/xmlpages/tan/

Bedrijfsopleidingen

Bij ‘een leven lang leren’ gaat het om het tijdig onderkennen van behoeftes en ambities van uw medewerkers, en hen te faciliteren in groei en ontwikkeling. Daarvoor zetten we verschillende instrumenten in:

 • Maatwerk / in company trajecten
 • BBL opleidingen in bedrijf
 • Om- her en bijscholing
 • Vakgerichte cursussen
 • EVC / EVP
 • Assessments / testen
 • Oriëntatiecarrousels

Maatwerk en In company trainingen

Deltion biedt een omvangrijk aanbod aan bedrijfsopleidingen, trainingen en cursussen. Op basis van uw opleidingsvraag kan Deltion een bedrijfsspecifiek opleidingstraject voor uw medewerkers samenstellen. Deze bedrijfsopleidingen worden exclusief voor u ontwikkeld. Ze worden toegespitst op de specifieke werkprocessen in uw organisatie. Uiteraard kunnen deze opleidingstrajecten in het eigen bedrijf en/ of (gedeeltelijk) na werktijd worden verzorgd.

De deskundige accountmanagers van Deltion zoeken samen met u naar het juiste antwoord op uw scholingsvraag. U gaat allereerst in gesprek met de accountmanager die thuis is in uw branche. In dit proces worden inhoudsdeskundige vakdocenten en trainers betrokken die in op basis van uw wensen een op maat gemaakt opleidingsprogramma kunnen samenstellen.

BBL opleidingen in bedrijf

Deltion biedt ook de mogelijkheid om BBL-opleidingen als maatwerk aan te bieden.  We beschikken over ruime ervaring in het ontwikkelen van bedrijfs- , branche- en branche overstijgende opleidingen.  Deelnemers sluiten de opleiding af met een erkend MBO-diploma op niveau 1, 2, 3 of 4. De opleidingen gaan uit van werkplek leren, waarbij de deelnemer gecoacht wordt op de werkplek en hij/zij via gerichte opdrachten zijn vaardigheden en kennis ontwikkelt. De praktijkopleiders spelen een belangrijke rol in dit leerproces en worden door de docenten daarin begeleid.

Op deze wijze kunt u uw werknemers effectief opleiden tegen lage verletkosten. De opleiding wordt volledig afgestemd op de (werk)ervaring van uw medewerkers. We geven de opleiding zo veel mogelijk vorm op de werkvloer en houden daarbij rekening met uw interne opleidingsprogramma’s.

Om- her en bijscholing

Weer aan het werk, een nieuwe functie of promotie, bijblijven in het vakgebied, er zijn veel redenen om te kiezen voor scholing. In diverse vakgebieden biedt Deltion om-, her- en bijscholingsmogelijkheden op verschillende niveaus. Dit kunnen versnelde mbo-opleidingen zijn, maar ook vakgerichte cursussen of kortdurende trainingen. Het niveau van ons opleidingsaanbod varieert van beginners tot mbo+ in verschillende vakgebieden zoals:

 • Zorg & Welzijn
 • Horeca, Reizen & Dienstverlening
 • Economie & Commercie
 • Sport en Veiligheid
 • Bouwen & Wonen
 • (Proces)techniek & ICT
 • Creatief
 • Voertuigentechniek, Transport & Logistiek

Vakgerichte cursussen

Wilt u dat uw medewerkers bijblijven in hun vakgebied? Deltion biedt vakgerichte cursussen aan in verschillende branches. Met deze cursussen kunnen uw individuele medewerkers:

 • of een certificaat behalen
 • Of een deelkwalificatie behalen
 • Of ze worden opgeleid voor een landelijk erkend diploma van examenbureaus.

Kijk voor een overzicht van alle vakgerichte cursussen hier.

Externe diploma’s

Deltion biedt een groot aantal cursussen die opleiden voor landelijk erkende diploma’s van externe examenbureaus. Deze diploma’s zijn toonaangevend en veelgevraagd in specifieke branches. Deltion leidt op voor examens van o.a. Nemas, Nil, LSSO, De Associatie.

Assessments & Testen

Het Deltion biedt de mogelijkheid tot loopbaanbegeleiding en hulp in het maken van een studiekeuze. Hiertoe kunnen wij diverse middelen inzetten zoals:

 • Testen
 • Assessments
 • Loopbaanoriëntatiecursussen
 • Capaciteitenonderzoeken


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

web_image_stock_2009-15.jpg