background

Subsidies & Belastingvoordeel

Studeren om verder of hogerop te komen in het werk loont. Fiscale regelingen subsidies kunnen het nog aantrekkelijker voor u of uw werkgever maken.

Door wettelijke regelingen en diverse subsidies is het mogelijk de scholingskosten aanzienlijk te verminderen. Onze adviseurs informeren u graag over de actuele mogelijkheden. Hieronder treft u een overzicht van de belangrijkste regelingen en subsidies.

 

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor wie: Werkgevers

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een student die een opleiding in de MBO Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL).

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit. Klik hier voor meer inhoudelijke informatie over de regeling  Subsidieregeling Praktijkleren.

Subsidie Regionaal Investeringsfonds MBO

Voor Wie: Bedrijfsleven, regionale overheden

Met het Regionaal Investeringsfonds MBO stelt het Ministerie van OCW tussen 2014 tot en met 2017, in totaal 100 miljoen euro subsidie beschikbaar door duurzame publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs.

Meer informatie

www.investeringsfondsmbo.nl