vakken wiskunde, natuurkunde of scheikunde;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Voor de vakopleiding geldt aanvullend: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in de verwante sector.

* Bij doorstroom vanuit vmbo zorg & welzijn, landbouw of economie naar mbo techniek is één van de examenvakken wiskunde of natuur- en scheikunde 1 vereist.

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.