Ontwikkelingen coronavirus

24 maart 2020 Nieuws

Update 24 maart - 13:15 uur: Geen examens bij Deltion t/m 6 april
In lijn met de nieuwe landelijke maatregelen heeft Deltion moeten besluiten alle examens die op school plaatsvinden tot en met 6 april uit te stellen. Dit betekent dat er vanaf dinsdagavond 24 maart tot en met maandag 6 april geen examens worden afgenomen op alle locaties van het Deltion College en op Deltion Sprint Lyceum (vavo). Alle studenten die het betreft, ontvangen een annulering.

Examens op bpv werkplekken gaan waar mogelijk door, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Examens (en ook lessen) die op afstand worden gehouden, kunnen ook doorgaan.

In de komende periode wordt gekeken of en hoe we aan examinering vorm en inhoud gaan geven na 6 april.

Heb je vragen, neem dan contact op met je slb-er.

De ontwikkelingen rondom corona gaan snel, hou daarom onze website in de gaten.


Update 19 maart 2020 – 16:20 uur:

Afgelopen dinsdag heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangegeven dat examens (eventueel in aangepast vorm) voor eindexamenkandidaten doorgaan. Ben jij eindexamenkandidaat? Dan hoor jij van je studieloopbaanbegeleider hoe de voorbereidende lessen er uit zien en hoe en wanneer je de examens kan doen.

Bij alle examens en voorbereidende lessen voor examens worden de RIVM richtlijnen en algemene hygiëne-maatregelen in acht genomen.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met je studieloopbaanbegeleider.

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis gaan snel. Houd www.deltion.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele informatie.


Update 15 maart 2020 – 19:00 uur:

In navolging van de persconferentie die zojuist heeft plaatsgevonden en informatie die het Deltion College vanuit de Mbo-raad heeft ontvangen, heeft het College van Bestuur de volgende beslissingen genomen:

 1. Vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april is het Deltion College gesloten voor studenten;
 2. De komende week wordt door de Mbo-raad en OCW gekeken of studenten op Deltion locaties in de periode vóór 6 april toch voor bijzondere activiteiten aanwezig mogen zijn (vormen van examinering die dat vereisen, bepaalde onderwijsactiviteiten en het eventueel faciliteren van studieplekken);
 3. Daarnaast probeert Deltion het onderwijs, daar waar mogelijk, online of in een andere vorm aan te bieden (afstandsleren). Studenten worden hierover geïnformeerd;
 4. Deltion blijft studenten (zoveel mogelijk op afstand) begeleiden in hun bpv. Als bpv-plekken vervallen, dan probeert Deltion vervangende bpv-plekken te vinden of biedt Deltion zoveel mogelijk een alternatief programma aan.
 5. Reeds geplande intakegesprekken voor de komende week worden uitgesteld. Hoe verder om te gaan met intakes wordt begin komende week door Deltion bepaald.

Daarnaast ligt er een speciale maatschappelijke opgave voor onze studenten en medewerkers in de domeinen Zorg en Kind & Educatie. We onderzoeken de mogelijkheden om medewerkers en studenten in te zetten om deze cruciale sectoren draaiende te houden.

De gezondheid van onze studenten en medewerkers staat natuurlijk voorop. We vragen iedereen daarom alert te blijven op de eigen gezondheid en probeer verspreiding van corona te voorkomen.

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis gaan snel. Houd www.deltion.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele informatie.Update 14 maart - 14:00 uur:

Deltionmedewerkers hebben zich de afgelopen week hard ingezet om het onderwijs, ondanks alle onzekerheden, toch mogelijk te maken. Tegelijkertijd ontvangt Deltion signalen dat goed onderwijs in de huidige situatie moeilijk te realiseren is voor zijn grote en brede doelgroep. Op basis van deze signalen en alle ontwikkelingen heeft het College van Bestuur zojuist besloten:

 1. Vanaf maandag 16 maart tot en met vrijdag 27 maart a.s. vinden er geen lessen meer plaats op de locaties van het Deltion College;
 2. Wel gaan op deze locaties alle examens en de direct daarvoor noodzakelijke voorbereidende lessen door;
 3. Daarnaast probeert Deltion het onderwijs, daar waar mogelijk, online of in een andere vorm aan te bieden (afstandsleren). Studenten worden hierover geïnformeerd;
 4. De gebouwen blijven open, faciliteiten en dienstverlening blijven beschikbaar.

