Ton

Zijn artistieke kant en zijn beroepskant leken zijn hele leven twee verschillende sporen. Nu Ton de opleiding Schilder volgt, vallen eindelijk alle puzzelstukjes op hun plaats.

Vormgeving en liefde voor de natuur. Al van jongs af aan is ‘schoonheid’ de rode draad in de interesses van Ton van Geelen. ‘Op de mavo ontdekte de tekenleraar mijn artistieke talent. Later deed ik in het extra vak tekenen ook examen.’ In die tijd maakte Ton zijn eerste schilderijtjes. Het maken van kunst is voor Ton een innerlijke noodzaak. Maar ook al volgde hij in 2014 een traject ‘artistiek ondernemen’, net als voor veel andere kunstenaars is het ook voor Ton lastig om een volledig inkomen te halen uit kunst.

Geef nooit je droom op.

Na de mavo koos Ton voor een vormgevingsopleiding aan het CIBAP. ‘Na mijn examen wilde ik gaan ontwerpen voor de tentoonstellingsbouw. Maar ik bleek niet commercieel genoeg. Daarom volgde ik een commerciële bijscholing. Via een stage kwam ik terecht in de reprografische wereld. Daar heb ik jaren in gewerkt. Totdat ik door de kredietcrisis mijn baan kwijtraakte. Wat ga ik nu doen, dacht ik. Het liefst zou ik schilder worden, maar daar had ik geen opleiding voor gevolgd. Uiteindelijk kwam ik bij een klant uit de reprografische periode terecht die een hoveniersbedrijf heeft. Daar kon ik met mijn vormgeversblik, precisie en perfectionisme veel waarde aan toevoegen.’Alles valt straks samen.

Mooie achtbaan
‘Intussen had de eigenaar van Primair Schilders in Almelo gelezen dat ik schilder wilde worden. Hij bracht mij in contact met de eigenaar van Schildersbedrijf Klappe in Zwolle. Die was geraakt door mijn levensverhaal en motivatie, en wilde van mij een vakman maken.’ Dankzij deze twee mensen werkt Ton nu vier dagen per week bij Klappe en volgt hij bij Deltion een BBL-opleiding tot schilder. Ton: ‘Het is alsof ik in een achtbaan ben beland, maar dan een heel mooie. Ik moet er veel voor opgeven om dit te kunnen doen, maar de vakrichting schilderen combineren met mijn kunstenaarschap is precies wat ik wil in de toekomst. Alles valt straks samen. Ik ben in geen twintig jaar zo blij geweest! De les uit dit alles? Geef nooit je droom op!’