Tel mee met Taal

Basisvaardigheden zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn essentieel op de werkvloer. Investeren in deze vaardigheden heeft verschillende voordelen. Niet alleen voor werknemers zelf, maar ook voor jou als werkgever. Bijvoorbeeld minder fouten op de werkvloer, minder werkstress en zelfs een lager verzuim. Bovendien werken medewerkers efficiënter, communiceren ze effectiever en voelen zij zich meer betrokken bij je organisatie.

Voor scholing in deze basisvaardigheden kun je subsidie krijgen. Zowel voor de scholing van werknemers en zzp’ers die voor je bedrijf werken, als voor andere arbeidsrelaties zoals tijdelijke arbeidsplaatsen of beschut werk. Welke moedertaal deze medewerkers hebben, maakt niet uit. Zolang zij de scholing in het Nederlands kunnen volgen. De subsidie is bedoeld voor zowel individuele scholing, als voor groepsscholing.

Voorwaarden
Aan de subsidie is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:
 • De aanvraag wordt ingediend door een werkgever, voor zichzelf of voor een groep werkgevers. Ook een O&O-fonds of opleider kan penvoerder zijn voor één of meer werkgevers. De aanvrager is geen overheidsinstantie.
 • Het opleidingstraject is gericht op:
 • het vergroten van één of meer taalvaardigheden, en/of
 • één of meer rekenvaardigheden, en/of
 • de digitale vaardigheden van werknemers.

En er is sprake van:
 • Eén of meer vaardigheden van de Nederlandse taal onder het niveau van een startkwalificatie, en/of
 • eén of meer rekenvaardigheden op een niveau lager dan het referentieniveau 2F, en/of
 • eén of meer digitale vaardigheden op een niveau lager dan het Basisniveau 2.
 • De medewerkers die het opleidingstraject volgen, wonen in Nederland.
 • De opleiding wordt gegeven in de Nederlandse taal en bestaat uit minimaal 30 contacturen.
 • Alleen de directe kosten voor het opleidingstraject zijn subsidiabel. Die mogen niet hoger zijn dan € 150,- per contactuur.
 • De subsidie is maximaal 67% van de totale kosten. De overige kosten zijn een eigen bijdrage of bijdrage door derden.

Aanvragen
Aanvragen van deze subsidie doe je via de website van DUS-I. Meer informatie over de subsidie vind je op de website van Tel Mee Met Taal.

Voorbeeld
Als werkgever in de transportsector werk je steeds vaker met mensen die de Nederlandse taal minder goed beheersen. Maar elke dag werken deze medewerkers wel met digitale opdrachten, waarvoor ze bij collega’s om verduidelijking moeten vragen. Ook blijkt dat vragen via de bedrijfschat niet vlot verlopen. Je zoekt uit waarom, en ontdekt dat de taal in de opdrachten niet altijd goed wordt begrepen.

Je besluit om een taalcursus aan te bieden. Die heeft twee doelen: het verhogen van het taalniveau, en beter gebruik van digitale hulpmiddelen zoals smartphones en chatdiensten om met je te communiceren. Je zoekt zelf een opleider die in het Nederlands les geeft. De cursus duurt 36 uur, verspreid over een half jaar.

In januari vraag je de subsidie aan voor tweederde van de kosten. Een derde van de kosten betaal je zelf. Na een half jaar ronden je werknemers hun training af. Hun beheersing van het Nederlands is behoorlijk verbeterd. Dat scheelt verwarring op de werkvloer. Ook hun gebruik van digitale hulpmiddelen helpt enorm: via de chat loopt het een stuk soepeler. Dat scheelt jou een boel tijd, en iedereen een boel frustratie. Sterker nog: de sfeer op de werkvloer is een stuk beter. Ook van klanten hoor je terug dat de service fors verbeterd is.

Vraag vrijblijvend advies aan!

We helpen je graag verder!