Mbo.nl, de funda.nl van het mbo-volwassenenonderwijs

06 juli 2021 Nieuws
Tekst Mirjam van Huet / Fotografie Peter Timmer.

De Funda.nl van het mbo-volwassenenonderwijs. Dat is Mbo.nl. Het platform is een idee van Eric Verduyn, directeur NCOI Groep en Jan-Ernst van Driel, directeur Deltion College. Nog geen twee jaar nadat zij op het idee kwamen, is het platform een feit. Maartje van der Wal, manager Deltion Business, vertelt erover.

‘Meer volwassenen verleiden tot een leven lang ontwikkelen’, zo omschrijft Van der Wal het doel van Mbo.nl. ‘Werknemers hebben vaak veel kennis en ervaring, maar missen bepaalde vaardigheden. Of ze hebben wel de vaardigheden, maar niet het diploma waarmee ze kunnen worden gecertificeerd. Bovendien volgen veranderingen in het bedrijfsleven elkaar in zo’n hoog tempo op, dat iedereen moet blijven leren om up to date te blijven. Kort samengevat: leren maakt werknemers beter en langer inzetbaar en daarvan wordt heel Regio Zwolle sterker.’

Van der Wal is sinds 2017 manager van Deltion Business, een stichting gelieerd aan Deltion College, gericht op het opleiden van volwassenen in het bedrijfsleven. Al voordat Van der Wal bij Deltion kwam, hield ze zich bezig met ‘een leven lang ontwikkelen’ in combinatie met het volwassenenonderwijs. Eerst bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) en later bij opleider NCOI Groep.
‘Het onderwijs heeft het nodig om te vernieuwen’, zegt ze. Niet alleen Deltion College, niet alleen het mbo en ook niet alleen deze regio. ‘Het onderwijs heeft heel lang aanbodgericht gewerkt. Mede door de komst van Mbo.nl werken we nu ook vraaggericht. We hebben goud in handen, maar tot nu zaten we er ook op.’

Leven lang ontwikkelen
De oprichting van Deltion Business en de lancering van het platform Mbo.nl laten zien dat ook Deltion zelf een leven lang blijft ontwikkelen. ‘Als ROC innoveert Deltion continu. Voor Regio Zwolle zijn wij de plek waar men zijn kennis haalt. Er zijn zo veel sectoren die een tekort of een overschot aan personeel hebben, dat vraagt om bij-, na- of omscholing. Die kunnen wij bieden. Aan ons de taak om te zorgen dat het aanbod van bij-, na- of omscholing blijft aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt.’

Mbo.nl
Én dat werkgevers en werknemers dat aanbod makkelijk kunnen inzien en de opleidingen eenvoudig kunnen selecteren. Mbo.nl is een landelijke site, waar bezoekers direct hun eigen regio kunnen kiezen. ‘Deltion bedient Regio Oost, ROC Friese Poort bedient Regio Noord-Oost, Curio Regio Zuid-West, enzovoort. Zo zijn er nu zeven ROC’s aan dit platform verbonden. Na de keuze voor een bepaalde regio, kan de bezoeker opleidingen zoeken en boeken.’

Van werkenden worden
nieuwe vaardigheden verlangd

De opleidingen van NCOI aangevuld met andere relevante landelijke of regionale opleiders zijn een aanvulling op de opleidingen van de ROC’s. ‘Uitgangspunt is dat de werknemer dichtbij huis leert, dus in zijn eigen regio. Heeft een ROC een bepaalde opleiding niet in huis, dan kan een opleiding van een andere opleider worden ingevlogen. Samen vervullen we de behoefte van bedrijven en werknemers in de regio.’

Samenwerking
De samenwerking tussen private opleiders en meerdere publieke opleiders (de ROC’s) valt op in onderwijsland. ‘We hebben een mooie samenwerking, met respect voor ieders kennis en kunde. Natuurlijk waren er twijfels toen we hier twee jaar geleden voor het eerst over spraken. NCOI vroeg zich bijvoorbeeld af of het publieke onderwijs flexibel genoeg zou zijn om vanuit de klant te denken. Andersom werd de vraag gesteld welke belangen er speelden. We hebben dat allemaal open en eerlijk met elkaar besproken. Dan is dat van tafel en kun je samen bouwen’, zegt Van der Wal.

In alle vormen
De opleidingen die op Mbo.nl staan, kunnen in allerlei vormen worden gevolgd. Van digitaal tot klassikaal en op vaste start-momenten, maar ook incompany op een moment naar keuze.
‘Mbo.nl is het startpunt, de etalage’, zegt Van der Wal. ‘Van daaruit kijken we samen met de werkgever of werknemer wat de wensen zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een bedrijf voor een hele afdeling een combinatie van opleidingen wil aanbieden. Dat kan ook. We kunnen zelfs voor bedrijven een ‘Mbo.nl’ in hun eigen ‘look and feel’ maken, met aanbod dat voor hen interessant is en waar medewerkers zelf hun keuze uit maken.’

Valideren
Wie alle kennis en ervaring voor zijn vak al heeft, maar nog niet het bijbehorende papiertje, kan zich ook melden bij Deltion Business. ‘Het zogenaamde ‘valideren’ van kennis en vaardigheden is een goede en snelle oplossing om bijvoorbeeld certificaten te halen’, zegt Van der Wal. ‘Wij hebben een expertisecentrum met collega’s die hierin zijn gespecialiseerd. Zij doen dit voor zowel individuen als werkgevers. Het is juist mogelijk om op basis van valideren vrijstelling voor (een deel van) een opleiding te krijgen.’

Duurzame inzetbaarheid
Mbo.nl en het valideren van kennis en vaardigheden dragen bij aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. ‘En dat is nu hard nodig. De Nederlandse arbeidsmarkt is sneller in ontwikkeling dan ooit. Mede door digitalisering en de veranderingen die de coronacrisis met zich meebrengt. Van werkenden worden nieuwe vaardigheden verlangd. Sociale vaardigheden, creatief denken, informatievaardigheden en digitale geletterdheid bijvoorbeeld. We verwachten dat met name naar opleidingen in die richting per direct veel vraag is.’


Wat ons en onze studenten bezighoudt