background

Subsidies & Belastingvoordeel

Studeren om verder of hogerop te komen in het werk loont. Fiscale regelingen subsidies kunnen het nog aantrekkelijker voor u of uw werkgever maken.

Door wettelijke regelingen en diverse subsidies is het mogelijk de scholingskosten aanzienlijk te verminderen. Onze adviseurs informeren u graag over de actuele mogelijkheden. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste regelingen en subsidies.

 

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor wie: Werkgevers

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student die een opleiding in de MBO Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL).

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit. Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over de regeling  Subsidieregeling Praktijkleren.

Subsidie Regionaal Investeringsfonds MBO

Voor Wie: Bedrijfsleven, regionale overheden

Met het Regionaal Investeringsfonds MBO stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2017, in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar door duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Meer informatie

www.investeringsfondsmbo.nl

Subsidieregeling Tel mee voor Taal

Voor Wie: werkgevers

Via deze subsidieregeling kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van hun medewerkers. De subsidies zijn bedoeld voor korte, praktische trajecten die direct op de werkvloer te gebruiken zijn.

Meer informatie

Subsidieregeling-tel-mee-met-taal

 

Scholingsfondsen

Voor wie: werkgevers

Voor een groot aantal branches zijn er specifieke scholingssubsidieregelingen (scholingsfondsen ook wel O&O fondsen genoemd). Die zijn meestal afhankelijk van de branchevereniging waarbij een bedrijf is aangesloten. Werkgevers die de CAO toepassen en hun werknemers cursussen laten volgen, komen in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het scholingsfonds voor reis- en cursuskosten.

Meer informatie.

overzicht scholingsfondsen per branche

HRM Scholingsregeling MBK (Provincie Overijssel)

Voor wie: Werkgevers in het MKB (Provincie Overijssel)

Subsidie voor MKB bedrijven om hun werknemers de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich verder te ontwikkelen zodat zij duurzaam ingezet kunnen worden.

Waarvoor:

  • Het uitvoeren van een HRM-scan. Dit is een scan die inzicht geeft in de behoefte aan maatwerk ontwikkeltrajecten van werknemers in dienst bij het MKB bedrijf en die wordt uitgevoerd door een derde.
  • Het uitvoeren van maatwerk ontwikkeltrajecten. Dit zijn ontwikkelingstrajecten voor medewerkers in dienst bij het MKB bedrijf. Het is gericht op competenties, vaardigheden en kennis met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen.

Meer informatie

HRM scholingsregeling MKB

Sectorplannen

Voor wie: Werkgevers

De overheid heeft geld beschikbaar als cofinanciering van sectorplannen die de werkgelegenheid bevorderen. Het meeste geld gaat naar scholing, begeleiding van ontslag, werknemers naar ander werk en extra BBL leerwerkplekken voor jongeren. Ook op toekomstgericht scholen wordt vrijwel in alle sectorplannen ingezet. De looptijd en regeling zijn afhankelijk van het sectorplan en opleidingsfonds.

Meer informatie

www.sectorplannen.nl

Belastingaftrek studiekosten voor bedrijven.

Voor wie: Werkgevers

Voor werkgevers die de studiekosten van medewerkers voor hun rekening nemen, zijn fiscale regels die dit aantrekkelijke maken.

Meer informatie

www.belastingdienst.nl