Stimulerings-regeling stageplaatsen huisartsenzorg

Voor: werkgevers in de huisartsenzorg
Verstrekker: Stichting Sociaal Fonds Stagiair Huisartsenzorg (SSFH)
Bedrag: maximaal € 25.000 in 2022 (op basis van 50/50 cofinanciering)
Doel: bevorderen opleidingen doktersassistenten
Aanvraagperiode: geen deadlines

Steeds meer organisaties in de huisartsen- en eerstelijnszorg hebben een tekort aan personeel. Dit komt onder andere door het gebrek aan stageplaatsen voor doktersassistenten, praktijkondersteuners (POH’s) en triagisten. Daarom riep de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) de Stimuleringsregeling Stageplaatsen Huisartsenzorg in het leven. Doel: de instroom vergroten door subsidie te verlenen aan innovatieve projecten die regionaal bijdragen aan de aanpak van het tekort aan stageplekken. Denk hierbij aan:

 • Het opzetten van een regionaal stagebureau.
 • Betere afstemming en samenwerking met opleidingsinstituten.
 • Verlaging werkdruk bij werkgevers door innovatieve stagevormen en -begeleiding.

Voorwaarden
De stimuleringsregeling stelt een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:
 • De hoofdaanvrager is een rechtspersoon en valt onder de werkingssfeer cao huisartsenzorg.
 • De hoofdaanvrager doet de aanvraag namens een samenwerkingsverband. Dat bestaat uit minstens drie verschillende partijen, waaronder minstens één huisartsenorganisatie.
 • Bij het indienen van de aanvraag is het project nog niet gestart.
 • De looptijd van het project is maximaal een jaar.

De financiële bijdrage is maximaal 50% van de projectkosten. Daarbij geldt een maximum van € 25.000. In 2022 is een totaalbedrag van € 225.000 beschikbaar.

Je kunt deze subsidieregeling combineren met een aanvraag uit het SectorplanPlus (subsidie voor werkgevers op gebied van scholing in zorg en welzijn).

Aanvragen
Je vraagt de subsidie aan door het aanvraagformat en de modelbegroting op te sturen naar info@ssfh.nl. SSFH neemt de aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling. Je aanvraag wordt op vier aspecten beoordeeld:
 1. Arbeidsmarktbelang: regionale projectbijdrage aan de doelstelling van meer en betere stageplekken.
 2. Innovatief belang: de mate waarin het project innovatief is in de regio.
 3. Praktisch belang: bruikbare en overdraagbare resultaten en producten die je kunt delen met andere organisaties in de huisartsenzorg.
 4. Kwaliteit: heldere probleemanalyse en haalbare doelstellingen, meetbare resultaten en betrokkenheid van alle partijen.

Meer informatie
Op de website van SSFH vind je succesvolle projecten die met de stimuleringsregeling zijn gerealiseerd. Voor meer informatie neem je contact op met Anneroos Blok (projectleider) via info@ssfh.nl.

Vraag vrijblijvend advies aan!

We helpen je graag verder!