background

Subsidies & Belastingvoordeel

Studeren om verder of hogerop te komen in het werk loont. Belastingvoordeel en subsidies kunnen het nog aantrekkelijker voor u of uw werkgever maken.

∙ Belastingaftrek

Met de regeling “aftrek scholingskosten” van de Belastingdienst kunt u studiekosten boven € 250,00 als aftrekpost opvoeren. Bekijk voor meer informatie de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl

∙ Subsidies

Door wettelijke regelingen en diverse subsidies is het mogelijk de scholingskosten aanzienlijk te reduceren. Onze adviseurs informeren u graag over de actuele mogelijkheden. Hieronder treft u een kort overzicht.

1) OC&W

Voor bedrijven en instellingen is het aantrekkelijk om medewerkers bij te scholen via de beroeps begeleidende leerweg (BBL: Leren & Werken). Op die manier profiteren ze van de (gedeeltelijke) bekostiging door het ministerie van OC&W. Dit geldt zowel voor individuele inschrijvingen, als voor een BBL incompany bedrijfsklas.

2) Subsidieregeling Praktijkleren

De afdrachtvermindering onderwijs (WVA) is met ingang van 1 januari 2014 vervangen door de subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

De subsidieregeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is en op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling. Voor meer inhoudelijke informatie over de regeling en hoe u deze kunt aanvragen klik hier Subsidieregeling Praktijkleren.

3) Scholingsfondsen

Voor een groot aantal branches zijn er specifieke scholingssubsidieregelingen (scholingsfondsen). Die zijn meestal afhankelijk van de branchevereniging waarbij een bedrijf is aangesloten. Werkgevers die de CAO toepassen en hun werknemers cursussen laten volgen, komen in aanmerking voor een nominale vergoeding uit het scholingsfonds voor reis- en cursuskosten.

4) Scholingsvoucher

De scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding voor een nieuwe werknemer. Wilt u een werknemer van 50 jaar of ouder in dienst nemen, maar heeft hij een opleiding nodig om de functie te kunnen uitvoeren? Dan kunt u voor de kosten van deze opleiding een scholingsvoucher aanvragen. De subsidie is maximaal € 1000 (inclusief btw). Dit bedrag is bedoeld voor alle kosten die bij de opleiding horen.

Meer informatie over de scholingsvoucher treft u aan op scholingsvoucher UWV.