Daarnaast ligt er een speciale maatschappelijke opgave voor onze studenten en medewerkers in de domeinen Zorg en Kind & Educatie. We onderzoeken de mogelijkheden om medewerkers en studenten in te zetten om deze cruciale sectoren draaiende te houden.

De gezondheid van onze studenten en medewerkers staat natuurlijk voorop. We vragen iedereen daarom alert te blijven op de eigen gezondheid en probeer verspreiding van corona te voorkomen.

De ontwikkelingen rondom de coronacrisis gaan snel. Houd www.deltion.nl/coronavirus in de gaten voor de meest actuele informatie.

De veelgestelde vragen worden op dit moment geüpdatet.


Update 13 maart

Voortzetting onderwijs
We hebben vanuit het kabinet de opdracht gekregen om als school open te blijven en het onderwijs zo goed mogelijk te continueren. We krijgen veel vragen van studenten en ouders die hun eigen afweging willen maken of ze wel/niet naar Deltion komen in verband met angst voor besmetting (van kwetsbare naasten). Deltion volgt hierin net als andere mbo’s de richtlijn dat studenten met klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) thuisblijven. Zij melden zich op de gebruikelijke manier ziek via Rapid en nemen contact op met hun SLB-er.

Pauzes
Studenten hebben op wisselende tijden pauzes, tussen 10.00 en 15.00. We willen het samenkomen van grotere groepen vermijden en dus ook in de kantine. Om de spreiding van studenten in de pauzes mogelijk te maken, stimuleren we studenten om gebruik te maken van de verschillende uitgiftepunten voor eten en drinken. Deze bevinden zich verspreid over de campus in grote open ruimtes. Waar studenten vrij in-en-uit kunnen lopen. Daarnaast mogen de studenten vanaf vandaag eten en drinken in de lokalen, met uitzondering van lokalen met veel computers en praktijklokalen.

Buitenlandreizen en stages
Als gevolg van de nieuwe richtlijnen en internationale ontwikkelingen hebben we vrijdagochtend 13 maart besloten alle studenten die op dit moment in het buitenland verblijven, terug te halen. Ons International Office heeft hierover contact met deze studenten (en hun ouders).


Update 12 maart

De verdere verspreiding van het coronavirus leidt ook bij onze studenten, hun ouders en onze medewerkers tot vragen. Hieronder meer informatie rondom een aantal thema’s.

Stages/BPV en leerwerktrajecten
Onze studenten en medewerkers lopen binnen Deltion geen verhoogd risico en brengen dus ook geen extra risico met zich mee binnen andere organisaties. Deltion handelt volgens het beleid en de richtlijnen van het RIVM en de GGD.

Om verspreiding van het virus te beperken wijzen we alle studenten, medewerkers en bezoekers dagelijks op de algemene hygiënerichtlijnen en voorschriften zoals die ook vanuit de RIVM worden meegegeven. Studenten en medewerkers met de klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts moeten thuisblijven.

Buitenlandse studiereizen en stages
Op 12 maart hebben we besloten alle buitenlandse studiereizen, ook alle individuele reizen van studenten en medewerkers, tot 1 mei te annuleren. Inkomende buitenlandse gasten en buitenlandse stagestudenten kunnen wij tot 1 mei niet ontvangen.

Op dit moment verzoeken we alle studenten die in het buitenland verblijven voor stage om terug te keren naar Nederland. Ons International Office en studieloopbaanbegeleiders (SLB-ers) onderhouden nauw contact met studenten (en hun ouders) in het buitenland over hun gezondheid en eventuele andere invulling van hun buitenlandstage.

