SLIM-subsidie

Voor: werkgevers in het MKB en grootbedrijven uit de landbouw, horeca en recreatie
Verstrekker: ministerie van SZW
Bedrag: maximaal € 50.000
Doel: stimuleren van een leerrijke werkomgeving voor werknemers in het mkb
Aanvraagperiodes:
1 t/m 30 september 2022.

Als ondernemer ben je supertrots op de resultaten die je samen met je werknemers elk jaar weer behaalt. Maar je maakt je ook zorgen. Want technologische ontwikkelingen gaan zó snel, dat leren en ontwikkelen voor jou en je werknemers cruciaal zijn voor het behoud van je concurrentiepositie. Maar hoe stimuleer je dat? En belangrijker: hoe betaal je dat? De Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in Mkb-ondernemingen (SLIM) helpt je een fiks eind op weg.

Subsidiemogelijkheden
De SLIM subsidie kent vier verschillende subsidiabele mogelijkheden:
 1. Het doorlichten van jouw onderneming
  Als bedrijf moet je ook op de arbeidsmarkt mee met technologische ontwikkelingen. Bijvoorbeeld ontwikkelingen op gebied van digitalisering, robotisering en technologie. Ontwikkel samen met een externe adviseur een strategische planning hoe je hierop gaat inspringen. Daar kun je SLIM-subsidie voor aanvragen. Deze adviseur licht je bedrijf door, om samen met jou een op maat gemaakt scholings- en ontwikkelplan te schrijven voor je werknemers.
 2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers
  Welke ambities en mogelijkheden hebben jouw werknemers? En hoe verhouden die zich tot de arbeidsmarkt? Je kunt SLIM-subsidie aanvragen om een loopbaancoach in te zetten of ontwikkeladviezen te krijgen.
 3. Een methode in jouw bedrijf die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
  Als je planmatig en beleidsmatig activiteiten ontplooit, waarmee jouw werknemers zich intern of extern kunnen ontwikkelen en scholen, dan kun je daar SLIM-subsidie voor aanvragen. Bijvoorbeeld voor:
  - het ontwikkelen van een systeem voor periodieke ontwikkelgesprekken.
  - het creëren van een leerrijke werkomgeving.
  - het ontwikkelen van een bedrijfsschool.
  Overigens kun je geen subsidie aanvragen voor rechtstreekse opleidingskosten. Daar zijn andere regelingen voor.
 4. Het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg
  Bied je een praktijkleerplaats voor iemand die daarmee een mbo-diploma, -certificaat of praktijkverklaring behaalt? Dan kun je daar SLIM-subsidie voor aanvragen.

Algemene voorwaarden
 • De looptijd van het project waarvoor subsidie aangevraagd is, is maximaal 12 maanden.
 • De looptijd van het project begint maximaal drie maanden na de subsidieaanvraag.
 • De maximale subsidie bedraagt voor het klein mkb 80% en voor het middelgroot mkb 60% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen
Aanvragen kan uitsluitend in maart 2022. Je kunt de subsidie aanvragen bij het ministerie van SZW. Je kunt op die site zelf een account aanmaken.

Voorbeeld
Onze samenleving verandert snel. Ook op technologisch gebied. Als ondernemer vraag je je af of je wel voldoende voorbereid bent op de toekomst. En of de kennis en kunde van je personeel toereikend is. Je wilt daar onderzoek naar laten doen, met als uitkomst een scholingsplan voor de komende jaren. Je roept hier de hulp voor in van een deskundige adviseur.
Deze deskundige licht je bedrijf door, en zet de stand van zaken op een rij. Het blijkt dat sommige personeelsleden kennis en vaardigheden missen die in de toekomst hard nodig zijn. De deskundige maakt in overleg met jou een scholings-/ontwikkelplan op bedrijfsniveau. En gaat met elke individuele werknemer praten om ambities en wensen voor scholing in kaart te brengen. Als ondernemer kun je hier vervolgens op inspringen.
Misschien lopen sommige werknemers juist voorop in kennis en expertise. Je besluit hier gebruik van te maken door hen een rol te geven in het bijscholen van collega’s. Daar ontwikkel je een leerrijke werkomgeving voor, en je benoemt deze voorlopers tot leerambassadeurs.
Omdat je het personeelstekort ziet aankomen, bedenk je dat een praktijkleerplaats een belangrijke investering kan zijn in het aantrekken van toekomstige medewerkers. Daarom stel je jouw bedrijf ter beschikking om volwassenen op te leiden in de praktijk (uiteraard met ondersteuning van een opleider).
Voor het plan dat de adviseur maakt, en het in kaart brengen van de wensen van je werknemers, kun je de SLIM-subsidie aanvragen. Als je plannen voor het realiseren van een praktijkleerplaats of zelfs bedrijfsschool concreet genoeg zijn, geldt de SLIM-subsidie ook voor dit doeleinde.

Vraag vrijblijvend advies aan!

We helpen je graag verder!