Opleidingscolleges

Onze middelbare beroepsopleidingen worden verzorgd vanuit zeven opleidingscolleges, te weten:

  • Design, Media & ICT
  • Economie & Ondernemen
  • Horeca, Reizen en Dienstverlening
  • Mobiliteit & Logistiek, Start.Deltion
  • Sport, Opvoeding & Maatschappij. Veiligheid
  • Techniek & Gebouwde Omgeving
  • Welzijn & Gezondheid

Elk college herbergt meerdere opleidingsteams . Een opleidingsmanager geeft leiding aan één of meerdere teams, bestaande uit leraren en instructeurs. Aan het hoofd van elk college staat een directeur, die samen met de opleidingsmanagers het managementteam vormt. Ieder college wordt ondertsteund door onderwijsadviseurs, roostermakers, secretariaatsmedewerkers, accountmanagers e.d.: