Onze organisatie

Alles wat wij binnen het Deltion College doen, is gericht op goed onderwijs voor onze studenten. Zij staan centraal. Iedereen die binnen Deltion werkzaam is, werkt direct of indirect voor onze studenten. En dat zie je terug in onze organisatiestructuur:

Onze studenten volgen middelbaar beroepsonderwijs binnen één van de zeven opleidingscolleges. Versnelde opleidingen vmbo-tl, havo of vwo worden verzorgd vanuit het Sprintlyceum ( VAVO) en cursussen voor volwassenen die zijn gericht op het aanleren van basisvaardigheden, worden aangeboden vanuit Educatie.

De gehele onderwijsorganisatie wordt ondersteund door verschillende diensten.

College van Bestuur
Deltion wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Het CvB is verantwoordelijk voor de besturing en het beheer van de organisatie en legt hierover verantwoording af aan onze Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zeven leden, afkomstig uit het regionale maatschappelijke veld waarin Deltion actief is. De RvT houdt toezicht op het functioneren en presteren van het Deltion College.

Studentenraad en ondernemingsraad
Het College van Bestuur voert periodiek voert overleg met de Studentenraad (SR) en de Ondernemingsraad (OR). Met de SR spreekt het CvB bijvoorbeeld over het studentenstatuut, het instroombeleid en het bindend studieadvies. In gesprekken met de OR komen bijvoorbeeld organisatiewijzigingen aan de orde, het ontwikkeltraject van leraar naar senior leraar, het introductieprogramma en onderwijsjaarplanning.