Evenementen
Op 12 maart heeft het kabinet aangekondigd dat alle bijeenkomsten en evenementen met meer dan honderd bezoekers tot 1 april worden afgelast. Dit betekent dat alle evenementen die tot 1 april zouden plaatsvinden bij Deltion niet doorgaan.

Online petitie
Deltion is op de hoogte van de online petitie waarin wordt opgeroepen om de school te sluiten. We hebben een gesprek gehad met degene die de petitie heeft opgesteld. Het betreft een uit de hand gelopen actie. De opsteller heeft geprobeerd de petitie offline te halen, maar dit is helaas niet meer mogelijk vanwege het aantal ondertekeningen.


Update 11 maart

​Statement naar aanleiding van berichtgeving van de Stentor
Op internet en via social media circuleert een petitie waarin wordt opgeroepen om Deltion te sluiten. Deze petitie is voor De Stentor aanleiding geweest een (online) artikel te plaatsen.
Vanuit Deltion willen we graag onderstrepen dat we de berichtgeving rondom deze petitie spijtig vinden. De petitie, opgesteld door studenten, met inhoudelijk foutieve informatie, krijgt nu veel aandacht en veroorzaakt onrust onder studenten, ouders, bij leerwerkplekken en stagebedrijven.

Wat zegt GGD IJsselland over de petitie?
“Niet nodig! Het Deltion College kan gewoon open blijven. Als GGD IJsselland weten we wie mogelijk risico hebben gelopen. Dat is het contactonderzoek. Ben je niet in beeld gekomen bij dit onderzoek? Dan is er niets aan de hand.”

Over de vergelijking met een ziekenhuis:
De maatregelen daar zijn heel anders dan in andere organisaties. En dat is logisch. In een ziekenhuis liggen mensen die ziek zijn en die je zoveel mogelijk wilt beschermen tegen invloeden van buiten. Deltion houdt zich aan de richtlijnen zoals die door de GGD zijn aangereikt.
We begrijpen dat er vragen zijn maar het is echt niet nodig dat mensen zich zorgen maken.”

Ouders en studenten met vragen verwijzen we naar de website van het RIVM, hun informatienummer 0800-1351 en de website van GGD IJsselland.


Update 10 maart
Vandaag ontvingen wij bericht dat een leraar van Deltion is besmet met het coronavirus. Deze collega is thuis (in Drenthe) in thuisisolatie. De leraar is werkzaam bij team Defensie in gebouw Grijs. Dit gebouw is geen onderdeel van de grote Deltioncampus, maar een bijgebouw aan de Zwartewaterallee in Zwolle. De medewerker is in privésituatie besmet geraakt.

GGD Drenthe en GGD IJsselland doen contactonderzoek. De GGD's brengen in kaart met wie deze patient contact heeft gehad.

Deltion volgt de richtlijnen van de GGD. Studenten en medewerkers zonder klachten kunnen gewoon naar school. Onze lessen gaan door. De GGD geeft aan dat studenten en medewerkers die met de leraar in contact zijn geweest weinig risico hebben gelopen op besmetting. Dat heeft te maken met de aard van het contact: in klas-/kantoorsituaties, waar relatief veel afstand is tussen mensen, wordt het risico als laag ingeschat. Als Deltion verzoeken we studenten en medewerkers die luchtwegklachten én koorts hebben thuis te blijven.


Algemene hygiënerichtlijnen

Wij attenderen onze studenten en medewerkers dagelijks op de algemene hygiënerichtlijnen om het verspreiden van het virus te voorkomen:

 1. Was je handen regelmatig met water en zeep
 2. Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en/of
 3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi dit zakdoekje na 1x gebruikt te hebben weg
 4. Houd afstand van mensen die hoesten en niezen
 5. Géén handen schudden


Veelgestelde vragen

Voor de veelgestelde vragen, bekijk onze pagina over het coronavirus

Wat ons en onze leerlingen bezighoudt