background

Dakdekker Riet

Rietdekken is vakmanschap. Riet is van oudsher een mooi en natuurlijk materiaal om mee te werken en een dak mee te bedekken. Als dakdekker riet werk je op hellende daken of aan gevels in nieuwbouw, restauratie en renovatie van voornamelijk woningen en boerderijen. Je maakt de ondergrond van het dak in orde, brengt vensters en doorvoeren aan en plaatst het riet. Je gebruikt speciaal gereedschap, zorgt voor een veilige werksituatie en gaat op verantwoorde wijze om met het milieu.

Door samenwerking van de Vakfederatie Rietdekkers, het landelijke kenniscentrum Fundeon en het Deltion College is er een opleiding rietdekker op niveau 2 opgezet. Hiermee wil de bedrijfstak de kwaliteit van de branche verhogen en de vakbekwaamheid vergroten.

Beroepseisen

 • je hebt oog voor detail
 • je bent nauwkeurig
 • je bent zelfstandig
 • je werkt in de buitenlucht
 • je hebt geen hoogtevrees
 • je houdt van werken met je handen

Dakdekker riet BBL 2

Voor wie?

 • Bij aanvang van de opleiding dien je passend werk te hebben bij een voor deze opleiding erkend leerbedrijf of hier op korte termijn zicht op te hebben.

School en werk

Deze opleiding duurt in principe 2 jaar. De definitieve opleidingsduur wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van individuele ervaring en behaalde diploma’s/certificaten.

Als je kiest voor een bbl-opleiding, dan kies je voor een combinatie van werken en leren. Het is belangrijk dat je bij aanvang van de opleiding al een werkplek hebt gevonden, of dat je hier zicht op hebt. Dat kan met een betaalde baan, maar in sommige gevallen ook met een onbetaalde baan of op basis van een stageovereenkomst. Belangrijk is dat je voldoende uren werkt en dat de werkgever een erkend leerbedrijf is.

Je gaat werken bij een erkend leerbedrijf en 1 dag naar het Deltion College voor theorie en praktische ondersteuning. Tijdens je werk voer je regelmatig onder begeleiding praktijkopdrachten uit. Een leermeester of begeleidend vakkracht bij het leerbedrijf begeleidt je in het bedrijf. Tijdens de theorie- en praktijklessen word je begeleid door leraren van het Deltion College. Je bent in dienst van een erkend leerbedrijf. Zoek je informatie over erkende leerbedrijven? Kijk dan op www.s-bb.nl. of op www.rietopleiding.nl.

Naast de onderwijsovereenkomst, die je afsluit met het Deltion College, worden een praktijkovereenkomst en een arbeidsovereenkomst afgesloten met het leerbedrijf.

Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit drie delen, het basisdeel, het profieldeel en keuzedelen. Bij al die delen gaat het om het krijgen van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb je allemaal nodig om je toekomstig beroep goed uit te kunnen oefenen. De drie delen moeten afgerond zijn om een diploma te krijgen.

TIjdens je opleiding leer je de theoretische achtergrond van rietdekken, in combinatie met praktijkinstructies. De volgende onderdelen komen aan de orde:

 • Zadeldak maken
 • Dak met hoek- en kilkepers maken 
 • Dakdoorbrekingen maken
 • Onderhoud en reparatie
 • Specialistische handelingen verrichten

De algemene onderdelen van de opleiding zijn o.a:

 • Loopbaan en burgerschap (functioneren als zelfstandig burger in de maatschappij, vitaal burgerschap)
 • Nederlands
 • Rekenen en/of wiskunde

Keuzedelen

Een nieuw onderdeel in het mbo is het keuzedeel. Elke opleiding biedt een aantal keuzedelen waarmee je je kennis en vaardigheden kunt verbreden of verdiepen. Bij de start van je opleiding krijg jij informatie over welke keuzedelen jouw opleiding biedt.

Examinering en diplomering

Tijdens je opleiding krijg je te maken met voortgangstoetsen en examens. Voortgangstoetsen zijn een hulpmiddel om jou en je omgeving (leraren, ouders) te laten zien welke kennis en vaardigheden je beheerst en op welke onderdelen je je nog kunt verbeteren. Je bespreekt je studievoortgang regelmatig met je studieloopbaanbegeleider. Hij begeleidt en adviseert je en schakelt, indien nodig, extra ondersteuning in. De examens zijn er om te beoordelen of je bekwaam bent als beginnend beroepsbeoefenaar en of je voldoet aan alle kerntaken. Bij de start van je opleiding ontvang je een overzicht van hoe jouw opleiding precies is opgebouwd, daarnaast ontvang je een examenplan waarin alle examens worden weergegeven. Zo weet je welke vakken je krijgt tijdens je opleiding en welke examens je moet doen.

Persoonlijke begeleiding

Als student heb je een eigen studieloopbaanbegeleider. Deze bespreekt met jou je studievoortgang en schakelt hulp in als dat nodig is. Voor studenten met een extra begeleidingsvraag is extra begeleiding mogelijk (Passend Onderwijs). Over deze begeleiding worden vooraf afspraken gemaakt. Als je bij je aanmelding aangeeft dat je mogelijk extra begeleiding nodig hebt, dan overleggen we dat tijdens je intake.

Studiefaciliteiten

Op het Deltion College zijn ruimtes, waar je zelfstandig of in groepjes kunt werken. Ook vind je er het Media Informatie Centrum (MICT), waar je kunt werken en waar je allerlei informatie vindt. Boeken, cd’s en dvd’s zijn er gratis te leen.

Verder leren

Je kunt na het behalen van het diploma blijven werken in de branche. Voor het starten van een eigen rietdekkersbedrijf heb je aanvullende diploma’s nodig. We adviseren je dit met je loopbaanbegeleider te bespreken.

Informatie en aanmelding

Wil je meer informatie of een persoonlijk gesprek? Neem dan gerust contact op met Roel Buit, tel: 06-25213379 of email naar [email protected] Je meldt je aan door een aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar het Deltion College, Postbus 565, 8000 AN Zwolle

aanmeldeninformatie aanvragen

Startdatum

De opleiding start na de zomervakantie. Je moet je bij voorkeur aanmelden vóór de zomervakantie. Tussentijdse instroom is mogelijk, informeer naar de startdata bij het Studenten SuccesCentrum, telefoon 038 - 850 30 00.

Kosten

(prijswijzigingen voorbehouden)

 • cursusgeld (vanaf 18 jaar) € 236,-- per leerjaar

 • boeken en andere leermiddelen ongeveer €325,-- (voor de gehele opleiding)
 • laptop aanbevolen

Voor deze opleiding bestaat vanuit de overheid geen tegemoetkoming in de studiekosten. De werkgever kan in aanmerking komen voor belastingvoordeel.

Locatie

Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle

Toelatingseisen

Voor toelating tot deze opleiding dien je aan (minimaal) één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • Een vmbo-diploma in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg;
 • Diploma lbo, vbo, mavo en mavo/vbo waarvan het examen voor alle vakken op tenminste B-niveau is afgelegd;
 • Overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 of van vwo 3 naar vwo 4;
 • Een door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap goedgekeurd diploma of goedgekeurde verklaring;
 • Diploma niveau 1-opleiding.

Aanvullende toelatingseisen en -criteria: Niet van toepassing

Kans op werk

Hoe groot is de kans dat je werk vindt in deze opleidingsrichting? Je leest het op www.kansopwerk.nl. Of lees het in de studiebijsluiter.