Mbo-certificaat: hoe flexibel onderwijs een oplossing kan zijn voor de uitdagingen van zorgorganisaties

02 juni 2022 Nieuws
Iedere dag wordt een beroep gedaan op de creativiteit en vindingrijkheid van zorgprofessionals. Deltion denkt mee met de werkgevers en werknemers door het onderwijs te flexibiliseren. Onze landelijk erkende mbo-certificaten kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van de vraagstukken van zorgorganisaties. Zoals de arbeidsmarktkrapte en de steeds complexer wordende zorg. De mbo-certificaten van Deltion stimuleren het laagdrempelig instromen van nieuwe collega’s. Ook helpen de cursussen bij het verdiepen van de kennis en vaardigheden van zorgmedewerkers, zodat zij passende zorg kunnen blijven bieden of hun collega’s kunnen ontlasten.

De hele sector zorg en welzijn heeft te maken met een aantal uitdagingen. Zo is de zorg steeds complexer geworden. Dat vraagt iets van de huidige en toekomstige medewerkers. Agnes Mulder, accountmanager Welzijn & Gezondheid bij Deltion College: “Door de aanwezigheid van meerdere chronische aandoeningen bij een deel van de cliënten zien we de zorgzwaarte in alle sectoren toenemen. Specifieke kennis, maar vooral vaardigheden verdienen aandacht. Daarin kan Deltion College van betekenis zijn.”

Daarnaast raakt de krapte op de arbeidsmarkt ook de sector zorg en welzijn. Er zijn meer banen dan mensen beschikbaar. Dit zorgt voor druk op alle beroepsgroepen binnen de zorg. Tegelijkertijd meldt een nieuwe doelgroep zich, die stapsgewijs op het werk kennis maakt met zorg en welzijn. Zorgorganisaties bieden deze nieuwe medewerkers doorgroeimogelijkheden.

Iedere huidige en toekomstige zorgmedewerker kan groeien, bloeien en waarde toevoegen

Op iedereen met een hart voor de zorg wordt een beroep gedaan. Het onderwijs van Deltion is erop gericht om al het potentieel op de arbeidsmarkt optimaal te benutten. “Iedere huidige en toekomstige zorgmedewerker kan groeien, bloeien en waarde toevoegen. Met praktijkverklaringen, mbo-certificaten en diploma’s is er ruimte voor iedereen in het onderwijs én op de arbeidsmarkt”, aldus Mulder.

De meerwaarde van het mbo-certificaat
In zorg en welzijn nemen de mbo-certificaten een vlucht. Nieuwe of huidige medewerkers volgen in bijvoorbeeld 10 weken tijd een overzichtelijk, afgebakend deel van een volledige mbo-opleiding, dat op zichzelf waarde heeft op de arbeidsmarkt. Een mbo-certificaat is wettelijk erkend en wordt opgenomen in het landelijk diplomaregister. Het geeft bovendien een basis om eventueel verder door te leren. Wie later een mbo-opleiding gaat volgen, kan met een mbo-certificaat mogelijk een deel van de opleiding versneld doorlopen.


Door middel van een cursus die afgesloten wordt met een mbo-certificaat kan bijvoorbeeld een nieuwe zorgmedewerker op een laagdrempelige manier de basis leren van het beroep. Of bestaand zorgpersoneel kan kennis van specifieke doelgroepen verbreden, waarbij voortgeborduurd wordt op de kennis en vaardigheden die al aanwezig zijn. Ook wordt een beroep op mbo-certificaten gedaan door werkgevers om zorgprofessionals verantwoord op extra taken in te kunnen zetten. De cursussen die afgesloten worden met en mbo-certificaat kunnen bekostigd worden met het STAP-budget of met een andere subsidie.

Laagdrempelige instroom van nieuwe medewerkers
Verschillende mbo-certificaten van Deltion kunnen een oplossing bieden voor de arbeidsmarktvraagstukken waar zorgorganisaties mee te maken hebben. Mulder: “Er zijn mensen die overwegen om de overstap te maken naar de verpleging, verzorging, thuiszorg of gehandicaptenzorg. Maar zij zien ertegenop om een jarenlange opleiding te gaan volgen. Of ze twijfelen aan hun eigen capaciteiten. Voor die mensen wordt dankzij de mbo-certificaten de rode loper uitgerold. Met kleine stapjes kunnen zij in een afgebakend leer-werktraject kennismaken met een nieuw beroep en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen.”

Mbo-certificaten die bijdragen aan laagdrempelige instroom van nieuwe medewerkers zijn: Passende zorg voor specifieke doelgroepen
Deltion College heeft met verschillende mbo-certificaten ingespeeld op de steeds complexer wordende zorg. Mulder: “Door middel van onze mbo-certificaten kunnen bestaande zorgmedewerkers hun kennis en vaardigheden verdiepen. Denk bijvoorbeeld aan een thuiszorgmedewerker die veel te maken krijgt met psychiatrische problematiek. In 10 weken tijd kunnen zorgmedewerkers zich verdiepen in een specifieke doelgroep, zodat ze met meer tools passende zorg kunnen leveren.”

Mbo-certificaten die bijdragen aan passende zorg voor specifieke doelgroepen zijn: Functiedifferentiatie in de zorg
Om de druk op alle beroepsgroepen binnen de zorg te verlichten, biedt Deltion College mbo-certificaten aan die helpen om functies op een relevante manier te verbreden. Hiermee kan het potentieel van medewerkers binnen de organisatie benut worden. “Je ziet de urgentie toenemen bij werkgevers. Denk aan een gastheer of gastvrouw die tijdens piekmomenten kan bijspringen in de dagelijkse zorg. Of aan een helpende plus die meer vaardigheden leert en zo specifieker ingezet kan worden. Ons aanbod van mbo-certificaten helpt de horizon van medewerkers te verbreden en hen door te laten groeien”, aldus Agnes Mulder.

Mbo-certificaten die bijdragen aan functiedifferentiatie in de zorg zijn:
Klik hier voor volledig overzicht van alle relevante cursussen voor organisaties uit de verpleging, verzorging, thuiszorg en gehandicaptenzorg.

Heb je vragen over onze mbo-certificaten? Of wil je graag een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan contact op met accountmanager Agnes Mulder via ajmulder@deltion.nl of telefoonnummer 06-50634459.

Wat ons en onze studenten bezighoudt