"Van getallen naar gewicht!"

Maarten ter Horst is leraar bij het team Sport & Bewegen, waar hij onder andere lessen Nederlands, rekenen, atletiek, volleybal verzorgt. Ook leidt hij studenten op tot fitness-, steps- en cycle instructeur/- trice.

In dit filmpje geeft Maarten aan hoe hij naar mogelijkheden zoekt voor een studente die zoveel moeite met rekenen heeft dat dit haar belemmerd om haar opleiding af te ronden. Deze studente is het liefst in de fitnesszaal te vinden èn daar zoekt Maarten de oplossing voor het rekenprobleem…

Loading the player ...